Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Kursy i szkolenia » Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły.

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły.

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie:

Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły.

Głównym celem szkolenia jest znalezienie odpowiedzi na pytania:

  • Jak skutecznieprzeprowadzać ewaluację wewnętrzną w zakresie zagadnień uznanych w szkole za istotne?
  • Jak wykorzystywać wyniki i wnioski z ewaluacji zewnętrznej do pracy z radą pedagogiczną nad rozwojem szkoły lub placówki?

Szkolenie poprowadzi:

Cezary Kocon - jest autorem programów i prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach skierowanych do dyrektorów szkół i rad pedagogicznych z zakresu m.in. zarządzania szkołą, zarządzania zmianą, ewaluacji, nadzoru pedagogicznego. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu oświatą, m.in. pełnił funkcje Kuratora Oświaty, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego, Dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN. Jest autorem publikacji z zakresu nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.
Termin szkolenia: do ustalenia.

Miejsce szkolenia: Radom, ul. Limanowskiego 26/30 (siedziba CKD EDUKACJA w budynku Zespołu Szkół Technicznych)

Koszt  szkolenia: 260,00 zł netto (1 osoba)

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie CKD EDUKACJA (Radom, ul. Limanowskiego 26/30) lub pod numerami telefonów:  /48/ 363 01 02,  /48/ 330 83 96

 

ZAPRASZAMY!

 
 
 
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.