Aktyualności i wydarzenia
Jesteś tutaj: CKD Edukacja » Aktualności i wydarzenia
28 marca 2019r - STRAJK W SZKOLE - co warto wiedzieć
2019-03-26

Już w najbliższy czwartek 28 marca, zapraszamy Państwa, dyrektorów, wicedyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych na „techniczne” spotkanie z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy z praktyką w inspekcji szkół:

STRAJK W SZKOLE
Rola, zadania i obowiązki dyrektora szkoły. Procedury postępowania.

Strajk w szkołach wydaje się bardzo prawdopodobny. Jakie, w tej trudnej sytuacji, są zadania i obowiązki dyrektorów szkół i przedszkoli? Jakich procedur powinni przestrzegać dyrektorzy? Warto poznać szczegóły. Warto rozwiać wszelkie wątpliwości.

 • Termin: 28 marca 2019r (czwartek)
 • Koszt: 185 zł/os*
 • Czas: 9.00-12.30
 • Lokalizacja: Hotel Aviator **** ul. Malczewskiego 18, Radom

  * cena obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, poczęstunek: kawa, herbata, ciastka; materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zaświadczenia)

PROGRAM SPOTKANIA

1.      Podstawa prawna.

2.      Obowiązki dyrektora w związku ze strajkiem.

·       Udział w strajku a uprawnienia pracownicze.

·       Działania dyrektora przed, w trakcie i po zakończeniu strajku.

3.      Organizacja pracy ucznia i nauczyciela, który nie bierze udział w strajku.

•        Zasady przydzielania i rozliczania zastępstw doraźnych.

•        Dodatkowy dzień wolny od zajęć – procedura.

•        Obowiązek zorganizowania opieki dzieciom, których rodzice przyślą do szkoły.

•        Informowanie rodziców o strajku.

4.      Zagrożenie nie zrealizowania podstawy programowej.

5.      Przedłużenie roku szkolnego.

6.      Skutki strajku.

7.      Procedura zawiadomienia o niedopełnieniu obowiązków.

8.      Pozew o odszkodowanie za utracone korzyści.

9.      Potrącenie wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać wysyłając wiadomość na adres konferencja@edukacja.radom.pl

Dotacje podmiotowe w 2019 roku - pracownicy JST
2019-03-26

25 KWIETNIA 2019 r. zapraszamy pracowników samorządowych odpowiedzialnych za naliczanie, rozliczanie i kontrolowanie dotacji podmiotowych w oświacie udzielanych z budżetu JST oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia na spotkanie, którego głównym tematem będą:

DOTACJE PODMIOTOWE DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ W 2019 ROKU.

Głównym celem spotkania jest przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego wprowadzenia zmian w udzielaniu, rozliczaniu i kontrolowaniu dotacji udzielanych przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez podmioty inne niż JST. Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/197

 • Termin: 25 kwietnia 2019r (czwartek)
 • Koszt: 310 zł/os*
 • Czas: 10.00-15.00
 • Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego150, Radom


  * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie drukowanej i elektronicznej, przesłane na wskazany adres e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl

Arkusz organizacyjny 2019/2020. Ruch kadrowy - 21.03.2019
2019-03-13

21 marca 2019r (czwartek) zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów i przedstawicieli JST, jak również innych organów prowadzących przedszkola, szkoły, w tym szkoły zajmujące się kształceniem zawodowym (branżowym) na spotkanie szkoleniowe:
Arkusz organizacyjny i ruch kadrowy na rok szkolny 2019/2020

Jesteśmy w tym szczególnym momencie życia szkoły/przedszkola, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje w oparciu, o które powstanie arkusz organizacyjny, który określi szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020.
Do osiągnięcia ostatecznej, zaakceptowanej wersji arkusza organizacyjnego szkoły prowadzi długi proces, którego poszczególne etapy, i ich podstawy prawne, przedstawi Państwu Pani Liliana Zientecka.
Gwarantujemy, że nie zabraknie czasu na udzielanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania i rozwianie ewentualnych wątpliwości.

·      Termin: 21 marca 2019r (czwartek)

·      Koszt: 280 zł/os*

·      Czas: 10.00 -14.30

·      Lokalizacja: Dworek Saski, ul. B. Limanowskiego 150, Radom

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać wysyłając wiadomość na adres konferencja@edukacja.radom.pl

Pełną informację o szkoleniu oraz jego program znajda Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/196

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.
Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów:
(48) 363 01 02
600 409 950

STUDIA PODYPLOMOWE dla nauczycieli - MARZEC 2019!
2019-02-27


TRWA REKRUTACJA na STUDIA PODYPLOMOWE - rekrutacja śródsemestralna na wybrane kierunki! - zajęcia zaczynają się już w marcu! Jeszcze można dołączyć do grupy! Nie czekaj do października i zacznij studia już teraz. Zarejestruj się on-line, odwiedź nas na Limanowskiego 26/30 lub zadzwoń (48) 363 01 02, 600 409 950.

Studia prowadzone są przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Zajęcia odbywają się w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA" w Radomiu w wybrane PIĄTKI od godz. 15.30 i SOBOTY od godz 9.00. NIEDZIELE SĄ WOLNE :-)
SZCZEGÓŁY: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe

W programach wszystkich zakresów studiów podyplomowych zostały uwzględnione zarówno potrzeby współczesnego rynku pracy, jak i oczekiwania studentów. Dzięki zindywidualizowanemu procesowi nauczania Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku zapewnia każdemu słuchaczowi możliwość kształcenia w wybranym zakresie studiów podyplomowych poprzez dobranie odpowiednich i kompleksowych rozwiązań dydaktycznych.
Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 279).

ZMIANY W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM - szkolenie dla dyrektorów
2019-02-12


7 MARCA 2019 roku (czwartek) zapraszamy Państwa na spotkanie szkoleniowe dotyczące zmian w systemie kształcenia zawodowego, które wprowadza Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2018r. poz. 2245)

Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. 
Nowe prawo oświatowe obowiązujące od 1 września 2019 roku. 


Adresaci szkolenia

 • dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy szkolenia praktycznego szkół oraz placówek prowadzących kształcenie zawodowe
 • przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki kształcenia zawodowego
 • osoby zainteresowane tematem zmian w prawie oświatowym dotyczących szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.

Korzyści ze szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności zastosowania nowego prawa w praktyce–wdrażanie obowiązującego prawo z zakresu szkolnictwa branżowego i technicznego związanego m.in. z: uruchomieniem nowego zawodu w szkole, obowiązkową współpracą szkoły z pracodawcą, realizacją w przedsiębiorstwach obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli.

Cele szkolenia

I. Zapoznanie uczestników z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzającymi zmiany do szkolnictwa zawodowego.
II. Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami w zakresie edukacji zawodowej.
III. Przygotowanie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe do wdrożenia (od 1 września 2019 r.) zmian w organizacji i funkcjonowaniu szkół zawodowych różnego typu.

Szkolenie poprowadzi:

Ewa Konikowska-Kruk - ekspert do spraw kształcenia zawodowego, wieloletni pracownik centralnej administracji rządowej min. pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez blisko 7 lat Dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, wcześniej jego wicedyrektor, praktyk tworzący prawo oświatowe, wykładowca prawa oświatowego na uczelniach oraz prowadząca szkolenia dla pracowników JST dyrektorów szkół i nauczycieli.

PROGRAM SZKOLENIA


1. Obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność dyrektora szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe od 1 września 2019 roku.

2. Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego. Nowe nazewnictwo w kształceniu zawodowym.

3. Organ prowadzący a uruchomienie kształcenia w nowym zawodzie.

4. Obowiązkowa współpraca szkoły z pracodawcą

 • umowy i porozumienia;
 • ulgi dla pracodawców, zwiększenie dofinansowanie kosztów kształcenia w zawodach deficytowych;
 • konto dochodów własnych szkoły;
 • staże uczniowskie;
 • kształcenie młodocianych pracowników;
 • praktyczna nauka zawodu;
 • wzmocnienia nadzoru dyrektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego u pracodawców.

5. Organizacja i funkcjonowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe od 1 września 2019 roku:

 • nowe podstawy programowe dla pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia;
 • obowiązkowe staże dla nauczycieli realizujący w szkole kształcenie teoretyczne jak i praktyczne.
 • obowiązkowy egzamin zawodowy i jego skutki dla ucznia;
 • możliwość uzyskiwania przez uczniów dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych

6. Organizacja kształcenia w branżowych szkołach II stopnia.

7. Zmiany w organizacji kształcenia w szkołach policealnych.

8. Kształcenie ustawiczne: likwidacja niektórych placówek, nowe możliwości dla szkół w zakresie kształcenia ustawicznego.

9. Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, między innymi:     

 • ocena pracy
 • ujednolicenia pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • obowiązkowe szkolenia branżowe.

10. Terminy wejścia w życie zmian, w tym okres przejściowy.

11. Czas na pytania i konsultacje oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Informacje organizacyjne:


 • Termin: 7 marca 2019r (czwartek)
 • Koszt: 310 zł/osoba*
 • Czas: 9.30-14.30
 • Lokalizacja: Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), obiad oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl wraz z wypełnionym formularzem, który załączamy.

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.
Na Państwa telefony czekamy pod jednym z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.

Dlaczego CKD „EDUKACJA”:

 • Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” istnieje od 1997 roku.
 • W ramach CKD „EDUKACJA” działa Radomskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych kursów i szkoleń dla nauczycieli i pracowników oświatowych.
 • Przeprowadzamy Szkolenia Rad Pedagogicznych.
 • Współpracujemy z wykładowcami, którzy są praktykami, ekspertami w swoich dziedzinach.
 • Organizujemy konferencje dla Dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
 • Mamy wyjątkowo bogatą ofertę edukacyjną, obejmująca kursy, szkolenia i studia podyplomowe, skierowaną do nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, uwzględniającą najnowsze zmianyw prawie i podążającą za potrzebami tej grupy zawodowej.
 
LUTY 2019 - nowe grupy w Szkole Policealnej- DOŁĄCZ! NIE ZWLEKAJ
2019-02-11

 

16 lutego 2019 roku (sobota) o godz. 11.00 odbędzie się SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DLA KLAS I 

ZAPRASZAMY wszystkich, którzy już dokoanali formalności rekrutacyjnych, jak i tych, wciąż do końca niezdecydowanych.
Warto przyjść, zobaczyć pracownie, zdać wszystkie nurtujące pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

Warto pamiętać, że u nas wiek nie ma zanczenia (każdy moment jest dobry zdobycie nowych kwalifikacji), a zdana matura nie jest koniecznością. Wystrczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Wybierz jeden z kierunków BEZPŁATNYCH:

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Już po roku możesz zdobyć nowe kwalifikacje i dobry zawód! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/40

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Ciekawe oferty pracy można znaleźć nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Dyplom, który u nas zdobędziesz nie wymaga nostryfikacji! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/28

Jesteśmy Ośrodkiem egzaminacyjnym dla zawodów, w których kształcimy. Nasi Słuchacze zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w dobrze znanych sobie warumkach. Od wielu lat cieszą nas doskonałe wyniki tych egzaminów, które kształtują się na poziomie 99 -100%.

SZKOŁA POLICEALNA - ZACZNIJ JUŻ W LUTYM! - TRWAJĄ ZAPISY
2019-01-22

Zapisz się do SZKOŁY POLICEALNEJ, nawet jeśli NIE MASZ ZDANEJ MATURY (wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej). Szkoła policealna pozwoli Ci zdobyć zawód z przyszłością. U nas wiek nie ma znaczenia - nowe umiejętności i kwalifikacje możesz zdobyć w każdym wieku. Zadbaj o swoją przyszłość!
Warto zrobić to już teraz. Nie czekaj - zajęcia zaczynają sie już w lutym!!!!

SPRAWDŹ NAS - KSZTAŁCIMY już 20 lat i robimy to ZAWODOWO!

 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Już po roku możesz zdobyć nowe kwalifikacje i dobry zawód! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/40
   
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Ciekawe oferty pracy można znaleźć nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Dyplom, który u nas zdobędziesz nie wymaga nostryfikacji! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/28
   
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - KIERUNEK BEZPŁATNY - Moda na zadbany, zdrowy i piękny wygląd sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki. Zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE szkolenia prowadzone przez specjalistów renomowanych firm kosmetycznych.  http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105
   
 • TECHNIK MASAŻYSTA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Wiele możliwości zatrudnienia: masażysta prowadzi działania terapeutyczne, profilaktyczne, a także dla relaksacji i pielęgnacji. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29
   
 • OPIEKUN MEDYCZNY - KIERUNEK BEZPŁATNY - Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów. Tylko dwa smestry nauki i już możesz podjąć pracę w nowym zawodzie! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/35
   
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA - KIERUNEK BEZPŁATNY - to wymarzony zawód dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Możliwość znalezienia pracy zarówno w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i środowisku domowym, w roli niani sprawującej opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/37

Sprawdź także inne kierunki dające kwalifikacje do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy.

