Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Nowy statut szkoły/przedszkola na podstawie Prawa oświatowego.

Nowy statut szkoły/przedszkola na podstawie Prawa oświatowego.

 

Nowy statut szkoły/przedszkola na podstawie Prawa oświatowego.

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli wchodzących w skład zespołów pracujących nad zmianami w statutach na szkolenie prowadzone w formie wykładu, jak i WARSZTATÓW. 

Nowe zapisy w statutach powinny wynikać z nowych, obowiązujących przepisów prawa. Zmiany trzeba wprowadzić najpózniej do 30 listopada.

Data: 19 października 2017r

Godziny: 10.00 – 14.30

Koszt: 280 zł/osoba*

Koszt: 260 zł/osoba **

Adres: ul. Limanowskiego 150, Radom, Dworek Saski

*Cenazawiera poczęstunek w przerwach kawowych, lunch, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem MEN.

**W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, każda kolejna osoba za uczestnictwo w spotkaniu otrzyma 7% rabat (nad statutem często pracuje zespół, stąd nasza propozycja: 260 zł/dodatkowa osoba z jednej placówki)


Cel ogólny szkolenia:

Przygotowanie uczestników szkolenia do opracowania i wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola na podstawie Prawa oświatowego.

Cele szczegółowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy potrafią:

1) dokonać selekcji dotychczasowych zapisów statutu i zmienić je na zgodne z Prawem oświatowym;

2) przygotować projekt statutu z zastosowaniem nowych technik legislacyjnych;

3) przeprowadzić procedurę wprowadzenia w życie nowych statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego.

Ważne:

Uczestnicy szkolenia powinni na szkoleniu mieć własne statuty, które będą analizować pod kątem omawianych zmian.

Plan szkolenia:

1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły/przedszkola.

2. Schemat budowy statutu z zastosowaniem obowiązujących technik legislacyjnych.

3. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej i techniki legislacyjnej  w tym:

  • praca na własnych statutach uczestników szkolenia,
  • prezentacja dobrych praktyk.

4. Struktura statutu zespołu jednostek oświatowych.

5. Tryb wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola oraz jego implikacja w środowisku oświatowym.

Spotkanie poprowadzi Liliana Zientecka– trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.