Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Oferta kształcenia

Kursy i szkolenia

Największe szanse na dobrą i pewną pracę mają dziś osoby dobrze wykształcone, wciąż się rozwijające, świadome swoich mocnych stron, gotowe na zmiany.

Kursy i szkolenia pedagogiczne:
•  To nasza odpowiedź na bieżące potrzeby szkół i placówek oświatowych.
•  Uwzględnia bardzo szeroki zakres zagadnień dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.
•  Daje szansę na zdobycie umiejętności, które pomogą sprostać trudnym zadaniom współczesnej szkoły.

Rodzaje szkoleń:
•  szkolenia otwarte, organizowane dla wielu szkół i placówek
•  szkolenia zamknięte, dla rady pedagogicznej jednej szkoły, uwzględniające konkretne oczekiwania i potrzeby.

 

Jesteśmy także gotowi otoczyć Państwa Placówki kompleksowym wsparciem w każdym zakresie ich działalności.

Kursy i szkolenia dla osób prywatnych:
Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

KKZ to efekt nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, którego podstawą jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Zgodnie z definicją sforułowaną przez KOWZiU KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Pełna oferta Kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100
 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej:

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

 

CKD uwzględnia m.in.:

* ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych /rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych/,

* coraz większe zapotrzebowanie na certyfikowane szkolenia informatyczne - u nas można zdobyć certyfikaty MICROSOFT

* szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym - zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

* kursy języka migowego – zgodne z wymaganiami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

* szeroki program kursów doskonalących różne techniki masażu,

* kursy BHP,

* kursy na opiekunów i kierowników wycieczek i obozów,

* szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

* szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 

SZKOLENIOWE ŚRODY z CKD EDUKACJA
 

Mamy przyjemność rozpocząć nowy sezon szkoleń, w którym przygotowaliśmy wiele ciekawych tematów. Zagadnienia, które znalazły się wśród naszych propozycji, dotyczą istotnych kwestii funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (m.in. ich finansowania), zmian wprowadzanych przez nowelizacje ustaw i nowe rozporządzenia, a także spraw, które stanowią istotny element naszej codziennej pracy.
Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej naszych szkoleń jest kadra ekspertów, specjalistów, z którymi współpracujemy.
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Pełna oferta szkoleń:

Wybierz kierunek
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.