Zarejstruj się on-line lub przyjdź do nas na Limanowskiego 26/30. ZAPRASZAMY!

Chętnie odpwiemy na każde pytanie, pokażemy pracownie, rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Zapraszamy także na spotkanie organizacyjne dla klas I, które odbędzie się 16 lutego 2019 roku (sobota) o godz. 11.00. Wtedy przekażemy Wam wszystkie szczegóły.

ZAPRASZAMY OD 2 STYCZNIA 2019R
2018-12-27

U nas czas wolny trwa do Nowego Roku :-) Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 przerwa świąteczna trwa do 2 stycznia 2019 roku. Czekamy więc na Państwa telefony i wizyty już od środy 2 stycznia. Do tego czasu nasz sekretariat będzie nieczynny.

A tymczasem

Niech Nowy Rok przyniesie dobre pomysły, realizację zamierzeń i planów,

sukcesy i chwile, które warto zachować w pamięci.

Organizacja szkół i placówek niepublicznych od I.2019 -SZKOLENIE
2018-12-27

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące jednego z najbardziej aktualnych tematów i jednocześnie zadań, jakie, w najbliższym czasie, stoją przed dyrektorami szkół i placówek niepublicznych.


Organizacja szkół i przedszkoli niepublicznych

(placówki prowadzone przez inne instytucje niż państwowe czy samorządowe) 
z perspektywy zmian w prawie oświatowym obowiązujących od stycznia 2019 roku. 
Dotacje oświatowe  praktyczne aspekty udzielania, kontroli i wydatkowania 
z uwzględnieniem dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

•  Termin: 8 stycznia 2019r (wtorek)

•  Koszt: 350 zł/osoba*

•  Czas: 9.00-16.00

•  Lokalizacja: Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski

 

Spotkanie szkoleniowe poprowadzi dwoje ekspertów: Pani Liliana Zientecka i Pan Grzegorz Pochopień.

 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: konferencja@edukacja.radom.pl wraz z wypełnionym formularzem.


Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

Warto zadzwonić pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, 600 409 950.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zasady realizacji umów z nauczycielami-szkolenie dla dyrektorów
2018-11-13

Spotkanie szkoleniowe dotyczące zmian, jakie w nowym roku szkolnym zostały wprowadzone w ramach realizacji umów o pracę z nauczycielami, specjalistami, kadrą zarządzającą szkół i placówek oświatowych. Zapraszamy!

Zmiany dotyczące zatrudniania nauczycieli. Zasady realizacji umów o pracę.
Praktyczne wykorzystywanie Kodeksu pracy i Karty Nauczyciela.

Spotkanie poprowadzi znany Państwu ekspert. Absolwent prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy z praktyką w inspekcji szkół, specjalizacja – Karta Nauczyciela. Prelegent wielu konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania:

 • Termin: 5 grudnia 2018r (środa)
 • Koszt: 270 zł/os*
 • Czas: 10.00-14.30
 • Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

* Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej, przesłane na wskazany adres e-mail), poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka), lunch oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/195


STUDIA PODYPLOMOWE - ZJAZD INAUGARYCYJNY 26-27.10.2018
2018-10-23

Już w najbliższy piatek, 26 października, o godzinie 15.30, ZAPRASZAMY na spotkanie inaugurujące semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019. Gościć bedziem przestawicieli Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, która prowadzi studia podyplowe organizowane w Radomiu przez Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA". Spotka się z Państwem Dyrektor Instytutu Kształcenia Podyplomowego. Będzie to także doskonała okazja do zapoznania się z wykładowcami i opiekunami poszczególnych kierunków.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące toku studiów, kwalifikacji, jakie daje wybrany przez Państwa kierunek lub jakiekolwiek inne wątpliwości związane z procesem studiowania – nie może Państwa zabraknąć w tym wyjątkowym dniu.

Zapraszamy także te osoby, które nie podjęły jeszcze ostatecznej decyzji co do rozpoczęcia studiów lub wyboru jednego z proponowanych kirunków. Można jeszcze złożyć dokumenty i dołączyć do grupy nowych studentów.

Czekamy na Państwa w piatek, 26 października, o godz. 15.30 w siedzibie CKD "EDUKACJA" w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30 (budynek Zespołu Szkół Technicznych).

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych, rekrutacji i proponowanych kierunkach znajdują się tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe

STARTUJE VI EDYCJA SPECJALIZACJI Z ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
2018-10-01

JESZCZE MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO GRUPY! 5 października (piątek), rozpoczynamy zajęcia VI edycji specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. Zapraszamy o godz. 17.00 do naszej siedziby, ul. Limanowskiego 26/30.

Wszystkich, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji zapraszamy do kontaktu z nami. Warto przyjść na pierwsze zajęcia i porozmawiać z opiekunem merytorycznym szkolenia.

Szczegóły dotyczące samego szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej znajdują się tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. 

Prowadzone przez CKD "Edukacja" szkolenie specjalizacyujne z zakresu organizacji pomocy społecznej posiada AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Czekamy na Państwa już w NAJBLIŻSZY PIĄTEK 5 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 17.00. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

SPECJALIZACJA Z ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ - RUSZA VI EDYCJA
2018-09-16

21 września 2018 o godz. 17.30 zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem specjalizacji z organizacji pomocy społecznej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w siedzibie CKD EDUKACJA, ul. Limanowskiego 26/30.

Z radością spieszymy z informacją, że rozpoczynamy już VI edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Tym samym za nami już pięć edycji szkolenia zakończone egzaminami, które wszyscy Słuchacze złożyli z wynikiem pozytywnym.

Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozpocząć specjalizację, do wysyłania zgłoszeń. Można wysłać e-mail lub zarejestrować się on-line. Mozna także przyjść na spotkanie organizacyjne i na miejscu wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy.

Szczegóły dotyczące samego szkolenia specjalizacyjnego znajdują się tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.

Prowadzone przez CKD "Edukacja" szkolenie specjalizacyujne z zakresu organizacji pomocy społecznej posiada AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY.

Pierwszy dzwonek w szkole policealnej
2018-09-06

 W najbliższy piatek, 7 września o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla wszystkich, którzy zapisali się do naszej SZKOŁY POLICEALNEJ i tych, którzy jeszcze to roważają. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Na wybranych kierunkach, także tych BEZPŁATNYCH, mamy jeszcze wolne miejsca. Nie warto zwlekać!
Czas pomyśleć o realizacji planów, tych edukacyjnych, związanych ze zdobyciem dobrego zawodu lub zmianą kwalifikacji.  Nie warto martwić się wynikami egzaminu maturalnego. U nas wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

CZEKAMY W PIĄTEK 7 WRZEŚNIA O GODZ. 17.00 w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA", ul. Limanowskiego 26/30 (budynek ZST)

REKRUTACJA - WRZESIEŃ 2018
2018-08-20

Zapisz się do SZKOŁY POLICEALNEJ, nawet jeśli NIE MASZ ZDANEJ MATURY (wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej). Szkoła policealna pozwoli Ci zdobyć zawód z przyszłością. U nas wiek nie ma znaczenia - nowe umiejętności i kwalifikacje możesz zdobyć w każdym wieku. Zadbaj o swoją przyszłość!
Warto zrobić to już teraz. Nie czekaj - zajęcia zaczynają sie już we wrześniu.

SPRAWDŹ NAS - KSZTAŁCIMY już 20 lat i robimy to ZAWODOWO!

 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Już po roku możesz zdobyć nowe kwalifikacje i dobry zawód! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/40
   
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Ciekawe oferty pracy można znaleźć nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej! Dyplom, który u nas zdobędziesz nie wymaga nostryfikacji! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/28
   
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - KIERUNEK BEZPŁATNY - Moda na zadbany, zdrowy i piękny wygląd sprawia, że wciąż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu kosmetyki. Zapewniamy dodatkowe BEZPŁATNE szkolenia prowadzone przez specjalistów renomowanych firm kosmetycznych.  http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105
   
 • TECHNIK MASAŻYSTA - KIERUNEK BEZPŁATNY - Wiele możliwości zatrudnienia: masażysta prowadzi działania terapeutyczne, profilaktyczne, a także dla relaksacji i pielęgnacji. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29
   
 • OPIEKUN MEDYCZNY - KIERUNEK BEZPŁATNY - Rynek usług dla osób starszych wciąż będzie się rozwijał i tym samym będzie rosło zapotrzebowanie na wyspecjalizowane kadry specjalistów. Tylko dwa smestry nauki i już możesz podjąć pracę w nowym zawodzie! http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/35
   
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA - KIERUNEK BEZPŁATNY - to wymarzony zawód dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Możliwość znalezienia pracy zarówno w żłobkach, przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak i środowisku domowym, w roli niani sprawującej opiekę nad dzieckiem podczas nieobecności rodziców. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/37

Sprawdź także inne kierunki dające kwalifikacje do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy.

Zarejstruj się on-line lub przyjdź do nas na Limanowskiego 26/30. ZAPRASZAMY!

Chętnie odpwiemy na każde pytanie, pokażemy pracownie, rozwiejemy ewentualne wątpliwości.

WAKACJE 2018
2018-07-14

Sekretariat CKD "EDUKACJA" czynny jest w okresie wakcji od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 - 16.00. W soboty i niedziele życzymy wszystkim (sobie także) cudownego nicnierobienia. Stan w wakacje mile widziany :-)

Serdecznie zapraszamy do korzystania z rejestracji on-line, bez ograniczeń czasowych 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.

Warto sprawdzić KIERUNKI W 100% BEZPŁATNE i zapamiętać, że NIE TRZEBA MIEĆ ZDANEJ MATURY, by w SZKOLE POLICEALNEJ zdobyć zawód poszukiwany na rynku pracy.

Już od września proponujemy KIERUNKI BEZPŁATNE:

 • ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA
   
 • HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNE
   
 • TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - "KOSMETYCZKA"
   
 • TECHNIK MASAŻYSTA
   
 • OPIEKUN MEDYCZNY
   
 • OPIEKUNKA DZIECIĘCA
 • i inne
SZKOLENIE DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM
2018-07-23

Już w SIERPNIU rusza kolejna edycja
SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 30 lipca (środa) o godz. 17.00  w siedzibie CKD EDUKACJA, ul. Limanowskiego 26/30

Warto wykorzystać wakacje na zdobycie nowych kwalifikacji. O szczegóły wzapytaj w sekretariacie, zadzwoń: 600 409 950, (48) 363 01 02

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakłada na osoby zatrudnione w żłobkach lub klubach dziecięcych obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

I. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada, co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat
lub

2) przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie
* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

II. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
Liczba godzin: 280
Harmonogram zajęć zostanie ustalony z nowo powstałą grupą. Zakładamy znaczną intensywność spotkań tak, by wykorzystać czas wakacji na zajęcia także poza weekendami.
III. Koszt jednostkowy szkolenia
Koszt całościowy: 1 450 zł
Cena obejmuje organizację szkolenia, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, ciastka, zorganizowanie egzaminu końcowego, zaświadczenia.

IV. Szkolenie realizowana jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 11/2016 z dnia 1 marca 2016r.

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” posiada decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów szkoleń:

 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Więcej szczegółów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/146

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI - pierwsza pomoc - prowadzenie zajęć
2018-06-29

 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI przygotowujące do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Czas trwania: 30 godz.

Warto zdobyć nowe, dodatkowe kwalifikacje jeszcze przed wrześniem. Wykorzystaj wakacje i weź udział w szkoleniu, które da Ci kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

ZACZYNAMY JUŻ 6 (piątek) i 7 (sobota) LIPCA 2018r

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele wszystkich typów szkół.

Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Realizujemy ramowy plan i program szkolenia zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Szkolenie kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętym programem szkolenia.

Zajęcia odbywają się w siedzibie CKD „Edukacja” w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

Osoby, które uczestniczyły w zajęciach i zdały egzamin z wynikiem pozytywnym uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

ZAPRASZAMY także osoby, których zaświadczenia utraciły swoją ważność. Możliwa jest RECERTYFIKACJA.

ZBOŻENNA 2018 - SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DYREKTORÓW
2018-05-05

ZAPRASZAMY
na dwudniowe seminarium szkoleniowe,
które, tradycyjnie już, odbędzie się w Dworze Zbożenna

Czas zmian. Nowe zadania, kompetencje i obowiązki dyrektorów
w świetle przepisów prawa pracy, Karty Nauczyciela i prawa oświatowego.

