CKD
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Pytania i odpowiedzi

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 

* Ukończyłem dwuletnią szkolę zasadniczą czy mogę być przyjęty do klasy drugiej LO?

Odpowiedź: Podstawa programowa w zakresie przedmiotów ogólnokształcących w dwuletniej szkole zasadniczej i w trzyletniej szkole zasadniczej jest taka sama a to pozwala na przyjęcie Pana do kl.II LO

* Mam 45 lat i ukończone osiem klas szkoły podstawowej, czy mogę w tym wieku być przyjęty do LO ?

Odpowiedź: Warunkiem przyjęcia słuchacza do szkoły dla dorosłych jest wykształcenie które Pan posiada i ukończone 18 lat. Obydwa warunki Pan spełnia. Podnoszenie swoich kwalifikacji to rzecz konieczna, aby sprostać wymaganiom

 rynku pracy. To bardzo dobra decyzja.

* Mieszkam poza Radomiem czy ta szkoła jest daleko od dworca i czy jest dobry dojazd ?

Odpowiedź: Odległość od dworca do naszej szkoły można pokonać pieszo w czasie 15minut lub autobusem. Warto zapoznać się z mapką dojazdu, którą zamieszczamy w zakładce „kontakt”.

* Jestem osobą w średnim wieku. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dotyczące kierunku ratownik medyczny?
Odpowiedź: Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych na tym kierunku a także na wszystkich pozostałych w szkołach policealnych. Kształcą się u nas osoby w różnym wieku. Często zdarza się, że „najstarsi” są „najlepszymi” uczniami.
* Czy Państwa szkoła dysponuje internatem czy akademikiem? Mieszkam wiele kilometrów od Radomia i jestem zainteresowana noclegami.
Odpowiedź: Nasza Szkoła nie dysponuje internatem, ale osoby z odległych miejscowości uczące się u nas korzystają często z noclegów w Schronisku Młodzieżowym zlokalizowanym na tej samej ulicy.

* Pracuję w małej szkole poza Radomiem. Kilkunastu nauczycieli chciałoby dowiedzieć się jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem. Czy istnieje taka możliwość, że szkolenie odbyłoby się w naszej szkole?
Odpowiedź: Jak najbardziej. Prosimy podać tylko termin, który byłby dla Państwa najdogodniejszy.

*Jaki dokument otrzymam po ukończeniu szkoły policealnej?
Odpowiedź: Po ukończeniu szkoły policealnej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie, w którym odbywało się kształcenie w języku polskim i angielskim.

* Czy uczęszczając do szkoły policealnej będę w posiadaniu legitymacji uprawniającej do ulg i zniżek na przejazdy komunikacją miejską i PKP?
Odpowiedź: Szkoła wydaje legitymacje uprawniające do przejazdów ulgowych 2 klasą pociągów TLK, EIC i EC. Ulgi obowiązują jednak nie dłużej niż do ukończenia przez uprawnionego 24 roku życia. Wraz z legitymacją wymagany jest dowód osobisty potwierdzający wiek pasażera. Ulgi na przejazdy komunikacją miejską modyfikowane są według wewnętrznych ustaleń władz danej gminy.

* Czy szkoła zapewnia zaświadczenia do ZUS, MOPS, KRUS i czy są one płatne?
Odpowiedź: CKD „Edukacja” wydaje zaświadczenia informujące o edukacji słuchacza w naszej placówce. Uczestnik zajęć przedstawia zaświadczenie organowi, który wystąpił z prośbą o przedstawienie dokumentu. Powyższe zaświadczenia szkoła wystawia nie pobierając należności.

* Jestem pielęgniarką. Czy aby pracować jako asystentka stomatologiczna muszę podjąć naukę w szkole policealnej w tej dziedzinie?
Odpowiedź: Według ogłoszonego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokumencie pt Regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifikacyjnych kwalifikacje w zawodzie asystentki stomatologicznej uzyskuje się poprzez ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentki stomatologicznej lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna. Mając wykształcenie w kierunku pielęgniarskim nie może Pani wykonywać zawodu asystentki bez odpowiedniego dyplomu.

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub wątpliwości na temat naszej szkoły, prosimy o kontakt pod adresem: info@edukacja.radom.pl

 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.