Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KPA pomocą dla dyrektora szkoły oraz przedszkola - 09.12.2015

KPA pomocą dla dyrektora szkoły oraz przedszkola - 09.12.2015

CYKL: SZKOLENIOWE ŚRODY z CKD EDUKACJA

TEMAT:
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO POMOCĄ DLA DYREKTORA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA. 

Spotkanie poprowadzi Pan LESZEK ZALEŚNY*

CELE:

  • rozumienie roli i zadań uzbrojonego w aktualną wiedzę prawną dyrektora szkoły, 
  • stosowanie różnych sposobów gromadzenia informacji o realizacji celów pracy szkoły,
  • nabycie umiejętności czytania i interpretowania aktów prawa obowiązujących w oświacie,
  • nabycie umiejętności stosowania prawa administracyjnego w szkole.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Kiedy stosujemy postępowanie administracyjne?

Określenie sytuacji wymagających zastosowania prawa administracyjnego przez dyrektora szkoły.

2. Czynności podejmowane w postępowaniu administracyjnym - załatwianie spraw (określenie procedur wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego):

- terminy załatwienia spraw,

- doręczanie pism,

- wezwania.

3. Dokumentowanie podejmowanych czynności

3.1. Protokół i jego konstrukcja – praktyczne określenie elementów protokołu.

3.2. Udostępnianie akt sprawy.

3.3. Gromadzenie dowodów w sprawie.

3.4. Decyzja - jej pozycja prawna (szczególnie w oświacie) oraz konstrukcja – praktyczne określenie elementów decyzji.

3.5. Tryb odwoławczy – praktyczne określenie postępowania odwoławczego.

4. Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących uczniów

4.1. Rodzaje decyzji administracyjnych dotyczących uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty – praktyczne wyłonienie grupy decyzji z przepisów.

4.2. Postępowanie prowadzące do wydania przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej na przykładzie decyzji – praktyczne przygotowanie decyzji:

- w sprawie zezwolenia na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązku przedszkolnego, obowiązku szkolnego poza szkołą (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja),

- w sprawie skreślenia z listy uczniów (szkoły ponadgimnazjalne).

5. Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących nauczycieli

5.1. Rodzaje decyzji administracyjnych dotyczących nauczycieli – na podstawie ustawy Karta Nauczyciela– praktyczne wyłonienie grupy decyzji z przepisów.

5.2. Postępowanie prowadzące do wydania przez dyrektora szkoły decyzji administracyjnej na przykładzie decyzji dotyczących nadania stopnia awansu zawodowego – praktyczne przygotowanie decyzji:

- akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego (po przeprowadzonej rozmowie),

- odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

6. Postępowanie skargowe

6.1. Co jest przedmiotem skargi? - określenie prawnego terminu skargi.

6.2. Postępowanie prowadzące do rozpatrzenia skargi przez dyrektora szkoły – praktyczne przygotowanie procedur.

7. Indywidualne konsultacje dla uczestników.

Informacje organizacyjne:

  • Termin: 9 grudnia 2015 (środa)
  • Czas: 10.00 – 15.00
  • Koszt: 280 zł (cena obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe)
  • Lokalizacja: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

* Leszek Zaleśny - Ekspert w zakresie prawa oświatowego,  specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (wspomaga systemowo 21 dyrektorów szkół w całej Polsce). Jest autorem i współautorem wielu książek wspierających działania nauczycieli i dyrektorów w placówkach oświatowych. Jako Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, regularnie publikuje informacje dotyczące najnowszych i planowanych zmian prawnych.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły w sekretariacie szkoły.

ZADZWOŃ: (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
PRZYJDŹ: Radom, ul. Limanowskiego 26/30
NAPISZ: info@edukacja.radom.pl

lub już teraz zarejestruj się on-line.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.