24 (czwartek) i 25 (piątek) maja 2018 r
to terminy, które warto zarezerwować i zapisać.

Zapewniamy:

 • 13 godzin wykładów i warsztatów
 • dostęp do fachowej wiedzy prelegentów
 • znalezienie odpowiedzi na pytania i wątpliwości z obszaru poruszanych tematów
 • czas na wymianę doświadczeń i pole do dyskusji z innymi dyrektorami
 • wieczór przy ognisku
 • niespodzianki

Proponujemy spotkania prowadzone przez praktyków, którzy przekażą Państwu najważniejsze informacje z danego zakresu tematycznego, poruszą najistotniejsze zagadnienia, przedstawią niezbędne aspekty prawne, omówią przykłady z życia wzięte.

 

  ZAPRASZAMY! Liczymy na Państwa obecność!                                                                    

·     KIEDY: 24 i 25 maja 2018r

·     GDZIE: Dwór Zbożenna, Zbożenna 194, 26-400 Przysucha

·     KOSZT podstawowy: 590 zł / osoba

·     KOSZT uwzględniający nocleg ze śniadaniem: 665 zł / osoba

·     ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 19 maja 2018r

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać:

 • wysyłając wiadomośćz formularzem zgłoszeniowym na adres konferencja@edukacja.radom.pl,
 • dzwoniącpod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96, kom. 600 409 950
 • rejestrując się on-line

Regulamin znajdą Państwo tutaj: http://tiny.pl/g87pw

ZBOŻENNA 2018 - dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek
2018-04-11

ZAPRASZAMY

DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
na dwudniowe seminarium szkoleniowe,
które, tradycyjnie już, odbędzie się w DWORZE ZBOŻENNA

24 (czwartek) i 25 (piątek)   maja 2018   r
to terminy, które warto zarezerwować i zapisać.

 

Szczegółowy program opublikujemy wkrótce, ale już teraz ZAPRASZAMY na dwa dni wypełnione warsztatami, wykładami i dyskusjami na tematy jak najbardziej aktualne, związane nie tylko z zadaniami i obowiązkami dyrektora.

W tym roku zajmiemy się między innymi:

 • nowymi zasadami oceny pracy nauczyciela, które wprowadza zmieniona Karta Nauczyciela,
 • pomocą psychologiczno-pedagogiczną (tu także zmiany),
 • zagadnieniami czysto prawnymi
 • tematem związanym z procesem kształcenia w aspekcie współpracy rodziców i nauczycieli - źródła konfliktów między nauczycielami, a rodzicami, sposoby ich rozwiązywania i rola dyrektora.

To tylko część naszych propozycji.

Proponujemy spotkania prowadzone przez praktyków, którzy przekażą Państwu najważniejsze informacje z danego zakresu tematycznego, poruszą najistotniejsze zagadnienia, przedstawią niezbędne aspekty prawne, omówią przykłady z życia wzięte.

ZAPRASZAMY! Liczymy na Państwa obecność!

 • KIEDY: 24 i 25 maja 2018r
 • GDZIE: Dwór Zbożenna, Zbożenna 194, 26-400 Przysucha
 • KOSZT
  * podstawowy: 590 zł / osoba
  * uwzględniający nocleg ze śniadaniem: 665 zł / osoba
 • ZGŁOSZENIA przyjmujemy do 19 maja 2018r

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać:

 • wysyłając wiadomośćz formularzem zgłoszeniowym na adres konferencja@edukacja.radom.pl,
 • dzwoniącpod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96, kom. 600 409 950
 • rejesrując się on-line

Już niebawem, przekażemy kolejną porcję informacji.

6-7 kwietnia 2018 - BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
2018-03-14

Kurs na kierownika wycieczki/wypoczynku oraz Kurs dla nauczycieli: PIERWSZA POMOC - prowadzenie zajęć

SZKOLENIOWĄ WIOSNĘ W CKD EDUKACJA CZAS ZACZĄĆ!

Zapraszamy na kursy:

I. KURS NA KIEROWNIKA WYCIECZKI; KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU - zbliża się gorący okres wyjazdów na wycieczki i zielone szkoły. Warto o dodoatkowych kwalifikacjach pomysleć juz teraz!

 • terminy spotkań:
  6 kwietnia (piątek) - godz. 16.00|
  7 kwietnia (sobota) - godz. 9.00
 • liczba godzin: 10
 • koszt: od 150 zł (w zależności od liczebności grupy)

Szczegółowe informacje: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/169
http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/137

II. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE NAUCZYCIELI DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z PIERWSZEJ POMOCY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

 • terminy spotkań:
  6 kwietnia (piątek) - godz. 16.00|
  7 kwietnia (sobota) - godz. 9.00

  Termin drugiej części szkolenia zostanie ustalony w grupie, na pierwszych zajęciach
 • liczba godzin: 30
 • koszt: 450 zł

Szczegółowe informacje: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/151

ZAPRASZAMY do kontaktu z nami!

Czekamy na Państwa telefony: +48 363 01 02, kom. 600 409 950 lub kontakt mailowy info@edukacja.radom.pl

Działa rekrutacja on-line - warto skorzystać!

OSTATNI NABÓR NA KIERUNEK TECHNIK FARMACEUTYCZNY
2018-02-01

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

To już OSTATNI NABÓR (LUTY 2018) na tym kierunku. Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę kształcenia w tym zawodzie na poziomie szkoły policealnej.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

Technik farmaceutyczny to osoba, która może wykonywać pracę w aptece bądź punkcie aptecznym. Technik farmaceutyczny ma szerokie możliwości znalezienia pracy – to nie tylko apteka, ale także zakłady przemysłu farmaceutycznego, laboratoria naukowo-badawcze, zakłady kosmetyczne. HTTP://WWW.CKD-EDUKACJA.PL/OFERTA-KSZTALCENIA/30

Pamiętaj, że NIE MUSISZ MIEĆ ZDANEJ MATURY! Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. I NIE WAŻNE ILE MASZ LAT!

NIE ZWLEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZISIAJ!

ZAPRASZAMY na spotkanie organizacyjne wszystkich, którzy juz zapisali się do naszej SZKOŁY POLICELANEJ i tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji, by rozwiali ewentualne watpliwości. Czekamy na Państwa w piatek, 2 lutego 2018r, o godz. 17.30, w  siedzibie szkoły, ul. Limanowskiego 26/30 (budeynek ZST)

REKRUTACJA - LUTY 2018! - ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!
2018-01-18

Jeśli chcesz zdobyć zawód z przyszłością, nowe umiejętności i kwalifikacje, zapisz się do SZKOŁY POLICEALNEJ, nawet jeśli NIE MASZ ZDANEJ MATURY. Warto zrobić to już teraz. Nie czekaj - zajęcia zaczynają się już w lutym.

Sprawdź KIERUNKI BEZPŁATNE:

Sprawdź także inne kierunki, te z NISKIM CZESNYM, dające kwalifikacje do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy:

 • TECHNIK DENTYSTYCZNY - To jedna z profesji, na którą zawsze jest i będzie zapotrzebowanie. Branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój. HTTP://WWW.CKD-EDUKACJA.PL/OFERTA-KSZTALCENIA/31

UWAGA! UWAGA! BARDZO WAŻNA INFORMACJA!

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

To już OSTATNI NABÓR (LUTY 2018) na tym kierunku. Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę kształcenia w tym zawodzie na poziomie szkoły policealnej.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią.
Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

Technik farmaceutyczny to osoba, która może wykonywać pracę w aptece bądź punkcie aptecznym. Technik farmaceutyczny ma szerokie możliwości znalezienia pracy – to nie tylko apteka, ale także zakłady przemysłu farmaceutycznego, laboratoria naukowo-badawcze, zakłady kosmetyczne. HTTP://WWW.CKD-EDUKACJA.PL/OFERTA-KSZTALCENIA/30

Pamiętaj, że NIE MUSISZ MIEĆ ZDANEJ MATURY! - Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

Sprawdź nasze pracownie - zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków. Zapraszamy też do nas do szkoły. Nie tylko chętnie pokażemy pracownie, ale także odpowiemy na wszelkie pytania.

Zapytaj o bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych wśród naszych Słuchaczy

Nowe grupy ruszają już w lutym 2018r.! Warto zapisać się już teraz.

Możesz do nas  zadwonić (tel. kom. 600 409 950), wysłać maila(info@edukacja.radom.pl) lub zarejestrować się on-line!

Karta Nauczyczyciela - wdrażanie zmian - SZKOLENIE
2018-01-03

8 lutego 2018 r. zapraszamy na szkolenie nt. "Zmiany w Karcie Nauczyciela – obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowca."

Zapraszamy

 • dyrektorów i wicedyrektorów wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
 • przedstawicieli JST (min. pracowników urzędów gmin oraz starostw powiatowych zajmujących się wykonywaniem zadań związanych z prowadzeniem oświaty)

do udziału w szkoleniu, które ma na celu przygotowanie Państwa do wdrażania zmian wynikających z nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela.

1 stycznia 2018 r. weszło w życie część nowych przepisów, jakie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych wprowadziła do Karty Nauczyciela. Zgodnie z podpisaną ustawą zmienione zostaną regulacje odnoszące się do wykonywania zawodu nauczyciela. Zmieni się naprawdę wiele – od awansu zawodowego, przez sprawy zatrudnienia i zwalniania, po kwestie czasu pracy i uprawnień urlopowych. Nowe rozwiązania mają wpływ nazakres praw oraz obowiązków nauczycieli i dyrektorów szkół. Wiele spośród nowych regulacji powoduje również konieczność podjęcia konkretnych działań przez organy prowadzące szkoły.

SZKOLENIE:


Temat:

"Zmiany w Karcie Nauczyciela – obowiązki dyrektora, perspektywa samorządowca."

Termin: 8 lutego 2018r (czwartek)

Godziny: 10.00 – 14.30

Koszt: 280 zł/osoba*; 260 zł/kolejna osoba **

Adres: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

Spotkanie poprowadzi Liliana Zientecka– trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Rejestracji można dokonać wysyłając do nas maila na adres info@edukacja.radom.pl

* Cenazawiera poczęstunek w przerwach kawowych, lunch, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzenie MEN.

** W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, każda kolejna osoba za uczestnictwo w spotkaniu otrzyma 7% rabat Warto, by o zmianach w Karcie Nauczyciela wiedziała cała kadra zarządzająca, a także osoby zajmujące się działem kadr.

KONFERENCJA - LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA
2017-10-24

16 listopada 2017r w Radomiu odbędzie się konferencja nt: LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA – MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ

ZAPRASZAMY pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, koordynatorów pieczy zastępczej, organizacji działających w obszarze pomocy społecznej zainteresowanych nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami w tym zakresie.

CELE KONFERENCJI:

 • Ukazanie nowych wyzwań stojących przed samorządową polityką społeczną.
 • Promocja nowych, innowacyjnych metod pracy socjalnej w środowisku lokalnym.
 • Podnoszenie wiedzy i rozwój kompetencji pracowników socjalnych w zakresie tworzenia innowacyjnych usług społecznych.
 • Budowanie narzędzi wielosektorowej współpracy w dziedzinie lokalnej polityki społecznej.
 • Upowszechnianie dobrych praktyk.

TERMIN KONFERENCJI

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNA
MIĘDZY INNOWACYJNOŚCIĄ A TRADYCJĄ
16 listopada 2017 roku

Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski
godz. 10.00 - 16.00

PROGRAM KONFERENCJI

I CZĘŚĆ - KSZTAŁTOWANIE LOKALNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ


1. Rola administracji samorządowej w kształtowaniu lokalnej polityki społecznej.

2. Wyzwania lokalnej polityki społecznej w dobie współczesności. Jerzy Zawodnik, Wiceprezydent Miasta Radomia

3. Współczesne tendencje w zakresie rozwoju polityki społecznej w tym polityki lokalnej (aktywizacja, inwestycje, innowacyjność) dr Maria Gagacka, socjolog, Prezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Oddział w Radomiu, Wydziałowy Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu

4. Wpływ programu 500+ na kierunki polityki socjalnej w samorządach. Aspekty organizacyjne i finansowe. Marcin Gierczak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5. Edukacja, jako element inwestycyjnej polityki społecznej. Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia

II CZĘŚĆ - DYLEMATY LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA


1. Kompetencje pracowników socjalnych w budowaniu innowacyjnych usług socjalnych. dr Maria Gagacka

2. Etyczny wymiar przedsiębiorczości społecznej. dr Adam Zadroga, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Życia Społecznego Rodziny

3. Nowe rozwiązania w zakresie pieczy zastępczej. Od idei do praktyki. 

4. Usługi społeczne wobec starzejącego się społeczeństwa.

5. Paradoksy usług wsparcia dla osób niepełnosprawnych. – dr Mikołaj Olszewski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Wydział filologiczno-pedagogiczny

III CZĘŚĆ - DOBRE PRAKTYKI USŁUG SOCJALNYCH


1. Usługi socjalne - nowy wymiar pomocy społecznej, ks. Robert Kowalski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej

2. Dobre praktyki usług socjalnych.

3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi. Od oczekiwań do kooperacji usług socjalnych. Wystąpienia przedstawicieli trzech organizacji pozarządowych.

