Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Szkolenie dla Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

Szkolenie dla Opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym

 

Opiekun dziecięcy w żłobku lub w klubie dziecięcym

1. 280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

2. 80 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób bez 6 - miesięcznego doświadczenia w pracy z dziećmi poprzedzającego okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna a posiadających co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

3. 40 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po ukończeniu określonej formy szkoleniowej można pracować jako:

 • opiekun w żłobku,
 • opiekun w klubie dziecięcym,
 • opiekun dzienny,
 • opiekun w środowisku domowym.
  Posiadamy decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 4/2011 zatwierdzającą programy szkoleń zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
   

Opiekun dzienny

Opiekun dzienny - osoba, która może sprawować opiekę na dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia.

1. 160 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające

Przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje:

 • pielęgniarki
 • położnej
 • opiekunki dziecięcej
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Po ukończeniu szkoleń można podjąć prace jako:

 • opiekun dzienny
 • opiekun w środowisku domowym
 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.