Rekrutacja
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Rekrutacja

SZKOŁA POLICEALNA

Wymagania formalne:
• Podanie na formularzu szkoły (druk dostępny w sekretariacie)
• 2 zdjęcia
• Zaświadczenie lekarskie mówiące o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie. Gwarantujemy dostęp do BEZPŁATNYCH BADAŃ lekarskich.
• Dokonanie wpłaty wpisowego

Informacje dodatkowe:
• forma płatności – comiesięczne wpłaty czesnego (do 10-go dnia każdego miesiąca)

ZAPISY DWA RAZY W ROKU!


STUDIA PODYPLOMOWE

Wymagania formalne:
• podanie na formularzu uczelni (druk dostępny w sekretariacie) lub na stronie https://www.wlodkowic.pl/99-rekrutacja-sp/667-studia-podyplomowe.html
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
Informacje dodatkowe:
• studia trwają dwa/trzy semestry
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
• zajęcia obejmują zjazdy w piątki (po południu) i soboty
• koszt studiów wynosi 2 500 zł (opłata w ratach)

ZAPISY DWA RAZY W ROKU!

WAŻNE - KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) - prosimy o zapoznanie się

https://www.wlodkowic.pl/64-dla-kandydatow/dla-kandydatow/762-studia-podyplomowe-w-radomiu.html?showall=&start=5


Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA

Wymagania formalne:
• Podanie o przyjęcie do szkoły na formularzu uczelni (druk dostępny w sekretariacie) lub do pobrania (pdf)
• Świadectwo ukończenia szkoły /gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej/
• 1 zdjęcie
• Wypis z dowodu osobistego
• Dokonanie  wpłaty wpisowego

Informacje dodatkowe:
• zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: zajęcia obejmują zjazdy sobotnio – niedzielne
lub
• zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: cotygodniowe zajęcia w dni powszednie w godzinach popołudniowych
• dogodne formy płatności - opłaty semestralne
Zniżki dla absolwentów naszego liceum kontynuujących kształcenie na jednym z kierunków proponowanych w Szkole Policealnej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA.

 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.