Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KURS JĘZYKOWY z języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu

KURS JĘZYKOWY z języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu

  • Jeśli chciałbyś/chciałabyś posiadać pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
  • Jeśli nie posiadasz certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego i chcesz przystąpić do egzaminu FCE  z języka angielskiego.

Wybierz KURS JĘZYKOWY z języka angielskiego, który przygotuje Cię do egzaminu First Cerificate in English (FCE).

LICZBA GODZIN: 200

KOSZT kursu: 1 900 zł

Zaplanuj z nami swoją ścieżkę uzupełniania kwalifikacji. Zacznij już dzisiaj i wybierz kurs odpowiedni dla swoich kwalifikacji i potrzeb.

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, uzyskują nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, którzy legitymują się świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz certyfikatem świadczącym o znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej podstawowym.

Wybierz kurs doskonalący prowdzony przez Centrum Kształcenia Dorosłych "Edukacja".

WAŻNE!

1. Ukończenie kursu doskonalącego może być pierwszym etapem do podjęcia kursu kwalifikacyjnego.

2. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego, możesz podjąć edukację na kursie doskonalącym lub kwalifikacyjnym i jednocześnie na kursie języka angielskiego przygotowującym do egzaminu First Cerificate in English (FCE).

3. Dla wszystkich, którzy zdecydują się, na dwa kursy przygotujemy specjalne oferty cenowe.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.