WAŻNE: udział w konferencji jest płatny. Szczegóły http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/191

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Zgłoszenia można dokonać: 

 • wysyłając wiadomość z formularzem zgłoszeniowym na adres  konferencja@edukacja.radom.pl,
  Formularz można pobrać tutaj:
  1) wersja do pobrania PDF: http://tiny.pl/gpspq
  2)) wersja do pobrania Word: http://tiny.pl/gpsjv
 • dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, kom. 600 409 950
 • rejestrując się on-line przez stronę www.ckd-edukacja.pl.

LOKALNA POLITYKA SPOŁECZNAwspólnie stwórzmy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, klimat sprzyjający rozmowom i wzajemnemu zrozumieniu.

ORGANIZATOR KONFERENCJI:

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, w dniu 1 października 2014 r. na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej (nr zgody DPS- VI-51111-7426-114-MJ/14(21). Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.
Miło nam także poinformować, że nasza placówka kształcenia ustawicznego, uzyskała AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i tym samym została wpisana do rejestru placówek akredytowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Obecnie, 22 października 2017r., uruchomiliśmy już V edycję Szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

REGULAMIN KONFERENCJI znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/191

ZMIANY W STATUTACH - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW
2017-10-07

19 PAŹDZIERNIKA 2017R zapraszamy na szkolenie "Nowy statut szkoły/przedszkola na podstawie Prawa oświatowego."

Statut jest najważniejszym dokumentem, który reguluje wewnętrzne życie szkoły i zawiera informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności szkoły, przedszkola, placówki. Jego zapisy powinny wynikać z obowiązujących przepisów prawa odzwierciedlających aktualną politykę oświatową. Stąd konieczność przystosowaniaobowiązujących jeszcze statutów do zapisów ustawy – Prawo oświatowe, w czasie nieprzekraczającym daty 30 listopada 2017 roku.


W teorii wiadomo, na czym polegaćma dopasowanie i uaktualnianie dokumentacji
opisującej zasady funkcjonowania szkoły.

Teraz przyszedł czas na praktykę!

Zapraszamy na szkolenie prowadzone w formie zarówno wykładu, jak i warsztatów.

Data: 19 października 2017r

Godziny: 10.00 – 14.30

Koszt: 280 zł/osoba*

Koszt: 260 zł/osoba **

Adres: ul. Limanowskiego 150, Radom

 

Tradycyjnie zapraszamy do Dworku Saskiego, przede wszystkim na solidną porcję wiedzy, ale także dobrą kawę i lunch.

 

Namawiamy Państwa do przyniesienia na spotkanie swoich statutów. Rozmawiając o poszczególnych zapisach prawnych będziemy odnosić się do konkretnych zapisów z Państwa statutów.Nie proponujemy teoretycznych rozważań, lecz pracę na konkretnym, rzeczywistym materiale.

 

Spotkanie poprowadzi Liliana Zientecka– trenerka legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą.

Rejestracji można dokonać wysyłając do nas mailana adresinfo@edukacja.radom.pl z wypełnionym formularzem, który załączamy.

 

Szczegółowy program szkolenia

 

*Cenazawiera poczęstunek w przerwach kawowych, lunch, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane zgodnie z rozporządzeniem MEN.

**W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu więcej niż jednej osoby z danej placówki, k  ażda kolejna osoba za uczestnictwo w spotkaniu otrzyma 7% rabat   (nad statutem często pracuje zespół, stąd nasza propozycja: 260 zł/dodatkowa osoba z jednej placówki)

16.09.2017 - SZKOLENIE - Reforma ochrony danych osobowych
2017-09-11

Szkolenie w najbliższą sobotę, 16.09.2017r:
Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o danych osobowych).

Nowe rozporządzenie (RODO) nakłada szereg nowych obowiązków na podmioty publiczne i przedsiębiorców, za których niewykonanie grozić będzie dotkliwa kara finansowa.

Celem przygotowania Państwa jednostki do wymogów Rozporządzenia UE zapraszamy na szkolenie
Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych, wynikających z nowego Rozporządzenia UE, w tym nowych wymagań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz kierunków i zakresu działań dostosowawczych.

* Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy?
* Jak wykonać analizę ryzyka zgodnie przepisami RODO?
* Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych oraz inspektorem ochrony danych?

Dzięki temu szkoleniu dowiedzą się Państwo, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować.

 • Termin: 16 września 2017r (sobota)
 • Koszt: 350 zł/os.* + 23% Vat
 • Czas: 15.00-17.30
 • Lokalizacja: Radom, ul. Limanowskiego 26/30, siedziba CKD EDUKACJA (budynek ZST)

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach (kawa, herbata, ciastka) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96.

„Reforma ochrony danych osobowych – jak wdrożyć RODO?”

PROGRAM SZKOLENIA -16 września 2017r

1. Wdrożenie RODO w placówce oświatowej– pierwsze kroki.
2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z RODO:
    a. Nowa definicja danych osobowych – szczególne kategorie danych;
    b. Placówka oświatowa, jako współadministrator;
    c. Formy przetwarzania danych osobowych przez placówkę oświatową a RODO;
    d. Inne definicje i ich znaczenie dla stosowania RODO w praktyce placówki oświatowej;
    e. Braki definicyjne RODO.
3. Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji.
4. Zasady przetwarzania danych w RODO:
    a. Zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość;
    b. Celowość oraz dopuszczalność zmiany celu;
    c. Adekwatność;
    d. Czasowość.
5. Zasada bezpieczeństwa:
    a. pseudonimizacja i szyfrowanie danych osobowych;
    b. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
    c. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
    d. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
6. Administrator oraz współadministrator – obowiązki:
    a. Obowiązek prowadzenia audytów;
    b. Przeprowadzenie oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych;
    c. Analiza ryzyka przetwarzania danych osobowych;
    d. Zasada privacy by design oraz privacy by default.
7. Podmiot przetwarzający – obowiązki.
8. Podstawy przetwarzania danych osobowych:
    a. Zgoda na przetwarzanie danych – przygotowanie przykładowej klauzuli zgody;
    b. Pozostałe podstawy przetwarzania danych – w ramach jakich procesów stanowią podstawę przetwarzania;
9. Omówienie skutecznego sposobu informowania przez placówkę oświatową o skorzystanie z praw wynikających z RODO.
10. Nowy kształt obowiązku informacyjnego według RODO:
    a. zbieranie danych od osoby, której dane dotyczą;
    b. zbieranie danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
11. Obowiązek zgłaszania incydentów:
    a. zgłaszanie incydentów GIODO;
    b. zgłaszanie incydentów osobie, której dane dotyczą.
12. Nowa dokumentacja.
13. Zasady certyfikacji oraz kodeksy postępowania.
14. Inspektor ochrony danych w placówce oświatowej.
15. Organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych (obecny GIODO)
16. Odpowiedzialność za naruszenie RODO.
17. Sankcje:
    a. Kryteria nakładania kar pieniężnych;
    b. Odwoływanie się nałożonych kar pieniężnych.
18. Przepisy określające tryb postępowania przed GIODO.
19. Pytania i konsultacje.
 

REKRUTACJA IX.2017 - SPOTKANIE DLA KL.I - 8.09.2017 (piątek)
2017-09-05

Już w najbliższy piątek, 8 września, o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne wszystkich, którzy zapisali się do naszej SZKOŁY POLICELANEJ. Miło nam będzie spotkać się także z tymi, z Państwa, którzy mając jeszcze różne wątpliwośći, nie podjęli dotąd ostatecznej decyzji. Zapraszamy na spotkanie z nami, odpowiedmy na każde pytanie. Warto nie tracić czasu i zacząć naukę już we wrześniu.

Czekamy na Państwa!

U NAS REKRUTACJA WCIĄŻ TRWA! Mamy jeszcze wolne miejsca. Wybierz jeden z zawodów poszukiwanych na rynku pracy:

* Technik usług kosmetycznych - kieunek BEZPŁATNY

* Asystentka stomatologiczna - kieunek BEZPŁATNY

* Higienistka stomatologiczna - kieunek BEZPŁATNY

* Technik farmaceutyczny - OSTATNIE NABORY, MEN zamyka mozliwość kształcenia w tym zawodzie na poziomie szkoły policealnej.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie CKD "EDUKACJA" w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30

ZAPISY DO SZKOŁY POLICEALNEJ - WRZESIEŃ 2017
2017-08-04

Jeśli chcesz zdobyć zawód z przyszłością, nowe umiejętności i kwalifikacje, zapisz się do SZKOŁY POLICEALNEJ, nawet jeśli NIE MASZ ZDANEJ MATURY.
Warto zrobić to już teraz. Nie czekaj - zajęcia zaczynają sie już we wrześniu.

Sprawdź KIERUNKI BEZPŁATNE:

Sprawdź także inne kierunki, te z NISKIM CZESNYM, dające kwalifikacje do wykonywania zawodów poszukiwanych na rynku pracy:

 • TECHNIK DENTYSTYCZNY - To jedna z profesji, na którą zawsze jest i będzie zapotrzebowanie. Branża medyczna w dziedzinie świadczenia usług protetyczno-ortodontycznych przeżywa ciągły rozwój. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/31

 • TECHNIK FARMACEUTYCZNY - To już OSTATNIE NABORY na tym kierunku. Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę kształcenia w tym zawodzie na poziomie szkoły policealnej. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończoną szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

  Technik farmaceutyczny to osoba, która może wykonywać pracę w aptece bądź punkcie aptecznym. Technik farmaceutyczny ma szerokie możliwości znalezienia pracy – to nie tylko apteka, ale także zakłady przemysłu farmaceutycznego, laboratoria naukowo-badawcze, zakłady kosmetyczne. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/30

Zarejstruj się on-line lub przyjdź do nas na Limanowskiego 26/30. ZAPRASZAMY!

BEZPŁATNE SPOTKANIA Z PROFESJONALNYM DORADCĄ ZAWODOWYM
2017-07-17

W każdą ŚRODĘ lipca i sierpnia, w godzinach 14.00 - 17.00 zapraszamy na BEZPŁATNE spotkania z profesjonalnym DORADCĄ ZAWODOWYM!

Zmiany na rynku pracy, bezrobocie, wzrastająca stale liczba informacji na temat zawodów i dróg kształcenia wpływają na powstawanie coraz większych wątpliwości dotyczących wyboru kolejnego etapu edukacyjnego, dobrego dla nas zawodu, odpowiadającego naszym zainteresowaniom, ale także predyspozycjom.

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym osoby, które chcą uzyskać pomoc w:

 • identyfikacji i rozwiązywaniu problemu zawodowego
 • podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu,
 • podjęciu decyzji o szkoleniu lub przekwalifikowaniu
 • rozpoznaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • uświadomieniu sobie własnych atutów zawodowych

ZAPRASZAMY:

 • wszystkich, którzy stoją przed wyborem kierunku kształcenia lub zawodu,
 • osoby pracujące, które z różnych powodów chcą zmienić zawód,
 • osoby bezrobotne.

Spotkanie z doradcą zawodowym może być pomocne w:

 • uświadomieniu sobie, jaki jest nasz potencjał zawodowyco lubimy robić oraz w jakim zawodzie chcielibyśmy się rozwijać;
 • usystematyzowaniu wiedzy związanej z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami edukacyjno-zawodowymi;
 • dokonaniu przeglądu naszych umiejętności i cech osobistych;
 • uwzględnieniu w procesie decyzyjnym potrzeb rynku pracy i ofert systemu edukacyjnego.

Warto umówić się na spotkanie i zdobyć dodatkowe informacje! Nie jest ważne ile masz lat i jakim wykształceniem dysponujesz.

Konsultacje odbywają się w każdą środę lipca i sierpnia, w godzinach 14.00 17.00, w siedzibie CKD "EDUKACJA", ul. Limanowskiego 26/30 (budynek szkoły ZST)

Umów się na spotkanie dzwoniąc pod jeden z numerów: (48) 363 01 02, kom. 600 409 950

REKRUTACJA - WRZESIEŃ 2017
2017-07-03

Trwają już zapisy na I semestr następujących kierunków:

WAŻNE: Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

Dotyczy wszystkich kierunkówEuropass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy.

