Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Rozporządzenia MEN dot. przeciwdziałania narkomanii - ZMIANY

Rozporządzenia MEN dot. przeciwdziałania narkomanii - ZMIANY

CYKL: SZKOLENIOWE ŚRODY z CKD EDUKACJA

Temat: Dostosowanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki do zmian wynikających z Rozporządzenia MEN dot. przeciwdziałania narkomanii.

Szkolenie dla dyrektorów w ramach zmian, jakich trzeba dokonać w programach wychowawczych i programach profilaktyki dostosowując je do Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, które obowiązuje od 1 września 2015. W ciągu sześciu kolejnych miesięcy szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły już w życie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilakty-czna szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii w świetle nowych przepisów prawa.

2. Konieczne zmiany w programach wychowawczych i profilakty-cznych.

3. Skuteczne informowanie społeczności szkolnej – na co warto zwrócić uwagę?

4. Obszary działań podejmowanych przez szkoły i placówki w zakresie profilaktyki uniwersalnej.

5. Organizacja form działalności wymienionych w rozporządzeniu – perspektywa dyrektora.

6. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, jako odbiorcy działań profilaktycznych.

Informacje rganizacyjne:

Termin szkolenia: 18.11.2015 (środa)

Czas trwania: 10.00 - 14.00

Termin zgłoszenia: 15.11.2015

Koszt: 250 zł  (Cena obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe)

Lokalizacja: Radom. Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

ZAPRASZAMY!

Szczegóły w sekretariacie szkoły.

ZADZWOŃ: (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
PRZYJDŹ: Radom, ul. Limanowskiego 26/30
NAPISZ: info@edukacja.radom.pl

lub już teraz zarejestruj się on-line.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.