Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Umowy o pracę z nauczycielami-szkolenie dla dyrektorów 5.12.2018

Umowy o pracę z nauczycielami-szkolenie dla dyrektorów 5.12.2018

Zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe dotyczące zmian, jakie w nowym roku szkolnym zostały wprowadzone w ramach realizacji umów o pracę z nauczycielami, specjalistami, kadrą zarządzającą szkół i placówek oświatowych.

Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Zasady realizacji umów o pracę.
Praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

Spotkanie poprowadzi znany Państwu ekspert. Absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z praktyką w inspekcji szkół, specjalizacja – Karta Nauczyciela. Prelegent wielu konferencji, seminariów i spotkań tematycznych.

PROGRAM SZKOLENIA


 • UMOWY O PRACĘ

1. Nauczyciele na umowie o pracę.
2. Wymiar czasu pracy a pensum.
3. Wynagrodzenie- stawka godzinowa czy wynagrodzenie stałe.
4. Urlop wypoczynkowy dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
5. Szkolenie bhp i badania lekarskie.

 • PENSUM

1. Pensum nauczycieli (Karta Nauczyciela)
2. Pensum specjalistów
3. Pensum - rejestracja czasu pracy.
4. Pensum łączone i uzupełnianie pensum a godzina ponadwymiarowe i doraźne zastępstwo.

 • GODZINY PONADWYMIAROWE

1. Godziny ponadwymiarowe - ograniczenia ustawowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

 • INNE

1. Zajęcia statutowe - co może dyrektora.
2. Wymiar godzin zajęć - nauczyciel niepełnosprawny
3. Doraźne zastępstwo-kiedy.

 • NIEOBECNOŚĆ W PRACY

1. Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
2. Wyliczanie wynagrodzeń za nieobecności w pracy
3. Zastępstwo nauczyciela nieobecnego

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania:


Termin: 5 grudnia 2018r (środa)
Koszt: 270 zł/os*
Czas: 10.00-14.30
Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Dlaczego CKD „EDUKACJA”


 • Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” istnieje od 1997 roku.
 • W ramach CKD „EDUKACJA” działa Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych kursów i szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświatowych.
 • Przeprowadzamy Szkolenia Rad Pedagogicznych.
 • Współpracujemy z wykładowcami, którzy są praktykami, ekspertami w swoich dziedzinach.
 • Organizujemy konferencje dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Mamy wyjątkowo bogatą ofertę edukacyjną, obejmująca kursy, szkolenia i studia podyplomowe, skierowaną do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, uwzględniającą najnowsze zmiany w prawie i podążającą za potrzebami tej grupy zawodowej.
   
 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.