Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Szkoła policealna » Asystentka stomatologiczna - KIERUNEK BEZPŁATNY
Galeria
Zdjęć: 16
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Asystentka stomatologiczna - KIERUNEK BEZPŁATNY

CZESNE   WYNOSI 0ZŁ0ZŁ WPISOWEGO

* To, co WAŻNE, nasze Słuchaczki w kazdym roku państwowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystentka stomatologiczna zdają na poziomie 98% !!!!!!!!!!

* Zadzwoń lub zarejestruj się on-line, wybierz zawód ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ - KIERUNEK BEZPŁATNY!

* Nauka na tym kierunku trwa dwa semestry. Istnieje możliwość kontynuowania nauki na kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA.

* Zajęcia prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, lekarzy i egzaminatorów!

Asystentka stomatologiczna należy do grupy zawodów pomocniczego personelu medycznego. Stanowi wsparcie dla stomatologa i dba o odpowiednie warunki jego miejsca pracy.

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

 • współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów,
 • opieki nad gabinetem stomatologicznym,
 • przygotowania pacjentów do zabiegów,
 • przygotowywania gabinetu  i stanowiska pracy lekarza dentysty,
 • obsługiwania i konserwowania sprzętu i urządzeń  diagnostycznych,
 • prowadzenia dokumentacji wykonanych zabiegów.

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna może podejmować pracę w:

 • wszelkiego typu poradniach stomatologicznych
 • gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • klinikach i poradniach dentystycznych
 • oddziałach chirurgii szczękowej
 • zespołach implantologicznych

Cykl kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Co jeszcze należy do zadań asystentki stomatologicznej?

 • przygotowanie pacjenta do zabiegu - nie tylko fizyczne, ale i psychiczne;
 • świadczenie pomocy w wykonywaniu zabiegów profilaktycznych (m.in. usuwanie kamienia nazębnego, fluorowanie);
 • kontrolowanie tętna i ciśnienia krwi pacjenta podczas zabiegów chirurgicznych;
 • współdziałanie z lekarzem dentystą w udzielaniu pomocy w nagłych wypadkach;
 • obsługa sprzętu diagnostycznego (lusterko stomatologiczne, szczypczyki, zgłębniki, lampa doustna);
 • obsługa sprzętu leczniczego (narzędzia do opracowywania ubytków próchniczych, narzędzia chirurgiczne);
 • edukowanie pacjentów w zakresie masażu dziąseł, mycia zębów i  utrzymywania higieny jamy ustnej;
 • ustalanie z pacjentem terminów spotkań, prowadzenie wpisów do kart oraz ewidencjonowanie pacjentów.

Ważnym elementem pracy asystentki stomatologicznej jest sprawna komunikacja zarówno z lekarzem, jak również pacjentem. Wizyty u dentysty są dla wielu pacjentów stresujące i wstydliwe, dlatego rolą asystentki jest stworzenie atmosfery komfortu i bezpieczeństwa.

UWAGA!

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w podmiotach leczniczych (Dz.U. 2011Nr 151, poz. 896), w każdym gabinecie stomatologicznym musi być zatrudniona dyplomowana asystentka lub higienistka stomatologiczna (posiadająca średnie wykształcenie medyczne). Osoby pracujące obecnie bez wykształcenia jako tzw. pomoc dentystyczna, muszą je zdobyć w ciągu 5 lat.

 

Naszym słuchaczkom z kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE SZKOLENIA, które prowadzone są przez ekspertów wiodących firm z branży stomatologicznej.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.