Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » KURS DOSKONALĄCY z zakresu metodyki nauczania j.angielskiego

KURS DOSKONALĄCY z zakresu metodyki nauczania j.angielskiego

  • Jeśli stoją przed Tobą nowe wyzwania związane z nauką języka angielskiego w przedszkolu lub klasach I – III,
  • Jeśli chcesz poznać podstawy nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie,
  • Jeśli czujesz, że brakuje Ci pewności w prowadzeniu zajęć z języka obcego,
  • Jeśli chcesz poznać praktyczne i skuteczne metody nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

Wybierz KURS DOSKONALĄCY z zakresu METODYKI przedszkolnego i wczesnoszkolnego nauczania języka angielskiego.

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności, które przygotują Państwa do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, w zakresie nauczania języka angielskiego.

Propozycja skierowana jest do nauczycieli czynnych zawodowo, którzy posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych i znajomość języka angielskiego na poziomie,co najmniej podstawowym.

Po skończeniu kursu będą Państwo posiadali umiejętności i wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, w tym:

  • skutecznego wykorzystania metod i technik nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  • właściwego planowania procesu dydaktycznego
  • wykorzystywania materiałów dydaktycznych powszechnie stosowanych w nauczaniu języków obcych skierowanych do dzieci
  • tworzenia własnych materiałów i pomocy dydaktycznych
  • ewaluacji podręczników i innych materiałów dydaktycznych dostępnych na rynku przeznaczonych do nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Gwarantujemy kadrę złożoną ze specjalistów w swoich dziedzinach i praktyków, którzy podzielą się własną wiedzą i doświadczeniami. 

Opiekę merytoryczną nad kursem sprawują:

JOLANTA SZATAN - wieloletni nauczyciel metodyki nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, kierownik szkolenia praktycznego dla specjalności język angielski, opiekun praktyk studenckich realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z języka angielskiego, przewodnicząca zespołu egzaminatorów, powołanego do sprawdzania egzaminu maturalnego), Ekspert z listy MEN w zakresie filologii angielskiej, autorka programów i materiałów nauczania z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.

ANNA LICHWIEROWICZ - wieloletni nauczyciel metodyki nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, opiekun praktyk studenckich realizowanych w radomskich szkołach podstawowych i średnich, promotor prac dyplomowych z zakresu dydaktyki języków obcych, autorka programów i materiałów nauczania dla dzieci i młodzieży, przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych.

Na pewno warto posłuchać i zobaczyć, jak to robią specjaliści.

LICZBA GODZIN: 30

KOSZT kursu: 450,00 zł

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, uzyskują nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, którzy legitymują się świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz certyfikatem świadczącym o znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej podstawowym.

Zaplanuj z nami swoją ścieżkę uzupełniania kwalifikacji. Zacznij już dzisiaj i wybierz kurs odpowiedni dla swoich kwalifikacji i potrzeb.

WAŻNE!

1. Ukończenie kursu doskonalącego może być pierwszym etapem do podjęcia kursu kwalifikacyjnego.

2. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego, możesz podjąć edukację na kursie doskonalącym i jednocześnie na kursie języka angielskiego przygotowującym do egzaminu First Cerificate in English (FCE).

3. Dla wszystkich, którzy zdecydują się, na dwa kursy przygotujemy specjalne oferty cenowe.

4. Osoby kończące kurs otrzymają zaświadczenia na druku MEN.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.