Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Zmiany w Karcie Nauczyciela - obowiązki dyrektora (...)

Zmiany w Karcie Nauczyciela - obowiązki dyrektora (...)

8 lutego 2018 r zapraszamy do udziału w szkoleniu 
"Zmiany w Karcie Nauczyciela – obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowca."

  • Adresaci szkolenia

Dyrektorzy wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz pracownicy JST nadzorujący pracę szkół i przedszkoli.

  • Rezultaty szkolenia

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy o zmianach, jakie wprowadzono do Karty Nauczyciela, a także otrzymają gotowe wzory implikacji ich w środowisku szkolnym i JST.

  • Cele szkolenia
    1. Przekazanie uporządkowanej wiedzy o aktualnym statusie zawodowym nauczycieli, a takżeo trybie i terminach wdrożenia zmian.
    2. Przygotowanie do sprawnego dostosowania dokumentacji szkolnej i JST do zmian.
  • SZKOLENIE

Temat: "Zmiany w Karcie Nauczyciela – obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowca."

I. Analiza porównawcza dotychczasowych przepisów ze zmianami, jakie wprowadzono w KN.

II. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. – tryb ich wdrożenia (WZORY PISM)

III. Podsumowanie omawianych zmian – ustalenie harmonogramu i trybu ich wdrożenia. Sesja pytań i odpowiedzi.

Termin: 8 lutego 2018r (czwartek)

Godziny: 10.00 – 14.30

Koszt: 280 zł/osoba*; 260 zł/kolejna osoba **

Adres: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

Spotkanie poprowadzi Liliana Zientecka– trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Rejestracji można dokonać wysyłając do nas maila na adres info@edukacja.radom.pl

* Cenazawiera poczęstunek w przerwach kawowych, lunch, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzenie MEN.

** W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, każda kolejna osoba za uczestnictwo w spotkaniu otrzyma 7% rabat. Warto, by o zmianach w Karcie Nauczyciela wiedziała cała kadra zarządzająca, a także osoby zajmujące się działem kadr.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.