CKD
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Baza dydaktyczna

Priorytetem jest dla nas tworzenie profesjonalnego zaplecza dydaktycznego, które umożliwia nam odpowiedzialne kształcenie w zawodach medycznych, w którym ogromne znaczenie mają zajęcia praktyczne. Do dyspozycji słuchaczy i uczniów oddajemy profesjonalnie wyposażone sale, przystosowane do zajęć z przedmiotów medycznych. Wszystkie pracownie wyposażone są zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie kształcenia na kierunkach: Technik farmaceutyczny, Technik dentystyczny, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna, jak również prowadzenia szkoleń, seminariów, warsztatów dla ratowników medycznych.
Dysponujemy sprzętem szkoleniowym, który przeznaczony jest do przeprowadzania realistycznych treningów, dających szansę na ćwiczenie różnych umiejętności w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywistości, z wykorzystaniem prawdziwego sprzętu medycznego.

Nowe BEZPŁATNE kierunki, które uruchomiliśmy w 2015 roku, Technik usług kosmetycznych oraz Technik masażysta mają przypisane osobne pracownie, przeznaczone wyłącznie do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach przypisanych im programów nauczania. Sale wyposażona są w nowy, profesjonalny sprzęt, aparaturę i specjalistyczne narzęcdzia pracy.

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA posiada bazę dydaktyczną, której wyposażenie zapewnia rozwój umiejętności praktycznych oraz wysoki poziom przygotowania słuchaczy zarówno do egzaminów, jak i późniejszej pracy wybranym zawodzie.

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA zapewniając wysoki standard wyposażenia i przygotowania pracowni jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym do organizowania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu nasi uczniowie nie muszą zdawać egzaminów zawodowych w innych szkołach.
Zajęcia w Szkole policealnej, na wybranych kierunkach medycznych, odbywają się w takich pracowniach jak:

PRACOWNIA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Na profesjonalne wyposażenie składają się między innymi: fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, defibrylator manualny z aparatem EKG, laryngoskop z kompletem łyżek, worek samorozprężalny z maską i rezerwuarem tlenu, butla tlenowa z reduktorem i przewodami, laryngoskop z kompletem łyżek i wiele innych niezbędnych urządzeń i akcesoriów.

PRACOWNIA PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ
Do dyspozycji słuchaczy oddajemy w pełni wyposażoną pracownię z unitami stomatologicznymi, a także, między innymi: modele anatomiczne szczęki i żuchwy, lampy do utwardzania wypełnień, sterylizator kulkowy, piaskarkę profilaktyczną i wiele innych przyrządów i narzędzi.

PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ
Pracownia wyposażona w stoły protetyczne, palnik gazowy, mikrosilnik protetyczny z rozrusznikiem, urządzenie do utwardzania materiałów kompozytowych, tygielek elektryczny do topienia wosku oraz wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do ćwiczeń
i wykonywania modeli.

PRACOWNIA TECHNOLOGII POSTACI LEKÓW I ANALIZY CHEMICZNEJ
Zapewniamy stanowiska do sporządzania leków recepturowych i aptecznych oraz analizy i oceny jakości substancji leczniczych, surowców farmaceutycznych i produktów leczniczych, a także niezbędne urządzenia i akcesoria. Między innymi: dygestorium, mikser recepturowy z akcesoriami, wagi elektroniczne, kolby miarowe, pipety, cylindry, moździerze porcelanowe, parownice porcelanowe, spektrofotometr, pehametr, polarymetr i wiele innych.

Pracownie nowo uruchomionych kierunków:

PRACOWNIA KOSMETYCZNA
Zgodnie z wymaganiami pracownia wyposażona jest w fotele kosmetyczne, lampy lupy kosmetyczne, zestaw aparatury kosmetycznej do: nawilżania, galwanizacji, darsonwalizacji, ultradźwięków; lampy solus, jak również wszystkie potrzebne akcesoria do zabiegów manicure i pedicure.

PRACOWNIA DO MASAŻU
Komfortowe warunki do nauki masażu na wysokiej klasy stałach do masażu. Zapewniamy zestaw klinów i wałków niezbędnych do poznawanych i ćwiczonych pozycji ułożeniowych oraz wszelkie potrzebne środki kosmetyczne.

W trosce o najwyższy poziom nauczania baza dydaktyczna szkoły jest stale uzupełniana i wzbogacana.
Dzięki połączeniu profesjonalnej kadry dydaktycznej i specjalistycznej bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA gwarantuje wysoką jakość kształcenia.

 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.