Nie zastanawiaj się tylko SPRAWDŹ nas!
ZADZWOŃ, tel. (48) 363 01 02, kom. 600 409 950
NAPISZ info@edukacja.radom.pl
lub od razu
ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE

Możesz nam zaufać. Kształcimy już 18 lat i robimy to zawodowo!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na każde pytanie, pokażemy pracownie, umożliwimy porozmawianie z naszymi wykładowcami, egzaminatorami.

KURS NA WYCHOWAWCĘ/KIEROWNIKA WYPOCZYNKU
2017-04-30

Dwa weekendy majowe: 13-14 i 20-21 wystarczą, by uzyskać uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży. ZAPRASZAMY na Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

Warunki uczestnictwa:

 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (posiadanie świadectwa maturalnego nie jest konieczne)
 • ukończone 18 lat

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.
Ukończenie kursu stanowi spełnienie jednego z warunków, które trzeba wypełnić, by zostać kierownikiem wypoczynku.

Termin: 13-14 maja oraz 20-21 maja

Czas trwania: 36 godz.

Cena: 250 zł

Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/138


ZAPRASZAMY także na KURS NA KIEROWNIKA WYPOCZYNKU dzieci i młodzieży. Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/137


ZBOŻENNA 2017 - szkolenie dla dyrektorów - 25-26-27 maja 2017r
2017-04-27

Zmiany w systemie oświaty – rzeczywistość teraźniejszości i wizja przyszłości.
Rola dyrektora szkoły, jako administratora, menedżera i lidera.
„Nie myśl o tym, jak to zrobić - musisz to wiedzieć” (Matrix)

25-26-27 maja 2017r.

DWÓR ZBOŻENNA

Na zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na trzydniowe, wyjazdowe spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół oraz placówek oświatowych.

Zależy nam, by uczestnicy naszych szkoleń, zawsze otrzymywali jak najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje z zakresu wszystkich poruszanych tematów. Dlatego też, zaprosiliśmy na to majowe spotkanie wyjątkowych wykładowców, prelegentów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/175

ZAPRASZAMY! Liczymy na Państwa obecność!

 • KIEDY:  25 – 26 – 27 maja2017r
 • GDZIEDwór Zbożenna, Zbożenna 194, 26-400 Przysucha
 • KOSZT podstawowy: 690 zł / osoba
 • KOSZT uwzględniający dwa noclegi ze śniadaniem: 840 zł / osoba

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: 

ZBOŻENNA 2017wspólnie stwórzmy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń, klimat sprzyjający rozmowom i wzajemnemu zrozumieniu.

NABÓR LUTY 2017! - Szkoła Policealna - WOLNE MIEJSCA
2017-02-10

 

Nowe grupy ruszają już w lutym 2017r. Warto zapisać się już teraz. To jeden z ostatnich naborów na kierunek TECHNIK FARMACEUTYCZNY

UWAGA: Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

Ruszają także grupy na KIERUNKACH BEZPŁATNYCH: Technik Usług Kosmetycznych, Asystentka stomatologiczna, Higienistka stomatologiczna

WAŻNE:

NIE TRZEBA MIEĆ ZDANEJ MATURY! - Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej

Sprawdź nasze pracownie i zapytaj o bardzo wysoką zdawalność egzaminów zawodowych wśród naszych Słuchaczek.

Już teraz możesz zadwonić do nas (tel. kom. 600 409 950), wysłać maila (info@edukacja.radom.pl) lub zarejestrować się on-line!

RUSZA IV EDYCJA SPECJALIZACJI Z ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
2017-04-09

JESZCZE MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO GUPY!
W sobotę
22 kwietnia o godzinie 9.00  zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej na pierwsze zajęcia, które odbędą się w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA", ul. Limanowskiego 26/30. JE
Szkolenie prowadzone przez naszą Placówkę uzyskało AKREDYTACJĘ Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia.

Miło nam także poinformować, że 17 marca 2017r odbył się egzamin końcowy, do którego przystąpili Słuchacze III EDYCJI szkolenia. Wszyscy uzyskali specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. GRATULUJEMY!

Szczegóły dotyczące szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej znajdą Państwo w zakładce "Kursy i szkolenia" http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
2017-04-09


22 KWIETNIA 2017 roku rusza kolejna edycja
SZKOLENIA DLA OPIEKUNA W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM.
Pierwsze zajęcia odbędą się w sobotę o godzinie 10.00

Ustawaz dnia 4 lutego 2011roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 nakładana osoby zatrudnione w żłobkach lub klubach dziecięcych obowiązek posiadania odpowiednich kwalifikacji do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

I. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która posiada,
co najmniej wykształcenie średnie oraz:

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do 3 lat
lub

2) przed zatrudnieniem, jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie
* Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

II. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia
Liczba godzin: 280
Założony termin realizacji: kwiecień – wrzesień 2017r
Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym, co pozwala na łączenie pracy ze zdobywaniem nowych kwalifikacji lub uzupełnianiem dotychczasowych.

III. Koszt jednostkowy szkolenia
Koszt całościowy: 1 200 zł
Cena obejmuje organizację szklenia, materiały szkoleniowe, kawę, herbatę, ciastka, zorganizowanie egzaminu końcowego, zaświadczenia.

IV. Szkolenie realizowana jest na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej decyzją nr 11/2016 z dnia 1 marca 2016r.


Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” posiada decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zatwierdzenia programów szkoleń:

 • Szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.)
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna (160 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym (80 godz.)
 • Szkolenie dla wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym (40 godz.)
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna (40 godz.).

Więcej szczegółów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/146

ZMIANY W STATUTACH SZKÓŁ I PLACÓWEK - 5 KWIETNIA 2017
2017-03-08

Zapraszamy na spotkanie z Panem LESZKIEM ZALEŚNYM, które odbędzie się w Radomiu, 5 kwietnia 2017r o godz. 10.00. Tematem wiodącym będą STATUTY szkół i placówek, w których konieczne jest wprowadzenie zmian wynikającychh z nowych przespisów oświatowych, ustaw wprowadzających nowy ustój szkolny.

Obok tematu statutów, omawiane będą także inne ważne i przede wszystkim aktualne zagadnienia, z którymi dyrektorzy muszą zmierzyć się w najbliższy czasie, wynikające z wprowadzanej właśnie reformy oświaty.

Szczegółowy program szkolenia: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/173

Statut szkoły, przedszkola, zespołu szkół, placówki
– nowy czy nowelizowany?

Data: 5.04.2017r
Godziny: 10.00 – 14.00
Koszt: 280 zł/osoba
Adres: Radom, Dworek Saski
ul. Limanowskiego 150

JUŻ TERAZ można zarejestrować się on-line.

ZAPRASZAMY!

FINANSE I PRAWO PRAWO PRACY - szkolenie dla dyrektorów szkół
2017-02-06

 

7 marca 2017 (wtorek) zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu teryrorialnego (JST) oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych na szkolenie dotycz ące najbardziej aktualnych zmian w zakresie:

1. FINANSOWANIA OŚWIATY

2. PRAWA PRACY

Szkolenie odbędzie się w Dworku Saskim w Radomiu, ul. Limanowskiego 150.

Szczegółowy program obu części mmogą Państwo znaleźć  tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/172

Zgłoszenia można dokonać rejestrując się on-line (wybierając opcję "kursy i szkolenia" ) lub wysyłając mail na adres info@edukacja.radom.pl. W obu przypadkach otrzymają Państwo formularz zgłoszeniowy z prośbą o jego wypełnienie i odesłanie.

25 STYCZNIA 2017R - KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW
2017-01-11

NOWY MODEL KSZTAŁCENIA.
WYZWANIA I ZAGROŻENIA.
WYMIAR OGÓLNOKRAJOWY I LOKALNY

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na
II KONFERENCJĘ DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH,
PRACODAWCÓW ORAZ INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH
W ROZWÓJ I PROMOCJĘ SZKOLNICTWA,

która odbędzie się w Radomiu
25 stycznia 2017 roku

 

W poniedziałek 9 stycznia, Prezydent RP podpisał ustawy reformujące system szkolny w Polsce. W tym kluczowym momencie chcielibyśmy ZAPROSIĆ Państwa na spotkanie z wyjątkowym gronem Prelegentów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji główne kierunki przemian, zakres zmian, a także wyzwania i zadania, jakie stoją przed samorządem lokalnym oraz dyrektorami szkół i placówek oświatowych.
Nasze zaproszenie przyjęli między innymi: Wiceprezydent miasta Radomia, Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiej Akademii Nauk, a także instytucji pozarządowych.

Konferencja jest także kontynuacją, pierwszego spotkania poświęconego kondycji i roli szkolnictwa zawodowego, które odbyło się w styczniu 2016 roku pod hasłem „Zawód to szansa, zawód to przyszłość. Rola edukacji zawodowej w kreowaniu szans na rynku pracy”.
 

W tym roku, w obliczu wprowadzania reformy oświaty i fundamentalnych zmian w systemie edukacji postanowiliśmy rozszerzyć tematykę II Konferencji. Dlatego też, obok części wspólnej dla wszystkich uczestników, przygotowaliśmy dwie sesje:
1. jedną na temat sytuacji szkolnictwa ogólnego,
2. drugą dla zainteresowanych zagadnieniami związanymi ze szkolnictwem zawodowym.
Zgłaszając swoje uczestnictwo w Konferencji prosimy o zaznaczenia, którą z sesji Państwo wybierają.

Szczegółowy program Konferencji wraz z Regulaminem i zasadami uczestnictwa znajdą PaństwoTUTAJ: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/171

Koszt udziału w Konferencji to 180 zł (osoba).

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adrese-mail: konferencja@edukacja.radom.pl

Mamy nadzieję, że grono wyśmienitych Prelegentów, jak również bogaty i interesujący zakres najbardziej aktualnych tematów spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Czekamy na Państwa 25 stycznia (środa) 2017 roku w Dworku Saskim.

 

 

NABÓR LUTY 2017! - Szkoła Policealna - spotknie organizacyjne
2017-01-30

W najbliższą sobotę, 4 lutego, o godzinie 11.00 - wszystkich, którzy zapisali się do naszej Szkoły Policealnej zapraszamy na spotkanie organizacyjne. Jeśli Ktoś nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, to tym bardziej czekamy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Z nami nie tracisz czsu. Nowe grupy ruszają już za chwilę, w lutym 2017r
Warto nas sprawdzić! Uczymy już 18 lat i robimy to zawodowo!

Wybierz jeden z kierunków, które u nas są BEZPŁATNE!

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - kierunek BEZPŁATNY

TECHNIK MASAŻYSTA - kierunek BEZPŁATNY

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY

Kształcimy też w zawodach:

TECHNIK DENTYSTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE - to już jeden z ostatnich naborów!

UWAGA:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

WAŻNE:

 • NIE TRZEBA MIEĆ ZDANEJ MATURY!
  Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych pracowni. Znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków. Zapraszamy też do nas do szkoły. Chętnie pokażemy pracownie, odpowiemy na wszelkie pytania.
 • Nie warto tracić czasu - można zarejestrować się on-line!
17.XI.2016 - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
2016-11-08

 

Szkolenie dla Opiekunów dziecięcych w żłobku i klubie dziecięcym - wszystkich którzy juz się zarejstrowali, i tych którzy chcieliby ukończyć takie szkolenie ZAPRASZAMY na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w czwartek 17 listopad o godz. 18.00. Czekamy na Państwa w siedzibie CKD EDUKACJA, ul. Limanowskiego 26/30

BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NASZYCH SŁUCHACZEK
2016-10-25


29 października, w najblższą sobotę, słuchaczki BEZPŁATNEGO kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH zapraszamy na BEZPŁATNE szkolenie nt.: „Podstawy hybrydy i stylizacji - GELFX. Innowacyjny system hybrydowy z witaminową kuracją", które przeprowadzi ekspertka firmy ORLY.

ORLY istnieje od ponad 40 lat, od samego początku ideą jej założyciela, Jeffa Pink'a była troska o zdrowie i kondycję paznokci. Sam Jeff Pink jest twórcą najbardziej znanego na świecie sposobu stylizacji czyli french manicure.

STUDIA PODYPLOMOWE - 0 zł wpisowego - rejestracja on-line
2016-10-11


STUDIA TRZYSEMESTRALNE W CENIE DWÓCH SEMESTRÓW!
W PAŹDZIERNIKU TRWA JESZCZE REKRUTACJA!
Warto już teraz podjąć decyzję na TAK! i zarejestrować się on-line!

