Oferta kształcenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Oferta kształcenia

Liceum ogólnokształcące

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i są absolwentami gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Proponujemy Państwu możliwość dalszego kształcenia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" w Radomiu.

Niezbędne dokumenty:
• świadectwo ukończenia szkoły /gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej/,
• podanie o przyjęcie do szkoły
• 2 zdjęcia.

3 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.
• Dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
• Czas trwania nauki: 6 semestrów.
• Dokument potwierdzający zakończenie nauki:?państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.
• Egzamin końcowy: matura
Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.
• Forma zajęć edukacyjnych:?1) Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie?lub?2) Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
• Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń

2 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.
• Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (o dwuletnim lub trzyletnim cyklu kształcenia)
• Czas trwania nauki: 4 semestry
• Dokument potwierdzający zakończenie nauki: państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie?do egzaminu maturalnego.
• Egzamin końcowy: matura?Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.
• Forma zajęć edukacyjnych:?1) Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie?lub?2) Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
• Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
• Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń
Dodatkowe korzyści:
• Sesje egzaminacyjne są wolne od dodatkowych opłat.
• Wymagana jest tylko jednorazowa wpłata wpisowego (na początku kształcenia).
• Nie zaskakujemy dodatkowymi ukrytymi kosztami
• Gwarantujemy atrakcyjne zniżki dla absolwentów naszego liceum kontynuujących kształcenie na jednym z kierunków proponowanych w Szkole Policealnej "Edukacja".

Szkoła policealna

KLAUZULA INFORMACYJNA o zasadach przetwarzana danych osobowych: https://drive.google.com/open?id=1_kPN97QQMXw4fVLP0er0r7kKgmYAVK5-

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

Szkoła policealna

W szkołach policealnych kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku krajowym i zagranicznym. Nasza oferta kształcenia jest ofertą dynamiczną, starającą się podążać za potrzebami słuchaczy i pracodawców. W każdym roku dostosowujemy się do potrzeb lokalnego /i nie tylko/ rynku pracy, wprowadzając nowe zawody.


Teraz NOWE BEZPŁATNE kierunki: TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH i TECHNIK MASAŻYSTA

REKRUTACJA do szkół policealnych: wystarczy tylko świadectwo ukończenia szkoły średniej.

UWAGA! Nie jest wymagana matura !!!


Dlaczego Szkoła Policealna prowadzona przez CKD EDUKACJA?
 

1. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.
 

2. CKD EDUKACJA ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu policealnym.
 

3. Kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia.
 

4. Gwarancja profesjonalnej kadry wykładowców.

5. Baza dydaktyczna szkoły (szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/baza-dydaktyczna) - pracownie i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i środki dydaktyczne, np. pracownia ratownictwa medycznego, laboratorium analizy leków i technologii postaci leków, pracownia farmakognozji, pracownia techniki dentystycznej, pracownia edukacji zdrowotnej i ćwiczeń przedklinicznych, pracownia kosmetyczna, pracownia do masażu.
 

6. Praktyki zawodowe słuchacze odbywają w szpitalach, gabinetach stomatologicznych, pracowniach protetycznych, aptekach, gabinetach kosmetycznych, gabinetach masażu, a zawarte porozumienia z tymi instytucjami gwarantują wysoki poziom odbywanych praktyk i dobre przygotowanie do wykonywania przyszłego zawodu.
 

7. Słuchacze mogą przystępować do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wśród kadry dydaktycznej mamy wykładowców z uprawnieniami EGAZMINATORÓW.
 

8. Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, dlatego nasi uczniowie nie muszą zdawać egzaminów zawodowych w innych szkołach.
 

9. Wysokie wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 

10. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, który otrzymują absolwenci naszej szkoły policealnej jest uznawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
 

11. Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.

Ukończenie szkoły policealnej, a w szczególności zdobycie zawodu poszukiwanego na rynku pracy daje szansę podniesienia swoich kwalifikacji i wyróżnienia się na tym rynku lub uzupełnienia wykształcenia osobom, które już pracują w zawodzie.
 

Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, który ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w wysokim poziomie zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez naszych absolwentów, ale także w ocenie instytucji zewnętrznych, które wizytowały naszą placówkę - Szkołę Policealną "Edukacja".

W marcu 2015 roku w Szkole Policealnej „Edukacja” odbyła się zewnętrzna ewaluacja problemowa, przeprowadzona przez wizytatorów, przedstawicieli Kuratorium Oświaty.

Sprawdzeniu, przeanalizowaniu i ocenie poddane zostały między innymi prowadzone procesy edukacyjne, zarządzanie szkołą, współpraca z partnerami zewnętrznymi. Możemy pochwalić się bardzo wysokimi ocenami:

1. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowwej. Nasza ocena A

2. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację.

Nasza ocena B

3. Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu (...) potwierdzającego kwalifilikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Nasza ocena  B

Wybierz kierunek

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, zainteresowanych doskonaleniem zawodowym, poszerzaniem horyzontów, aktualizowaniem wiedzy lub przekwalifikowaniem się.

Trwają zapisy. Już teraz warto zarejestrować się on-line!

Dlaczego Studia Podyplomowe w CKD EDUKACJA?

1. Studia podyplomowe organizowane przez Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA" prowadzi Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku - szkoła posiada międzynarodowy certyfikat jakości ISO 9001

2. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w ich organizowaniu.

