CKD
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » CKD

O NAS

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.

Istniejemy od 1997 roku.
Naszą misją jest wspieranie rozwoju zawodowego przedstawicieli różnych środowisk zawodowych,
w tym oświatowych, zgodnie z najwyższymi standardami.


W ramach CKD EDUKACJA prowadzone są:
1. SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej.
2. Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
3. Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
4. KURSY I SZKOLENIA
a. KURSY I SZKOLENIA PEDAGOGICZNE prowadzone przez Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
b. KURSY I SZKOLENIA MEDYCZNE.
c. KURSY I SZKOLENIA INFORMATYCZNE.
d. KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ).
e. INNE.
5. W porozumieniu z uczelniami wyższymi CKD EDUKACJA prowadzi także kwalifikacyjne STUDIA PODYPLOMOWE.

KADRA

Naszą kadrę stanowią wysokiej klasy specjaliści posiadający najwyższe wymagane kwalifikacje merytoryczne oraz metodyczne, a także wieloletnie doświadczenie zawodowe. Dysponujemy kadrą doświadczonych profesjonalistów gwarantujących najwyższą jakość prowadzonych zajęć. Często sa to osoby z uprawnieniami EGZAMINATORÓW, czuwający nad najlepszym przygotowaniem Słuchaczy do czekających ich egzaminów potwierdzających dane kwalifikacje.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne w Szkole Policealnej prowadzą lekarze medycyny, lekarze stomatolodzy, magistrowie farmacji, certyfikowani specjaliści z zakresu technologii IT, specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej, elektroradiologii, higieny stomatologicznej, techniki dentystycznej, ortodoncji, technicy usług kosmetycznych, masażyści itp.

Do prowadzenia zajęć na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz szkoleniach zatrudniamy najlepszą kadrę wykładowców – są to nauczyciele akademiccy uczelni warszawskich i krakowskich, między innymi takich jak Uniwersytet Warszawski czy Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz innych wiodących uczelni pedagogicznych w kraju, pracowników Kuratorium Oświaty, dyrektorów szkół, oraz praktyków z dużym doświadczeniem zawodowym.

DLACZEGO MY

Jesteśmy placówką posiadającą:

 • Decyzje Prezydenta Miasta nadające uprawnienia szkoły publicznej w zakresie kształcenia we wszystkich zawodach w szkole policealnej i liceum ogólnokształcącym,
 • Pozytywne opinie Kuratora Oświaty dotyczące kształcenia we wszystkich zawodach oraz pozytywne opinie Ministra Zdrowia w zakresie kształcenia w zawodach medycznych,
 • Decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów Szkolenia dla Kandydatów na Opiekuna w Żłobku lub Klubie Dziecięcym, Dziennego Opiekuna, Wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • Decyzję Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia programu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy,
 • Zaświadczenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wpisie do rejestru Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli
 • Zawarte ze szkołami wyższymi porozumienia dotyczące organizacji i prowadzenia studiów podyplomowych.
 • Zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
   

Jesteśmy placówką:

 • Upoważnioną przez dyrektora OKE w Warszawie do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • Dobrze przygotowującą absolwentów do wykonywania pracy w wyuczonym zawodzie, co potwierdzają pracodawcy, a wielu z nich proponuje swoim pracownikom zdobywanie kwalifikacji bądź ich uzupełnianie w naszej szkole,
 • Dobrze zorganizowaną, profesjonalnie prowadzoną przez Halinę Cieślak – wieloletniego nauczyciela, pracownika Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji UM i dyrektora Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji,
 • Dysponującą zapleczem naukowym (sale wykładowe wyposażone w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne),
 • Oferującą atrakcyjne ceny, zniżki, promocje i rabaty,
 • Dającą możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ważnego w krajach UNII EUROPEJSKIEJ,
 • Mającą indywidualne podejście do każdego Słuchacza,
 • Dbającą nie tylko o najwyższy poziom merytoryczny, ale i dobrą atmosferę.
 • Oferującą swoim słuchaczom bezpłatny dostęp do poczty e-mail, ważnych dokumentów, kontaktów i kalendarza z praktycznie dowolnej lokalizacji i większości urządzeń oraz do oprogramowania Word, OneNote, PowerPoint i Excel - Usługa Office 365.
   

Różnorodność naszej oferty oraz jej systematyczne aktualizowanie są dodatkowym atutem dla wszystkich zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy, poszerzaniem kwalifikacji zawodowych lub zdobywaniem nowych kompetencji.

 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.