• Koszt studiów  - jeden kierunek: 2 500 zł

• Koszt studiów - drugi kierunek: 1 900 zł

Opłaty mogą być wnoszone w 4 ratach.

Studia podyplomowe dla nauczycieli! Wybierz jeden z prawie 30 kierunków pedagogicznych!

W tym roku dwa uruchamiane sa dwa nowe kierunki: TYFLOPEDAGOGIKA i ANIMATOR KULTURY

Sprawdź naszą ofertę w zakładce "studia podyplomowe" lub kliknij tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/studia-podyplomowe

Proponujemy, w ramach współpracy z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica w Płocku, system kształcenia, który jest nie tylko nowoczesny i przyjazny dla studenta, ale jednocześnie profesjonalny i przede wszystkim skuteczny.

1. Już nie czekamy na zawiązanie się kilkunastoosobowych grup.

2. Gwarantujemy możliwość zrealizowania wymaganej liczby godzin dydaktycznych na wybranym kierunku i zdobycie odpowiedniej liczby punktów, co sprawi, że otrzymany przez Państwa dokument będzie honorowany także poza granicami Polski.

3. Nauka na proponowanych kierunkach pedagogicznych trwa trzy semestry, a na pozostałych tylko dwa semestry!

4. Zapewniamy bazę lokalową, która umożliwi Państwu odbywanie zajęć w Radomiu.

5. Gwarantujemy doskonałą kadrę pedagogiczną, wykładowców będących profesjonalistami w swojej dziedzinie, otwartych na Państwa potrzeby, gotowych odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania.

6. Szeroki wybór kierunków, dogodne warunki płatności i nauczania dają Państwu możliwość studiowania równolegle na dwóch kierunkach.

7. Zajęcia odbywają się w piątki po południu i soboty. Dzięki temu zyskują Państwo wolną niedzielę.

8. Kwestie formalne: wypełnienie Kwestionariusza i złożenie go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie CKD Edukacja

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwa zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196, poz. 1167).

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde Państwa pytanie. Czekamy na maile i telefony.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.wlodkowic.pl/studia-podyplomowe-.html?showall=1&limitstart=

 

BEZPŁATNE KURSY w ramach studiów podyplomowych:

    Biblioterapia

    Drama

    Profilaktyka uzależnień

    Pierwsza pomoc

    Kierownik wycieczek szkolnych

    Technologia informacyjna

    Profilaktyka i rozpoznanie przemocy w rodzinie.

Zaświadczenia z kursów wydawane są na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

NOWY KIERUNEK - STUDIA PDYPLOMOWE - WARTO SPRAWDZIĆ
2016-10-11

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera - 3 semestry - trwają zapisy.

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca 2015 roku podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W dokumencie wprowadzono m. in.: zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.

Absolwenci nowego kierunku studiów podyplomowych - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera - uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/148

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej - AKREDYTACJA
2016-09-16


Rozpoczynamy III edycję SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ!
Można jeszcze dołączyć do grupy!
Z ogromną przyjemnością pragniemy poinformować, że nasza placówka kształcenia ustawicznego Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA" uzyskała

AKREDYTACJĘ MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY na prowadzoną SPECJALIZACJĘ Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

i tym samym została wpisana do rejestru placówek akredytowanych na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej' zobacz: http://akredytacje.men.gov.pl/bamen/placowkipub.do?reqCode=info&id=1580

AKREDYTACJA - to potwierdzenie przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę wnioskującej o akredytację placówki spełnienia przez nią określonych kryteriów jakości w zakresie kształcenia ustawicznego zgłoszonego do akredytacji, o których mowa w § 4 Rozporządzenia w sprawie akredytacji. Placówka może uzyskać akredytację, jeżeli:

1. Zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne, w tym:

 a) pomieszczenia dydaktyczne zapewniają prawidłowy przebieg procesu kształcenia,

 b) w procesie kształcenia są wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programowymi, w szczególności z zastosowaniem techniki komputerowej i sieci teleinformatycznej,

 c) baza i wyposażenie dydaktyczne są systematycznie dostosowywane do potrzeb prowadzonego kształcenia,

 d) baza spełnia warunki bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy;

2. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, w tym:

 a) kadra posiada kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia,

 b) praca kadry jest systematycznie oceniana,

 c) tworzone są warunki dla stałego doskonalenia zawodowego kadry;

3. Opracowuje i udostępnia materiały metodyczno-dydaktyczne, w tym:

 a) programy nauczania dla prowadzonego kształcenia uwzględniają rozwiązania w zakresie nowych technik i technologii,

 b) dokonywana jest ewaluacja prowadzonego kształcenia, a jej wyniki są wykorzystywane do modyfikacji programów nauczania i organizacji kształcenia.

Akredytacja jest pewnym rodzajem gwarancji, że w danym obszarze placówka jest kompetentna i spełnia określone wymagania dotyczące jakości.

Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/edukacja-i-ksztalcenie/akredytacja/

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Rozpoczynamy III edycję SPECJALIZACJI Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ!
Pierwsze zajęcia odbędą się już 29 września (czwartek) o godz. 17.00, w siedzibie Centrum Kształcenia Dorosłych "EDUKACJA".

WYNIKI EGZAMINÓW
2016-08-30

 

Mamy powody do dumy! W sesji egzaminacyjnej CZERWIEC 2016 aż 96% osób zdało egzamin zawodowy z wynikiem pozytywnym.

Wszystkim GRATULUJEMY i cieszymy się razem z Wami!

Dziękujemy naszej kadrze za wysiłek jaki włożyli w tak dobre przygotowanie Słuchaczy Szkoły Policealnej EDUKACJA do egzaminów zawodowych.

WARTO NAM ZAUFAĆ! Mamy 18 lat doświadczeń w kształceniu zawodowym!

WRZESIEŃ 2016 w SZKOLE POLICEALNEJ - WOLNE MIEJSCA
2016-09-20

Początek roku juz za nami. Z przyjemnością informujemy, że w roku szkolnym 2016/2017 uruchomione zostały następujące kierunki:

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - kierunek BEZPŁATNY

TECHNIK MASAŻYSTA - kierunek BEZPŁATNY

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY

TECHNIK DENTYSTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE

WAŻNE:

 • NIE TRZEBA MIEĆ ZDANEJ MATURY!
  Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć poszczególnych pracowni. Znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków.
 • Nie warto tracić czasu - można zarejestrować się on-line!

Jeśli Ktoś nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, to tym bardziej czekamy na telefon, mail lub spotkanie. JESZCZE MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO GRUPY! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i rozwiejemy ewentualne wątpliwości.
 

Wszystkim, którzy dołączyli już do grona naszych Słuchaczy, DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!

Kierownik wycieczek szkolnych i Kierownik wypoczynku
2016-08-10

Już 4 WRZEŚNIA 2016, zapraszamy na KURSY na KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH i KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest już tuż tuż, a wrzesień i październik to czas wycieczek i różnego rodzaju wyjazdów szkolnych. Na pewno warto zdobyć wiedzę i umiejętności, które pozwolą Państwu na objęcie funkcji Kierownika wycieczki szkolnej czy wypoczynku. Warto poświęcić jeden dzień żeby zdobyć nowe kwalifikacje.

Cena promocyjna za oba kursy: 210 zł

Zapraszamy na kursy w pierwszy weekend września, w niedzielę 4.09.2016r

Więcej szczegółowych informacji: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/137 oraz http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/169

REKRUTACJA TRWA - CZEKAMY NA WAS
2016-07-26

Wyniki matur już za nami. Jeśli tym razem nie udało Ci się zdobyć odpowiedniej liczby punktów, to głowa do góry. Nie trać czasu i już teraz zapisz się na jeden z bezpłatnych kierunków w Szkole Policealnej prowadzonej przez CKD EDUKACJA.

Technik masażysta, a może Technik usług kosmetycznych? Pracownie wyposażone w nowy sprzęt i aparaturę oraz wykładowcy-praktycy to to tylko część mocnych argumentów.

Jeśli interesuje Cię stomatologia wybierz Asystentkę lub Higienistkę stomatologiczną. Zapytaj o nasz autorski program i w ciągu czterech semestrów zdobądź dwa zawody!

A może Technik dentystyczny lub Technik farmaceutyczny? Niskie czesne i 0 zł wpiowego! Na pewno warto!

Pamiętaj, nie musisz mieć zdanej matury, by zdobyć ciekawy zawód, poszukiwany na rynku pracy.

Jeśli masz wątpliwości, przyjdź do nas i porozmawiajmy. 

Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej - WRZESIEŃ 2016
2016-07-13

16 września 2016 o godz. 17.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem specjalizacji z organizacji pomocy społecznej. Czekamy w siedzibie CKD EDUKACJA, ul. Limanowskiego 26/30.

Z radością spieszymy z informacją, że niebawem rozpoczynamy III edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Tym samym za nami już dwie edycje szkolenia zakończone egzaminami, które wszyscy Słuchacze złożyli z wynikiem pozytywnym.

Już teraz zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozpocząć specjalizację, do wysyłania zgłoszeń. Można wysłać e-mail lub zarejestrować się on-line. O terminie pierwszego spotkania poinformujemy wszystkich bezpośrednio kontaktując się z każdym z Państwa.

Szczegóły dotyczące samego szkolenia specjalizacyjnego znajdują się na naszej stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” w Radomiu, na podstawie art 122 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskało zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.  Dzięki temu nasza placówka znalazła się na liście kilkunastu podmiotów w całej Polsce, które są uprawnione do prowadzenia tego typu specjalizacji.

Więcej informacji o szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu organizacji pomocy społecznej znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

W sobotę, 19 marca 2016 roku, odbył się egzamin specjalizacyjny kończący drugą edycję szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej. Z radością i dumą zarazem informujemy, że wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. GRATULUJEMY! Zdjęcia można oglądać na naszym profilu FB:https://www.facebook.com/CkdEdukacja/photos/pcb.1032410506816836/1032406803483873/?type=3&theater

SZKOŁA POLICEALNA - SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
2016-08-30

 

W najbliższy piatek, 2 września, o godzinie 17.30 - wszystkich, którzy zapisali się do naszej Szkoły Policealnej zapraszamy na spotkanie organizacyjne. Jeśli Ktoś nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, to tym bardziej czekamy. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.
Warto nas sprawdzić! Uczymy już 18 lat i robimy to zawodowo!

Wybierz jeden z kierunków, które u nas są BEZPŁATNE!

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH - kierunek BEZPŁATNY

TECHNIK MASAŻYSTA - kierunek BEZPŁATNY

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - kierunek BEZPŁATNY


Kształcimy też w zawodach:

TECHNIK DENTYSTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - konkurencyjnie NISKIE CZESNE

WAŻNE:

 • NIE TRZEBA MIEĆ ZDANEJ MATURY!
  Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.
 • Zapraszamy do obejrzenia zdjęć poszczególnych pracowni. Znajdują się przy opisach poszczególnych kierunków.
 • Nie warto tracić czasu - można zarejestrować się on-line!
SZKOŁA POLICEALNA - sprawdź kierunki BEZPŁATNE
2016-07-13

Trwają już zapisy na I semestr następujących kierunków:

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNAO zł WPISOWEGO!, CZESNE O ZŁ - KIERUNEK BEZPŁATNY

Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/40

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNAO zł WPISOWEGO!, CZESNE O ZŁ - KIERUNEK BEZPŁATNY

Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/28

TECHNIK DENTYSTYCZNYO zł WPISOWEGO!
Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/31

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - O zł WPISOWEGO!
Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/30
WAŻNE: Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej. Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCHO zł WPISOWEGO!, CZESNE O ZŁ - KIERUNEK BEZPŁATNY
Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105

TECHNIK MASAŻYSTA - O zł WPISOWEGO!, CZESNE O ZŁ - KIERUNEK BEZPŁATNY
Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29

OPIEKUN MEDYCZNY - O zł WPISOWEGO!, CZESNE O ZŁ - KIERUNEK BEZPŁATNY
Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/35

Dotyczy wszystkich kierunków: Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy.

Nie zastanawiaj się tylko SPRAWDŹ nas!
Zadzwoń, tel. (48) 363 01 02, napisz info@edukacja.radom.pl lub od razu zarejestruj się on-line

Możesz nam zaufać. Kształcimy już 18 lat i robimy to zawodowo!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Odpowiemy na każde pytanie, pokażemy pracownie, umożliwimy porozmawianie z naszymi wykładowcami, egzaminatorami.

STYLLIZACJA PAZNOKCI - 30 GODZ. - KURS PODSTAWOWY
2016-04-13

Metody przedłużania płytki paznokcia i zasady stylizacja paznokci - kurs wakacyjny

ZAPRASZAMY osoby początkujące, hobbystycznie zajmujące się stylizacją paznokci, oraz te już pracujące, które chcą pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić już zdobyte umiejętności praktyczne.

