Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Program WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ - REAGUJĘ - nowość

Program WIDZĘ, SŁYSZĘ, CZUJĘ - REAGUJĘ - nowość

Cel główny szkolenia:
Wzmocnienie i poprawa umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z młodzieżą zagrożoną rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych lub przejawiającej pierwsze symptomy tych zachowań.

Program:
Trzy moduły: każdy trwa 8 godzin dydaktycznych, na które składają się wykłady i ćwiczenia.

Najważniejsze zagadnienia:
I Moduł – Mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych u dzieci i młodzieży.
II Moduł - Rozwiązywanie konfliktów z uczniami zachowującymi się w sposób ryzykowny/problemowy.
III Moduł – Sposoby pomocy dzieciom i młodzieży zachowujących się w sposób problemowy/ryzykowny.


KOSZT: 285 zł/osoba (ostateczna kwota uzależniona od liczebności uruchomionej grupy)

W przypadku grup zorganizowanych, w tym Rad Pedagogicznych cena ustalana jest indywidualnie.

Dlaczego warto?
Zachowania ryzykowne/problemowe młodzieży stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia dzieci i młodzieży. Część z tych zachowań, jak np. picie alkoholu, palenie papierosów czy zachowania agresywne jest w znacznym stopniu rozpowszechniona wśród nastolatków. W zakresie kompetencji zawodowych nauczycieli jest zmniejszanie ryzyka występowania tego typu zachowań wśród uczniów. Wymaga to jednak rozumienia mechanizmów rozwoju i występowania zachowań problemowych/ryzykownych, które z jednej strony charakterystyczne są dla okresu dorastania, a z drugiej strony mogą świadczyć o tym, że uczeń nie radzi sobie z przeciwnościami losu. Nie jest to łatwe zadanie i nie wszystkim uczniom można skutecznie pomóc, ale do obowiązków dorosłych, w tym też nauczycieli, należy podejmowanie prób by ustrzec nastolatków przed negatywnymi konsekwencjami zachowań ryzykownych/problemowych.  

Zajęcia poprowadzą:

Anna Borucka - psycholog, przez wiele lat członek zespołu Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej "Pro-M" Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Zajmuje się profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Autorka i współautorka ponad 90 publikacji naukowych i popularyzujących wiedzę na temat zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Brała również udział w opracowaniu i badaniach dotyczących skuteczności szkolnych programów profilaktycznych takich jak: Domowi Detektywi, Fantastyczne Możliwości oraz Szkolna interwencja profilaktyczna wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne.

Violetta Pulwarska – nauczyciel dyplomowany,  przez wiele lat pracownik nadzoru pedagogicznego w MEN i Kuratorium Oświaty w Warszawie. Profilaktyką zachowań problemowych dzieci i młodzieży zajmuje się od 30 lat. Prowadziła wiele szkoleń członków rad pedagogicznych dotyczących  profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Prowadziła szkolenia  wg. programu Szkolna interwencja profilaktyczna, wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne. Jest autorką licznych wystąpień i publikacji dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.