Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Szkoła policealna » Technik dentystyczny
Galeria
Zdjęć: 17
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Technik dentystyczny

 

Absolwent kierunku Technik dentystyczny uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • projektowania modeli gipsowych protez dolnych i górnych,
  • wymiany uszkodzonych zębów w protezie,
  • wykonywania wkładów uzupełniających tkanki twarde i miękkie jamy ustnej i twarzoczaszki,
  • regulacji zębów i zgryzu (klamry),
  • obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni stomatologicznej,
  • regulacji i dopasowywania do indywidualnych właściwości poszczególnych protez i aparatów, ich naprawa i konserwacja,
  • prowadzenia działań  o charakterze edukacyjnym, propagujących zapobieganie wadom zgryzu, próchnicy i innym chorobom.

Absolwent kierunku Technik dentystyczny może podejmować pracę w:
pracowniach protetycznych i ortodontycznych
oraz
prowadzenia własnej działalności.

Cykl kształcenia: 2,5 roku (5 semestrów)

Dlaczego warto zostać technikiem dentystycznym i mieć zawód z przyszłością?

Technika dentystyczna należy do dynamicznie rozwijającej się gałęzi usług medycznych. Związane jest to z faktem, iż społeczeństwo coraz większą wagę przywiązuje do estetyki wyglądu zewnętrznego, którego elementem jest piękny uśmiech i idealne uzębienie. Poza tym, Polska stała się popularnym kierunkiem turystyki zdrowotnej i medycznej dla mieszkańców Europy Zachodniej, co spowodowało stały rozwój gabinetów stomatologicznych i współpracujących z nimi pracowni protetycznych. Wzrost społeczeństwa w podeszłym wieku, jest również szansą na większe zapotrzebowanie, na wykonawstwo uzupełnień protetycznych, a przez to miejsc pracy dla techników dentystycznych. Istotnym czynnikiem jest też wzrost świadomości obywateli w zakresie profilaktyki i leczenia ortodontycznego, co skutkuje zwiększeniem popytu na aparaty ortodontyczne. Te wszystkie czynniki sprawiły, że branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój.(materiały KOWEZiU, Warszawa 2012)

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.