 • Czas trwania: 30 godzin
 • Liczba osób w grupie: 10-12

 • Terminy spotkań: terminy do ustalenia ze słuchaczami

 • Koszt kursu: 580 zł

Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

ZAPISY on-line lub w sekretariacie szkoły.

Szkolenie odbywa się w profesjonalnie wyposażonej pracowni kierunku TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (kierunek bezpłatny), Radom, ul. Biznesowa 9

Szczegóły programu i pozostałe informacje dotyczące kursu: Metody przedłużania płytki paznokcia i zasady stylizacja paznokci znajdują się w tym miejscu: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/167

1 lipca - kurs na kierownika wycieczek szkolnych
2016-06-27

Już w najbliższy piątek - 1 LIPCA i weekend 2-3 LIPCA zapraszamy na KURSY na KIEROWNIKA/OPIEKUNA WYCIECZEK SZKOLNYCH i KIEROWNIKA/OPIEKUNA WYPOCZYNKU. Zadzwoń już teraz i zdobądź przed wakacjami odpowiednie zaświadczenia! Czas wycieczek i kolonii zaraz się zacznie!

Więcej szczegółowych informacji o kursach znajdą Państwa tutaj:

http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/140
http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/138
http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/137

KPP - 14 czerwca 2016 - spotkanie organizacyjne
2016-06-10

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY - zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się we wtorek 14 czerwca, o godzinie 17.00. Czekamy na Państwa w siedzibie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu.

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym pozwola na uzyskanie tytułu RATOWNIKA.

Szczegóły dotyczące kursu KPP znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/63

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - Z OSTATNIEJ CHWILI
2016-06-11

Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało się  z zamiaru likwidacji kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna i od  roku szkolnego 2016/17  przywróciło  kształcenie w tym zawodzie. Tak więc ZAPRASZAMY! Zapisz się już teraz! Zadzwoń lub zarejestruj się on-line!

Kształcenie na kierunku ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA w Szkole Policealnej prowadzonej przez CKD EDUKACJA jest BEZPŁATNE! CZESNE WYNOSI 0 ZŁ !!!!!!

 • Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia.
 • Zajęcia prowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem, lekarze, egzaminatorzy!
 • Stawiamy na umiejętności praktyczne!
 • zajęcia odbywają się w pracowniach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i aparaturę
 • doskonale przygotowujemy do egzaminów!
  Nasze słuchaczki w roku 2015 zdały egzamin potwierdzający kwaifikacje w zawodzie ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA w  99,9 %!!!! - taki wynik to nie przypadek! Dla nas liczy się jakość kształcenia!
 • dyplom ważny jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczneści nostryfikacji!

Wiecej szczegółów o kierunku i zawodzie ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA znajduje się tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/40 Zobacz zdjęcia pracowni! Zobacz zdjęcia pracowni!

NOWY KIERUNEK - STUDIA PODYPLOMOWE - WARTO SPRAWDZIĆ!
2016-03-22

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera - 3 semestry - trwają zapisy.

Minister Joanna Kluzik-Rostkowska 24 lipca 2015 roku podpisała rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W dokumencie wprowadzono m. in.: zobowiązanie do dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2016 r. w przedszkolach i szkołach, w których uczą się uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, obowiązkowe będzie dodatkowe zatrudnianie nauczycieli z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta nauczyciela (w przypadku klas I-III szkoły podstawowej) lub pomocy nauczyciela.

Absolwenci nowego kierunku studiów podyplomowych - Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem Aspergera - uzyskują kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w obszarze edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Szczegóły: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/148

WIELKANOC 2016
2016-03-22

 

Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"

życzy ZESPÓŁ CKD EDUKACJA

SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW - 2-3.06.2016 - ZBOŻENNA
2016-04-20

Wielozadaniowość, różnorodność ról i wszechstronna odpowiedzialność dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

Na zakończenie roku szkolnego i szkoleniowego z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa na dwudniowe, wyjazdowe spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i kadry zarządzającej szkół oraz placówek oświatowych.

Wielozadaniowość, różnorodność ról i wszechstronna odpowiedzialność
dyrektora szkoły i placówki oświatowej.

czyli

Dyrektor szkoły, jako „Pan i władca: Na krańcu świata”.

2-3 czerwca 2016 roku

Dwór Zbożenna

Zależy nam, by uczestnicy naszych szkoleń, zawsze otrzymywali jak najbardziej aktualne i wyczerpujące informacje z zakresu wszystkich poruszanych tematów. Dlatego też, zaprosiliśmy na to czerwcowe spotkanie wyjątkowych wykładowców, prelegentów. Są to:

Ewa Konikowska – do marca 2016 roku dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Radosław Łuczak - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy,z praktyką w inspekcji szkół.

Liliana Zientecka - trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej).

Gościnnie szkolenie otworzy Karol Semik, Wiceprezydent Miasta Radomia.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres info@edukacja.radom.pl, dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub rejestrując się on-line przez stronę www.ckd-edukacja.pl.

Szczegółowy program znajdą Państwo w zakładce "Kursy i szkolenia": http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/168

RADY PEDAGOGICZNE - NOWE SZKOLENIE
2015-12-08

Ocenianie w szkole. Elementy oceniania kształtującego a przepisy o ocenianiu. Które elementy warto wdrożyć przede wszystkim i dlaczego?

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy w szkołach publicznych – obowiązuje od 1 września 2015r.

Poruszane tematy to min.

 • określenie funkcji, jakie spełnia ocenianie bieżące ucznia (wprowadzenie w art. 44i ust. 4 ww. ustawy możliwości ustalania ocen bieżących w formie opisowej na każdym etapie edukacyjnym),
 • ocenianie, a zapisy w statucie szkoły,
 • ocenianie w kl. I-III oraz od kl. IV
 • elementy oceniania kształtującego - które warto wdrożyć przede wszystkim i dlaczego?

Szkolenie prowadzi:

Katarzyna Szczepkowska - Pedagog, trener i coach. Lider zmian MEN w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Była wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, później Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wykładowca i szkoleniowiec. Autorka wielu publikacji z zakresu wychowania i zarządzania placówkami oświatowymi. Obecnie członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Dyrektor Szkoły" wydawnictwa Wolters Kluwer.

 

ZapraszamyPaństwa do współtworzenia programu szkoleń, do wspólnego ustalenia potrzeb szkoleniowych i rozwojowych poszczególnych grup nauczycieli. Takie działanie pozwoli nam przygotować tematy, zagadnienia, informacje, które rzeczywiście są potrzebne i ważne dla Państwa.

KOSMETYKA i MASAŻ - kierunki BEZPŁATNE - ZOBACZ ZDJĘCIA PRACOWNI
2015-12-08

BEZPŁATNIE! - NOWE GRUPY JUŻ TERAZ (luty/marzec 2016r) ZADZWOŃ nawet, jeśli NIE MASZ MATURY.
Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Czekają na Was:

* wykładowcy, praktycy z uprawnieniami egzaminatorów

* pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt, narzędzia i kosmetyki, które zapewnia firma OCENIC S.A. z produktami linii AA PRESTIGE

* Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Edukacja na wielu poziomach:

1. SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształcenie w formie zaocznej, nauka trwa 2 lata. KIERUNEK BEZPŁATNY - w lutym ruszy 1 semestr z "zimowego" naboru - JESZCZE MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ! Tutaj możesz zobaczyć zdjęcia naszej pracowni: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105

2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
(więcej o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dowiesz się tutaj http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100)

Wyodrębnione kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A61)
K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A62)
Nawet jeśli naukę rozpoczęli Państwo w innej szkole, możecie drugą kwalifikację zrobić w CKD Edukacja.

Technik Usług Kosmetycznych - szczegółowych informacji szukaj w zakładce "Szkoła Policealna", albo kliknij http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105
 

 

 TECHNIK MASAŻYSTA

Edukacja na wielu poziomach:

1. SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata. KIERUNEK BEZPŁATNY
K.1. Świadczenie usług w zakresie masażu (Z1) - właśnie rusza 1 semestr z naboru "zimowego" - JESZCZE MOŻESZ SIĘ ZAPISAĆ

2. Kursy doszkalające - dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, doskonalić umiejętności praktyczne oraz poszerzyć swój warsztat o nowe techniki masażu.

Technik Masażysta - szczegółowych informacji szukaj w zakładce "Szkoła Policealna", albo kliknij http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29

Sprawdź szczegółową ofertę kursów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/128

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA - OSTATNI NABÓR - teraz BEZPŁATNIE
2016-02-21

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNAOSTATNI NABÓR!, ostatnia sznsa na zdobycie dobrego zawodu. 

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę kształcenia w szkole policealnej dla kierunku Asystentka stomatologiczna.

Dlatego tylko TERAZ CZESNE wynosi 0 zł, a więc proponujemy Państwu KIERUNEK BEZPŁATNY i dodatkowo zapewniamy 0 zł WPISOWEGO.

Nie czekaj i naukę rozpocznij już TERAZ. To tylko 2 semetry. Później można zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i kontynuować naukę na kierunku Higienistka stomatologiczna (jest to możliwe także w przypadku nie podejścia do egzaminu).

KSZTAŁCIMY JUŻ 18 LAT I ROBIMY TO ZAWODOWO!

Wybierając szkołę policealną prowadzoną przez CKD EDUKACJA wybierasz jednocześnie:

* szkołę o uprawnieniach szkoły publicznej, w której kształcenie w zawodach medycznych odbywa się na podstawie pozytywnych opinii Ministra Zdrowia

* opiekuna roku, który ma kwalifikacje egzaminatora

* profesjonalnie wyposażone pracownie

* placówkę, która jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym

* szkołę, która może poszczycić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminów potwierdzających kwalifikacje. W roku 2015 to wynik 99,9%

* szkołę, dla której priorytetem jest kształcenia praktyczne

* zapewnienie odbycia praktyk zawodowych

* dodatkowe BEZPŁATNE szkolenia prowadzone przez profesjonalne firmy z branży stomatologicznej.

* Bezpłatny dostęp do usługi Office 365

*   otrzymanie dokumentu Europass   – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe (w języku angielskim), otrzymywany po zdaniu egzaminu zawodowego, ułatwia mobilność i zwiększa szanse na zatrudnienie w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

* partnerskie traktowanie słuchaczy i dobrą atmosferę.

NIE TRAĆ CZASU - ZADZWOŃ, NAPISZ, PRZYJDŹ do nas lub ZAREJESTRUJ SIĘ ON-LINE.

ZAPRASZAMY!

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
2015-10-09

NOWE FORMY KSZTAŁCENIA - KKZ to forma elastycznego, nowoczesnego kształcenia zawodowego umożliwiająca przygotowanie się do uzyskania tytułu technika niezależnie od posiadanego wykształcenia.

System kwalifikacyjnych kursów zawodowych daje wyjątkową szansę osobom bez wykształcenia średniego na zdobycie tytułu technika. Mogą one już teraz zdobywać kwalifikacje na poziomie technika i jednocześnie przygotowywać się do uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mają teraz możliwość uzupełnienia „brakujących” kwalifikacji do poziomu technika bez konieczności powtarzania zakresu kształcenia odbytego w zasadniczej szkole zawodowej.

Rozpoczęcie nauki na poszczególnych kursach kwalifikacyjnych  możliwe jest  w każdym terminie / niezależnie od kalendarza roku szkolnego/.

Szczegółowe informacje http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100

Od września 2015 roku wprowadziliśmy nowy zawód, którego kształcenie prowadzimy w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych:

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH.

K1 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

K2 - Projektowanie fryzur

Możesz wybrać poziom K1 i uzyskać tytuł zawodowy FRYZJER (nie jest wymagane wykształcenie średnie) lub ukończyć oba poziomy K1 i K2 i uzyskać tytuł TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH (wymagane jest wyksztalcenie średnie).

16 marca 2016 r - spotkanie z Panem Radosławem Łuczakiem (PIP)
2016-03-10

16.03.2016r odbędzie się szkolenie prowadzone przez Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy z doświadczeniem w inspekcji szkół.

Odpowiedzialność dyrektoraplacówki oświatowej (karna, cywilna, wykroczeniowa). Prawo pracy w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem; czasu pracy nauczyciela; urlopów wypoczynkowych nauczycieli.

