Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Z dniem 1 kwietnia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. wymagań w zakresie kwalifikacji kierowników i wychowawców wypoczynku oraz zasad organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 

Przepisy regulujące wyżej opisane kwestie zostały wprowadzone:

* ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1629), która weszła w życie w dniu 1 kwietnia 2016r.

* rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452), które obowiązuje od dnia 6 kwietnia 2016r.

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży


Warunki uczestnictwa:

  • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest konieczne)
  • ukończone 18 lat

Cel kursu:

Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:

Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Ukończenie kursu stanowi spełnienie jednego z warunków, które trzeba wypełnić, by zostać kierownikiem wypoczynku.

Sposób odbywania zajęć:

Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym lub innym - po uzgodnieniu z uczestnikami kursu - w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Wydawane dokumenty:

Uczestnicy, po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu sprawdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.

Czas trwania: 36 godz.

Cena: 250 zł

Program kursu jest zgodny z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452)

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która:

1. nie była karana za przestępstwa wymienione w ustawie o systemie oświaty albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności wskazanej w ww. ustawie
2. ukończyła 18 lat
3. posiada co najmniej wykształcenie średnie
4. ukończyła kurs na opiekuna wypoczynku.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.