Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » FINANSE i PRAWO PRACY dla JST i DYREKTORÓW SZKÓŁ

FINANSE i PRAWO PRACY dla JST i DYREKTORÓW SZKÓŁ

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, kolejne z cyklu szkoleń poświęconych poszczególnym aspektom wprowadzanej właśnie reformy systemu oświaty, które odbędzie 7 marca (wtorek) 2017r. Szkolenie będzie poświęcone dwóm bardzo istotnym kwestiom:

I. ZMIANOM W FINANSOWANIU OŚWIATY

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, z późn. zm.).

Przy projektowaniu przepisów rozporządzenia zostały uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych, na które środki zostały zaplanowane w kwocie subwencji oświatowej na 2017 r. w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej jest skalkulowana również w sposób uwzgledniający rozpoczęcie planowanych od września 2017 r. zmian w ustroju szkolnym, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

PROGRAM CZ. I (10.00 - 12.00) - Zasady finansowania oświaty w 2017r


I. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
a podział części oświatowej subwencji ogólnej:

- subwencja, jako dochód jednostki samorządu terytorialnego

- subwencja wstępna

- subwencja ostateczna

II. System informacji oświatowej a podział części oświatowej subwencji ogólnej

III. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017  z 22 grudnia 2016 roku

IV. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2017

- kwota bazowa

- kwota uzupełniająca

- kwota na zadania pozaszkolne

V. Różnice w zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2017 
w stosunku do roku 2016

VI. Procedura podejmowania zmian w sieci szkolnej w związku z reformą systemu oświaty.

INDYWIDUALNE KONSULTACJE DLA CHĘTNYCH.

Wykładowca: CZESŁAWA WALIGÓRA - Wybitny ekspert w dziedzinie finansowania oświaty z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej, współtwórca zasad subwencjonowania działalności oświatowej, znawca zasady podziału subwencji oświatowej i możliwości wykorzystania rezerwy budżetowej.

II. ZMIANOM W PRAWIE PRACY (zmiany wprowadzone w 2016 i 2017 roku).

Początek 2017 roku przynosi zmiany w przepisach prawa pracy, które będą wymagały zerwania
z wieloma dotychczasowymi przyzwyczajeniami.

PROGRAM CZ. II (12.15 - 14.15) - Zmiany w prawie pracy w 2016 i 2017 roku


Zmiany w prawie pracy w 2016 i 2017 roku.

a/ nawiązywanie pracowniczych stosunków pracy;

b/ świadectwa pracy po zmianach.;

c/ zwolnienia od pracy - opieka nad dzieckiem zdrowym;

d/ zmiany w wypowiedzeniach umów o pracę;

e/ minimalne wynagrodzenie za pracę;

f/ zmiany w regulaminach pracy, wynagrodzeniach, ZFŚS;

g/ ustawa przepisy wprowadzające  prawo oświatowe;

h/ nowe obowiązki dyrektora szkoły;

i/ przeniesienie pracownika samorządowego.

Wykładowca: Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, z praktyką w inspekcji szkół.

Spotkania dostarczą Państwu wiedzę niezbędną dla osób zarządzających placówkami oświatowymi oraz odpowiadających w Jednostkach Samorządu Terytorialnego za obszar finansowania oświaty. Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny.

WAŻNE:


  • Termin:7 marca 2017 roku
  • Koszt: 280 zł/os*
  • Czas: 10.00-15.00
  • Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

* cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

REZERWACJI udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres:info@edukacja.radom.pl, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96, kom. 600 409 950 lub rejestrując się on-line. We wszystkich przypadkach otrzymają Państwo FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY z prośbą o jego wypełninie i odesłanie.
Potwierdzeniem zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Prosimy o dokonywanie wpłaty na rachunek:

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.          
nr rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097
z dopiskiem "szkolenie 7.03.2017"

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się informację o nowym terminie lub odwołaniu szkolenia, przekazać drogą telefoniczną i/lub mailowo wszystkim osobom, które przesłały wypełniony formularz zgłoszeniowy i uiściły wskazaną kwotę.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.


 

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.