Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Szkoła policealna » Higienistka stomatologiczna - KIERUNEK BEZPŁATNY
Galeria
Zdjęć: 16
Kliknij, aby zobaczyć więcej zdjęć

Higienistka stomatologiczna - KIERUNEK BEZPŁATNY

Zawód higienistki stomatologicznej - zawód z przyszłością.

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • dokonywania bieżących przeglądów uzębienia, zabiegów profilaktyczno-leczniczych  i kosmetycznych uzębienia, a w szczególności skaling, piaskowanie, kiretaż, irygacja, lakowanie, lakierowanie itp.,
  • prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
  • dobierania środków do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej.

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają absolwentom na samodzielność w działalności zawodowej,

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna może podejmować pracę w:

  • szkołach i przedszkolach,
  • publicznych i prywatnych poradnich,
  • gabinetach dentystycznych i centrach stomatologicznych,
  • gabinetach profilaktyki prozdrowotnej

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Zawód higienistki stomatologicznej - zawód z przyszłością.
W gabinetach powstają nowe stanowiska do higienizacji i profilaktyki stomatologicznej, gdzie pracuje higienistka stomatologiczna samodzielnie lub we współpracy z lekarzem. Higienistka stomatologiczna może prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą i współpracować z kilkoma gabinetami lub prowadzić edukacje zdrowotną w szkołach i przedszkolach. Ponadto może zajmować  się stomatologią estetyczną (np. wybielanie zębów), wykonywać  instruktaże higieny jamy ustnej oraz zabiegi profilaktyczne m.in. lakowanie, lakierowanie zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowania zębów i wiele innych.
Nowoczesne gabinety stomatologiczne chcąc podnieść standardy leczenia i współpracy z pacjentem, oprócz inwestycji w bazę, sprzęt, instrumentarium i materiały, muszą dostosować  się do najnowszych trendów i inwestować  w szkolenie personelu. Otwierają się tym samym na  możliwości pracy zespołowej.

Zawód higienistki stomatologicznej może dać wiele satysfakcji zawodowej oraz wysokie zarobki.

Zawód higienistki stomatologicznej jest jednym z najczęściej poszukiwanych w krajach Unii Europejskiej, cieszy się również coraz większym powodzeniem na polskim rynku pracy. Absolwenci tego kierunku poszukują pracy w polskich gabinetach dentystycznych różnych specjalności, a część z nich w innych krajach UE. (materiały KOWEZiU, Warszawa 2012)

ZAPRASZAMY NA CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ:

W imieniu CKD Edukacja i Instytutu Bland-a-med Oral B zapraszamy słuchaczy 2 roku kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA na BEZPŁATNE profesjonalne szkolenie toretyczno-praktyczne.

Jako z jeden z pierwszych, Instytut Oral B & Blend-a-med zaczął wspierać naukowo higienistki stomatologiczne, które są ogromną wartością dodaną dla gabinetu stomatologicznego. W Edukacyjnym Programie Szkolnym biorą udział wybrane placówki dydaktyczne, które wyróżniają się poziomem kształcenia, wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem edukacyjnym.
Program jest dedykowany słuchaczom drugiego roku higieny stomatologicznej. Każdy uczestnik w trakcie programu:

  • zapoznaje się z naukowymi faktami (w tym z wynikami badan klinicznych) na temat stabilizowanego związku cyny i fluoru, najnowszymi technologiami mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej;
  • zdobywa wiedzę na temat profilaktyki chorób i nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, zgłębiając potrzebę i rolę profilaktyki domowej;
  • analizuje działanie składników czynnych past do zębów.

W drugiej części Programu Szkolnego prowadzone są warsztaty na temat komunikacji z pacjentem, oraz część praktyczna, w której  można także zapoznać się z produktami do higieny jamy ustnej.
Wszyscy słuchacze otrzymują certyfikat oraz upominki.

Edukacyjny Program Szkolny Instytutu Blend-a-med i OralB jest rekomendowany przez Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych oraz Stowarzyszenie Studentów Stomatologii.

 

W imieniu CKD Edukacja i firmy DURR DENTAL zapraszamy słuchaczy kierunków Asystentka stomatologiczna i Higienistka Stomatologiczna na szkolenie, które poprowadzi Pani Agnieszka Gromadzka.

 

Zapraszamy także na szkolenia prowadzone przez liderów rynku stomatologicznego, ekspertów firm:

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.