Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » ZMIANY W STATUTACH SZKÓŁ I PLACÓWEK - szkolenie 5 kwietnia 2017

ZMIANY W STATUTACH SZKÓŁ I PLACÓWEK - szkolenie 5 kwietnia 2017

Zapraszamy na spotkanie z Panem LESZKIEM ZALEŚNYM, które odbędzie się w Radomiu, 5 kwietnia 2017r o godz. 10.00. Tematem wiodącym będą STATUTY szkół i placówek, w których konieczne jest wprowadzenie zmian wynikającychh z nowych przespisów oświatowych, ustaw wprowadzających nowy ustój szkolny.

Statut szkoły, przedszkola, zespołu szkół, placówki
– nowy czy nowelizowany?

Data: 5.04.2017r
Godziny: 10.00 – 14.00
Koszt: 280 zł/osoba
Adres: Radom, Dworek Saski
ul. Limanowskiego 150

ZAPRASZAMY dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli (pracowników) zaangażowanych w pracę nad nowym kształtem statutu w danej szkole, placówce oświatowe.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

I. Nowa ustrój szkolny – WSTĘP – stan aktualny

Prawne możliwości zmian obejmujące szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – czyli w jakiej szkole będziemy pracowali od 1 września 2017 roku?

II. STATUTY

1. Statut szkoły publicznej oraz niepublicznej wobec zmian w prawie oświatowym.

2. Przykłady aktualizacji prawnej statutu w świetle ostatnich zmian
w prawie oświatowym – przykłady zapisów.

3. Praktyczne rozwiązania związane ze zmienianiem statutu:

a) wprowadzenie nowego statutu,
b) nowelizacja statutu,
c) tekst jednolity oraz ujednolicony statutu.

III. KONSULTACJE indywidualne w sprawie statutu.

ZAKRES WIEDZY UCZESTNIKA PO SZKOLENIU:

Uczestnik pozna, zgodny ze zmianami, jakie zaszły w ostatnim czasie w przepisach:

1. sposób tworzenia statutu szkoły,

2. zasady nowelizacji statutu,

3. znaczenie tekstu jednolitego statutu,

4. zadania dyrektora szkoły oraz organów kolegialnych szkoły (rada szkoły, rada pedagogiczna) w zakresie tworzenia statutu,

5. praktyczne wzory aktów prawnych obowiązujących przy pracy ze statutem,

6. sposób zapisów prawnych w statucie,

7. wpływ organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego na kształt statutu,

8. przykłady rozwiązań prawnych stosowanych w statucie w świetle ostatnich zmian w prawie oświatowym.

Leszek Zaleśny– ekspert w zakresie prawa oświatowego i specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, współpracujący z jednostkami samorządu terytorialnego, kuratoriami oświaty i ministerstwem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Wykładowca prawa oświatowego, wieloletni starszy wizytator kuratorium oświaty, nauczyciel konsultant i Dyrektor szkoły.

REZERWACJI udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając e-mail na adres: info@edukacja.radom.pl, rejestrując się on-line na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów: kom. 600 409 950, (48) 363 01 02, (48) 330 83 96.

Już teraz można zarejestrować się on-line.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.