Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Zmiany w prawie oświatowym z elementami .......

Zmiany w prawie oświatowym z elementami .......

 

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Z ELEMENTAMI NAUCZYCIELSKIEGO PRAWA PRACY -  spotkanie szkoleniowe z Panem LESZKIEM ZALEŚNYM.

TERMIN: 9 marca 2016r

CZAS: 10.00 - 14.00

GDZIE: Radom, Dowrek Saski, ul. Limanowskiego 150

KOSZT: 280 zł (Cena zawiera koszty organizacyjne spotkania, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz gorący lunch)

Cele:

  • rozumienie roli i zadań uzbrojonego w aktualną wiedzę prawną dyrektora szkoły,
  • stosowanie różnych sposobów gromadzenia informacji o realizacji celów pracy szkoły,
  • doskonalenie umiejętności czytania i interpretowania aktów prawa obowiązujących w oświacie,
  • doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w szkole.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 1 września 2015 r. do marca 2016 r.:

1.1. Zmiany w obowiązku szkolnym.

1.2. Przebudowa organizacyjna struktury systemu oświaty.

1.3. Organizacja wypoczynku uczniów po nowemu.

1.4. Wpływ ww. zmian na kształt nauczycielskiego prawa pracy.

1.5. Określenie sytuacji wymagających zastosowania prawa administracyjnego przez dyrektora szkoły.

2. Zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od 1 września 2015 r. do marca 2016 r.:

2.1. Wyłączanie grup nauczycieli spod przepisów KN.

2.2. Zmiany w przepisach dotyczących awansu zawodowego.

2.3. Projekty zmian w KN i ich skutki.

3. Zmiany w przepisach wykonawczych i ich związek z nauczycielskim prawem pracy.

3.1. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego.

3.2. Reorganizacja kadrowa przy organizacji kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.3. Kierunki zmian w kwalifikacjach nauczycieli.

4. Indywidualne konsultacje dla uczestników.


ZAPRASZAMY!

  • ZADZWOŃ: 48 363 01 02, 48 330 83 96
  • NAPISZ: info@edukacja.radom.pl
  • PRZYJDŹ: ul. Limanowskiego 26/30, Radom
  • lub już teraz zarejestru się on-line.

Zapraszamy do sprawdzenia tematów spotkań proponowanych w ramach cyklu "SZKOLENIOWE ŚRODY Z CKD EDUKACJA", a także naszą ofertę dla Rad Pedagogicznych.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.