Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KURS dla nauczycieli - pierwsza pomoc - prowadzenie zajęć

KURS dla nauczycieli - pierwsza pomoc - prowadzenie zajęć

Warunki uczestnictwa i cel szkolenia

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół.

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Program szkolenia:
Realizujemy ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia.

Sposób odbywania zajęć:

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową – wykład obejmujący podstawy teoretyczne połączony z pracą w grupach i ćwiczeniami praktycznymi.

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym - po uzgodnieniu z uczestnikami kursu - w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Uzyskane kwalifikacje:

Przygotowanie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Wydawane dokumenty:

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

Czas trwania: 30 godz.

Cena: 450 zł / osoba.

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Ustawa z dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

WARTO WIEDZIEĆ:

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty posiada osoba, która legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przepis obowiązuje od 1 września 2010 roku.

Dlaczego CKD „Edukacja”

1. Mamy pozytywne opinie Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia w zawodach medycznych.

2. Można nam zaufać, od lat w Szkole Policealnej prowadziliśmy kierunek, na którym, z bardzo dobrymi wynikami, szkoliliśmy ratowników medycznych.

3. Cyklicznie organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty doszkalające dla osób pracujących w zawodzie ratownik medyczny.

4. Priorytetem jest dla nas tworzenie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego, które umożliwia nam odpowiedzialne kształcenie w zawodach medycznych, w którym ogromne znaczenie mają zajęcia praktyczne. Do dyspozycji słuchaczy oddajemy profesjonalnie wyposażone sale, przystosowane do zajęć z przedmiotów medycznych. Na wyposażenie pracowni ratownictwa składają się między innymi: fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, defibrylator manualny z aparatem EKG, laryngoskop z kompletem łyżek, worek samorozprężalny z maską i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa z reduktorem i przewodami i wiele innych niezbędnych urządzeń i akcesoriów.

5. Naszą kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający najwyższe wymagane kwalifikacje merytoryczne oraz metodyczne, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzą lekarze medycyny oraz specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.