Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kurs na kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych

Kurs na kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych

Kurs dla kandydatów na kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych

Warunki uczestnictwa:

Kandydaci na kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych powinni być nauczycielami lub innymi osobami pełnoletnimi, zaakceptowanymi przez organizatora wycieczki i posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:

Przygotowanie nauczycieli lub innych osób pełnoletnich do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży/ opieka nad uczestnikami wycieczki.

Program:

  • Przepisy prawne dotyczące organizowania turystyki w środowisku szkolnym.
  • Organizacja wycieczek.
  • Program wycieczki.
  • Bezpieczeństwo i higiena na wycieczkach.
  • Dokumentacja wycieczki.
  • Postępowanie w sytuacjach wypadkowych.

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują przygotowanie do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży/ z opieką nad uczestnikami wycieczki.

Sposób odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym - po uzgodnieniu z uczestnikami kursu - w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Wydawane dokumenty:

Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 10 godz.

Cena: 150 zł

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.