Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - szkolenie dla nauczycieli

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - szkolenie dla nauczycieli

KURS dla nauczycieli i wychowawców w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele i wychowawcy dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych uczący w każdym typie szkoły.

Cel kursu:

Przygotowanie nauczycieli i wychowawców do udzielania pierwszej pomocy medycznej uczniom/ wychowankom.

Program:

1. Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy medycznej przez nauczycieli/wychowawców.

2. Bezpieczeństwo własne i miejsca zdarzenia orazposzkodowanego.

3. Zasady wzywania pomocy.

4. Postępowanie ratownicze w najczęstszych stanach zagrożenia życia i zdrowia:

a) zadławienia

b) zatrucia

c) rany i krwawienia

d) urazy kostno – stawowe

e) urazy głowy

f) drgawki i hipoglikemia

5. Resuscytacja krążeniowo – oddechowa u dorosłych i u dzieci

Sposób odbywania zajęć:

Zajęcia poprowadzone zostaną metodą wykładową obejmującą podstawy teoretyczne oraz metodami praktycznymi w postaci pokazu i ćwiczeń umiejętności praktycznych.

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym - po uzgodnieniu z uczestnikami kursu - w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Uzyskane kwalifikacje:

Nauczyciele/wychowawcy zdobędą wiadomości i praktyczne umiejętności w zakresie postępowania z uczniem/wychowankiem będącym w stanie zagrożenia życia i zdrowia.

Wydawane dokumenty: Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Czas trwania: 6 godz.

Cena: 85 zł / osoba

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.