Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Szkoła policealna » Technik optyk - NOWOŚĆ!

Technik optyk - NOWOŚĆ!

WAŻNE! Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 8.08.2014 zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, przywraca kształcenie TECHNIK OPTYK w dwuletniej szkole policealnej.

Technik optyk

Absolwent kierunku Technik optyk uzyskuje kwalifikacje w zakresie:

  • doboru , wykonywania i dopasowania okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji.
  • wykonywania pomiarów oftalmicznych, napraw i konserwacji wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych.
  • udzielania porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych.
  • napraw i  konserwacji  przyrządów optycznych.

Absolwent kierunku Technik optyk może podejmować pracę w:

  • pracowniach optycznych, salonach optycznych,
  • gabinetach opto-metryczno-kontaktologicznych,
  • serwisach napraw sprzętu optycznego,
  • zakładach produkujących sprzęt optyczny.

Cykl kształcenia: 2 lata (4 semestry)

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.