Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół w roku 2019.

Dotacje podmiotowe dla przedszkoli i szkół w roku 2019.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W 2019 ROKU.

Cel ogólny
Przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia zmian w udzielaniu, rozliczaniu
i kontrolowaniu dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym prze podmioty inne niż JST.

Cele szczegółowe
1. Doskonalenie umiejętności ustalania należnych kwot dotacji na rok 2019.
2. Wyposażenie w wiedzę i umiejętności konieczne dla prawidłowego wdrożenia zasad rozliczania dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego oraz rozliczenia limitów wynagrodzeń finansowanych z dotacji.

Adresaci szkolenia
Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji podmiotowych
w oświacie udzielanych z budżetu JST.

Informacje organizacyjne

Termin: 25 kwietnia 2019r (czwartek)
Koszt: 310 zł/os*
Czas: 10.00-15.00
Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego150, Radom

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany adres e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

PLAN SZKOLENIA

I sesja     Repetytorium z ustalania należnych kwot dotacji w 2019 roku.

1. Analiza rozporządzenia w sprawie podziału subwencji oświatowej – nowe wagi, zmiany we wskaźnikach - co się zmienia?
2. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego.
3. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla szkoły podstawowej – co się zmienia?
4. Repetytorium z naliczani należnej dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I i Technikum dodatkowe wagi na kształcenie zawodowe.
5. Repetytorium z naliczania należnej dotacji dla szkoły policealnej.
6. Repetytorium z naliczania należnej dotacji za efekt kształcenia.
7. Repetytorium z naliczania należnej dotacji w przypadku realizacji wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
8. Repetytorium z naliczania dotacji za tzw. efekt kształcenia w szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i KKZ.
9. Aktualizacja dotacji po otrzymaniu metryczki subwencyjnej i zasady wypłaty dotacji w nowych kwotach od 1 maja 2019 r.
1) ustalenie kwot do wypłaty z wyrównaniem;
2) ustalenie kwot do wypłaty z zastosowaniem ustawowych limitów płynności finansowania.

II sesja      Rozliczanie dotacji w części dotyczącej kształcenia specjalnego i wynagrodzeń.

1. Analiza art. 35 ustawy w części dotyczącej finansowania zadań oświatowych;
1) kwota i tryb przekazywania przez JST środków finansowych identyfikowanych, jako przeznaczonych na kształcenie specjalne;
2) kwalifikowanie wydatków ponoszonych na organizację KS;

2. Analiza art. 35 ustawy w części dotyczącej finansowania wynagrodzeń ze środków pochodzących z dotacji;
1) metoda ustalania limitów wynagrodzeń ponoszonych z dotacji;
2) tryb zatrudniania a kwalifikowalność wydatków ponoszonych na wynagrodzenia.
3. Dostosowanie uchwał JST w części dotyczącej rozliczania i kontroli dotacji do obowiązujących przepisów.

Spotkanie poprowadzi autorka programu szkolenia Liliana Zientecka – trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości. Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.
 

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.