3. Nowe kierunki odpowiadające potrzebom rynku pracy .

4. Kadra wykładowców – nauczyciele akademiccy, praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym.

5. Atrakcyjne ceny z możliwością płatności w ratach.

6. Nowatorski system kształcenia - nie tylko nowoczesny i przyjazny dla studenta, ale jednocześnie profesjonalny i przede wszystkim skuteczny.

7. Usługa Office 365 – dla naszych słuchaczy bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel.


Studia podyplomowe stanowią propozycją szkoleniową dla zainteresowanych zwiększeniem swoich szans u potencjalnych pracodawców, bądź utrzymaniem zatrudnienia, szczególnie w perspektywie niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby oddziałów w szkołach.


Warto wiedzieć:

1. Kierunki uruchamiane nawet przy małych grupach (od 10 osób).

2. Możliwość zrealizowania min. 400 godzin dydaktycznych na wybranym kierunku i zdobycia odpowiedniej liczby punktów ECTS - otrzymany przez Państwa dokument będzie honorowany także poza granicami Polski.
3. Nauka na kierunkach pedagogicznych trwa trzy semestry, a na pozostałych dwa semestry!

4. Zapewniamy bazę lokalową, która umożliwia odbywanie KONSULTACJI w Radomiu.
5. Możliwość studiowania równolegle na dwóch kierunkach.

 • Koszt studiów - jeden kierunek: 2 500 zł
 • Koszt studiów - drugi kierunek: 1 900 zł
   

Warto sprawdzić inne atrakcyjne ceny wybranych kierunków.

6. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty. Dzięki temu zyskują Państwo wolną niedzielę.

7. Bardzo szeroki wybór kierunków dla nauczycieli.

8. Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1167).

 

Studia podyplomowe dla nauczycieli? Już nie musisz szukać. Wystarczy do nas zadzwonić, napisać lub zarejestrować się on-line.

BEZPŁATNE KURSY w ramach studiów podyplomowych:

 • Awans zawodowy nauczyciela
 • Biblioterapia
 • Drama
 • Język migowy - poziom podstawowy
 • Profilaktyka uzależnień
 • Pierwsza pomoc
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Technologia informacyjna
 • Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychospołecznym i prawnym


Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Wybierz kierunek

Kursy i szkolenia

Największe szanse na dobrą i pewną pracę mają dziś osoby dobrze wykształcone, wciąż się rozwijające, świadome swoich mocnych stron, gotowe na zmiany.

Kursy i szkolenia pedagogiczne:
•  To nasza odpowiedź na bieżące potrzeby szkół i placówek oświatowych.
•  Uwzględnia bardzo szeroki zakres zagadnień dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych.
•  Daje szansę na zdobycie umiejętności, które pomogą sprostać trudnym zadaniom współczesnej szkoły.

Rodzaje szkoleń:
•  szkolenia otwarte, organizowane dla wielu szkół i placówek
•  szkolenia zamknięte, dla rady pedagogicznej jednej szkoły, uwzględniające konkretne oczekiwania i potrzeby.

 

Jesteśmy także gotowi otoczyć Państwa Placówki kompleksowym wsparciem w każdym zakresie ich działalności.

Kursy i szkolenia dla osób prywatnych:
Umożliwiamy zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie zdobytych wcześniej umiejętności, a tym samym współtworzenie własnej, indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
Analizując rynek pracy i wymagania pracodawców proponujemy szkolenia dostosowane do potrzeb wynikających z rynku pracy, a przede wszystkim do zmieniających się przepisów prawa w różnych obszarach zawodowych.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

KKZ to efekt nowego spojrzenia na kształcenie zawodowe, którego podstawą jest wyodrębnienie w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego poszczególnych kwalifikacji. Zgodnie z definicją sforułowaną przez KOWZiU KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Pełna oferta Kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100
 

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej:

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

 

CKD uwzględnia m.in.:

* ustawowy obowiązek doskonalenia zawodowego ratowników medycznych /rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych/,

* coraz większe zapotrzebowanie na certyfikowane szkolenia informatyczne - u nas można zdobyć certyfikaty MICROSOFT

* szkolenia dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym - zgodne z wymaganiami ustawy o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3,

* kursy języka migowego – zgodne z wymaganiami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się,

* szeroki program kursów doskonalących różne techniki masażu,

* kursy BHP,

* kursy na opiekunów i kierowników wycieczek i obozów,

* szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

* szkolenia dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

 

SZKOLENIOWE ŚRODY z CKD EDUKACJA
 

Mamy przyjemność rozpocząć nowy sezon szkoleń, w którym przygotowaliśmy wiele ciekawych tematów. Zagadnienia, które znalazły się wśród naszych propozycji, dotyczą istotnych kwestii funkcjonowania szkół i placówek oświatowych (m.in. ich finansowania), zmian wprowadzanych przez nowelizacje ustaw i nowe rozporządzenia, a także spraw, które stanowią istotny element naszej codziennej pracy.
Gwarancją wysokiej jakości merytorycznej naszych szkoleń jest kadra ekspertów, specjalistów, z którymi współpracujemy.
Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Pełna oferta szkoleń:

Wybierz kierunek
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.