Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Temat: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w świetle obowiązujących przepisów prawnych po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku.

Uczestnicy: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi, pracownicy sekretariatów i administracji szkół, administratorzy bezpieczeństwa informacji w szkołach oraz pracownicy organów prowadzących te placówki. Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych.

Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Dyrektora szkoły, jako na Administratora tych danych obowiązek znajomości przepisów tej ustawy i ich stosowania.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy prawne ochrony danych.
Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.
Założenia ustawy o ochronie danych osobowych.
Zasady ochrony danych osobowych.
Udostępnianie danych, powierzenie przetwarzania, odmowa udostępnienia.
Środki organizacyjne.
Pojęcia Administratora Danych Osobowych.
Środki techniczne.
Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.
Wymagania odnośnie struktury bazy danych, w której przetwarzane są dane osobowe.
Monitoring.
Procedura rejestracji zbiorów po zmianach ustawy od 1 stycznia 2015 r.
Zbiory danych w instytucjach publicznych.
Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów – Ustawa o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych osobowych w kontekście kontroli zarządczej.

Warto pamiętać:

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 19 lutego 2004 o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2005 r., Nr 49, poz. 463, z późn. zm.) szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są do chronienia wszelkich informacji, które mogą umożliwić identyfikację konkretnej osoby fizycznej.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.