Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » LABORATORIUM EWALUACJI - NOWOŚĆ

LABORATORIUM EWALUACJI - NOWOŚĆ

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu

organizuje w  nowym roku szkolnym

PROJEKT: LABORATORIUM EWALUACJI

Projekt odpowiada na potrzebę doskonalenia nauczycieli w dziedzinie ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz zmian w nadzorze pedagogicznym i nowych wymagań wobec szkoły.

Projekt LABORATORIUM EWALUACJI to cykl 5 jednodniowych spotkań o charakterze wykładowym i warsztatowym dla nauczycieli placówek oświatowych.

Celem projektu jest:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej  w szkołach poprzez zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących:

1. projektowania i przeprowadzania ewaluacji

2. metod zbierania danych i konstruowania narzędzi badawczych

3. metod analizy danych

4. konstruowania raportu z ewaluacji

5. pełnienia roli lidera szkolnego zespołu ewaluacyjnego

6. postrzegania i unikania stereotypowych pomyłek i niewłaściwego rozumienia ewaluacji.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele podczas zajęć warsztatowych będą praktycznie konstruować projekty ewaluacji na potrzeby swoich placówek, korzystając z merytorycznej opieki eksperta. Prace domowe (opracowywanie rzeczywistych projektów ewaluacyjnych przez poszczególne szkoły i placówki) przesyłane będą emailem do prowadzącego, sprawdzane i odsyłane do poprawy, jeżeli będzie taka potrzeba.

Opiekę merytoryczną nad realizacją  Projektu będzie sprawował  Cezary Kocon – ekspert  w zakresie ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. Pełnił m. in. funkcje Kuratora Oświaty  w Łomży, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego, dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN, szefa studiów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest autorem publikacji na temat ewaluacji i nadzoru. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.

Założenia organizacyjno-programowe projektu:

Proponujemy cykl pięciu sobotnich spotkań. Każde spotkanie będzie trwało 6 godzin. 

Ze względów merytorycznych uzasadnione  jest, aby z każdej  placówki, która wyraziła akces uczestniczenia w Projekcie brało udział  od 3 do 5 osób /członkowie  Zespołów Ewaluacyjnych/.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  700 zł od osoby.
 

Ukończenie Laboratorium zostanie poświadczone odpowiednim zaświadczeniem.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu

ul. Limanowskiego 26/30

e-mail: info@edukacja.radom.pl

telefony : 48 363 01 02, 48 330 83 96

                             

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.