Zapraszamy dyrektorów i przedstawicieli kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych.
Najnowsze zmiany do jakich muszą stosować się dyrektorzy dotyczą nie tylko prawa oświatowego, ale także prawa pracy. Warto rozwiać wątpliwością i zadać te najważniejsze pytania osobie najbardziej kompetentnej, znającej przepisy nie tylko w teorii, ale także mającej odniesienie do rzeczywistości i przede wszystkim ogromną parktykę w kontaktach ze szkołami, wynikającą z przeprowadzanach tam inspekcji.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

1. Odpowiedzialność karna 

2. Odpowiedzialność cywilna/ odszkodowawcza

3. Odpowiedzialność wykroczeniowaza naruszenie praw pracowniczych.

4. Nawiązywanie stosunku pracy z nauczycielem.

5. Rozwiązywanie stosunków pracy z nauczycielami.

6. Czas pracy nauczyciela.

7. Urlopy nauczycieli.

KIEDY: 16 marca 2016 roku

GDZIE: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

CZAS: 10.00 – 14.00

KOSZT: 280 zł (cena obejmuje koszty organizacji spotkania, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz gorący lunch)

PROWADZĄCY: RADOSŁAW ŁUCZAK - inspektor Państwowej Inspekcji Pracy, z praktyką w inspekcji szkół.

POTWIERDZENIE obecności: do wtorku, 15 marca. Prosimy ZADZWONIĆ: 48 363 01 02, 48 330 83 96, NAPISAĆ: info@edukacja.radom.pl lub zarejestrować się on-line.

Szczegółowy program szkolenia można sprawdzić tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/166

Serdecznie zapraszamy!

MALU WILZ - PROFESJONALNE SZKOLENIE Z WIZAŻU
2016-02-01

28.02.2016 roku zapraszamy na szkolenie, które poprowadzą eksperci marki MALU WILZ. W programie spotkania: makijaż mineralny, makijaż kamuflujący defekty skórne oraz odpowiedź na pytanie jak uzyskać efekt odmłodzenia i wygładzenia.

Spotkanie odbędzie się  przy ul. Biznesowej 9. Koszt: 95 zł. 

Szczegóły programu:
Warto wiedzieć i umieć więcej! Zapisz się już teraz – zadzwoń (48) 363 01 02, wyślij e-mail na adres info@edukacja.radom.pl lub zarejestruj się on-line przez stronę www.ckd-edukacja.pl
Dlaczego zaprosiliśmy do współpracy markę MALU WILZ? To profesjonaliści w swojej dziedzinie! Zobacz i posłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=jKL2WwZIOM4

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA - BEZPŁATNE PROFESJONALNE SZKOLENIE
2016-01-28

W sobotę, 30 stycznia 2016r, razem z Instytutem Oral B & Blend-a-med zaprosiliśmy nasze słuchaczki z drugiego roku kierunku HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA na profesjonalne BEZPŁATNE szkolenie o charakterze teoretyczno-praktycznym.
Instytut Oral B & Blend-a-med od lat wspiera naukowo higienistki.

Fotorelacja ze szkolenia jest dostęona na naszym fanpage'u na Facebooku, czyli tutaj: https://www.facebook.com/CkdEdukacja

W Edukacyjnym Programie Szkolnym Instytutu Oral B & Blend-a-med biorą udział wybrane placówki dydaktyczne, które wyróżniają się poziomem kształcenia, wykwalifikowaną kadrą oraz zapleczem edukacyjnym.

Każdy uczestnik w trakcie szkolenia zapoznaje się z najnowszymi wynikami badan klinicznych oraz technologiami mechanicznej i chemicznej kontroli płytki nazębnej, zdobywa wiedzę na temat profilaktyki chorób i nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, a także analizuje działanie składników czynnych past do zębów. W drugiej części Programu Szkolnego prowadzone są warsztaty na temat komunikacji z pacjentem. Wszyscy słuchacze otrzymują certyfikat oraz upominki.

Warto sprawdzić: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/28

9 MARCA 2016 - szkolenie dla dyrektorów i kadry zarządzającej
2016-02-29

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM Z ELEMENTAMI NAUCZYCIELSKIEGO PRAWA PRACY
będą tematem najbliższego spotkania z cyklu "SZKOLENIOWE ŚRODY Z CKD EDUKACJA".

Zapraszamy dyrektorów i kadrę zarządząjąca szkół i placówek oświatowych.

KIEDY: 9 marca 2016 roku

GDZIE: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

CZAS: 10.00 – 14.00

KOSZT: 280 zł (cena obejmuje koszty organizacji spotkania, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe oraz gorący lunch)

POTWIERDZENIE obecności: do wtorku, 8 marca. Prosimy ZADZWONIĆ: 48 363 01 02, 48 330 83 96, NAPISAĆ: info@edukacja.radom.pl lub zarejestrować się on-line.

Spotkanie składać się będzie z 3 dużych bloków tematycznych, skupiających się na najbardziej aktualnych zmianach dotyczących funkcjonowania systemu oświaty oraz części poświęconej pytaniom i wątpliwościom uczestników szkolenia:

I.   Zmiany w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 1 września 2015 r. do marca 2016 r.

II.  Zmiany w ustawie z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela od 1 września 2015 r. do marca 2016 r.

III. Zmiany w przepisach wykonawczych i ich związek z nauczycielskim prawem pracy.

IV. Indywidualne konsultacje dla uczestników.

Szczegółowy program szkolenia można sprawdzić tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/165

Spotkanie poprowadzi Pan LESZEK ZALEŚNY- ekspert w zakresie prawa oświatowego, specjalista w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Autor i współautor wielu książek wspierających działania nauczycieli i dyrektorów w placówkach oświatowych. Jako Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, regularnie publikuje informacje dotyczące najnowszych i planowanych zmian prawnych.

Serdecznie zapraszamy!

ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ
2016-01-26

 

21 stycznia 2016 roku odbyła się I Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.

ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ
ROLA EDUKACJI ZAWODOWEJ W KREOWANIU SZANS NA RYNKU PRACY.

Konferencję honorowym patronatem objęli
Prezydent miasta Radomia i Mazowiecki Kurator Oświaty

Wszystkim znakomitym prelegentom bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i wysoki poziom merytoryczny wystapień, a tym samym zabranie głosu w dyskusji o szkolnictwie zawodowym.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za obecność i wszystkim uczestnikom za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Tak liczne grono, blisko 90 osób, które zebrało się w tym dniu na Biznesowej 9, utwierdza nas w przekonaniu, że temat szkolnictwa zawodowego jest ważny i wymaga zaangażowania w dyskusję wielu różnych środowisk zajmujących się z jednej strony problematyką szkolnictwa zawodowego, z drugiej zaś kwestią rozwoju lokalnego rynku pracy oraz przygotowania młodych ludzi do wejścia na ten rynek.

Jesteśmy przekonani, że istniejąca korelacja między szkolnictwem zawodowym, a stanem, potrzebami i oczekiwaniami lokalnego rynku pracy, w Radomiu i subregionie radomskim, wymaga kolejnych spotkań i przede wszystkim określenia zakresu wspólnych działań.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja była pierwszym krokiem postawionym na tej drodze.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją Telewizji DAMI.
http://dami24.pl/compo…/…/item/3276-edukacja-z-zawodem-w-tle

oraz do posłuchania wywiadów z naszymi goścmi, nagranymi przez dziennikarza Radia PLUS Radom:
http://www.radioplus.com.pl/…/13785-jak-wzmocnic-szkolnictw…

Zdjęcia z konferencji, w tym także z chwili, kiedy w przerwie uczestnicy konferencji zwiedzali pracownie, w których w ramach Szkoły Policealnej prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA odbywają się zajęcia praktyczne na kierunkach:  Technik usług kosmetycznych i Technik masażysta. Oba kierunki są BEZPŁATNE.

http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/161

Dziękujemy firmie OCEANIC, która wspiera naszą pracownicę Technika usług kosmetycznych, za przekazanie dla uczestników Konferencji 3 nagród w postaci zestawu kosmetyków marki AA.

Fotorelację z konferencji mozna znaleźć na naszym FB, czyli tutaj: https://www.facebook.com/CkdEdukacja

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 oraz ....
2016-01-27

19 lutego 2016 roku - szkolenie dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli JST. ZAPRASZAMY!
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ AKTUALNE ZMIANY W ZARZĄDZANIU OŚWIATĄ.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o zmianę ustawy o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 i bieżące rozporządzenia. Gwarantujemy, że otrzymacie Państwo kompendium wiedzy:

 • o najnowszych zmianach w organizacji edukacji wczesnoszkolnej po powrocie obowiązku szkolnego dla 7-latków
 • o sprawnym przygotowaniu rekrutacji do szkół (podstawowych i gimnazjów) i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017,
 • o organizacji kształcenia specjalnego (min. ewidencjonowanie wydatków związanych z kształceniem specjalnym w 2016 roku)
 • o tym, co wnoszą do życia oświaty tegoroczne zmiany w Kodeksie Pracy (uwzględnienie specyfiki pracowników oświaty samorządowej).

KIEDY: 19.02.2016 (piątek)

CZAS: 10.00-15.00

KOSZT: 280 zł*

LOKALIZACJA: Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski

*Cena obejmuje catering w postaci przerw kawowych i gorącego lunchu oraz materiały szkoleniowe, w formie drukowanej i elektronicznej.

ZGŁOSZENIA udziału w spotkaniu można dokonać:

 • wysyłając wiadomość na adres: info@edukacja.radom.pl
 • dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
 • rejestrując się on-line odwiedzając stronę www.ckd-edukacja.pl

Szczegółowy pragram i dodoatkowe informacje o szkoleniu: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/162

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - mamy jeszcze wolne miejsca
2015-09-07

SZANSA na zdobycie zawodu z przyszłością. Zajęcia własnie ruszają ale JESZCZE ZDĄŻYSZ SIĘ ZAPISAĆ!

Warto pamiętać, że Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata – wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości.

9 GRUDNIA 2015 - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
2015-11-24

Kodeks postępowania administracyjnego pomocą dla dyrektora szkoły oraz przedszkola.

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIE Z CYKLU "SZKOLENIOWE ŚRODY Z CKD EDUKACJA". Tym razem spotkanie poprowadzi znany i ceniony ekspert w zakresie prawa oświatowego, specjalista w zakresie organizacji  i zarządzania oświatą, Pan LESZEK ZALEŚNY.
 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Kiedy stosujemy postępowanie administracyjne?
 2. Czynności podejmowane w postępowaniu administracyjnym załatwianie spraw (określenie procedur wynikających z kodeksu postępowania administracyjnego).
 3. Dokumentowanie podejmowanych czynności.
 4. Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących uczniów.
 5. Postępowanie administracyjne w sprawach dotyczących nauczycieli.
 6. Postępowanie skargowe.

Indywidualne konsultacje dla uczestników.

CELE SZKOLENIA:

 • rozumienie roli i zadań uzbrojonego w aktualną wiedzę prawną dyrektora szkoły,
 • stosowanie różnych sposobów gromadzenia informacji o realizacji celów pracy szkoły,
 • nabycie umiejętności czytania i interpretowania aktów prawa obowiązujących w oświacie,
 • nabycie umiejętności stosowania prawa administracyjnego w szkole

 

LOKALIZACJA: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150.

KOSZT: 280 zł./osoba. Cena obejmuje: koszty organizacyjne, przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe.

GODZINY: 10.00 - 15.00

ZGŁOSZENIA udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres: info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

Szczegółowy program: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/153

21 STYCZNIA 2016 R. - KONFERENCJA OŚWIATOWA
2016-01-08

I Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców zawodowych, pracodawców oraz instytucji zaangażowanych w rozwój i promocję szkolnictwa zawodowego.

ZAWÓD TO SZANSA, ZAWÓD TO PRZYSZŁOŚĆ
ROLA EDUKACJI ZAWODOWEJ W KREOWANIU SZANS NA RYNKU PRACY.

21 STYCZNIA 2016 roku

RADOM, ul. Biznesowa 9

Konferencję honorowym patronatem objęli
Prezydent miasta Radomia i Mazowiecki Kurator Oświaty

W celu dokonania zgłoszenia prosimy wysłać e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl, lub zarejestrować się on-line, wybierając w formatce rejestracyjnej opcję "kursy i szkolenia", a w następnym kroku "Konferencja 21 STYCZNIA 2016"

     

       Koszt uczestnictwa w konferencji - 150 zł. Cena uwzględnia catering (w tym gorące danie lunchowe) oraz koszty organizacyjne.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na rachunek:
Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.
Bank PKO Bank Polski SA
numer rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097
z dopiskiem "KONFERENCJA"

Szczegółowy program konfersncji i Regulamin konferencji znajdą Państwo tutaj: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/161

10 października (sobota)- pierwsze spotkanie
2015-10-05

SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ - odbyło się spotkanie organizacyjne
dla wszystkich chętnch, tych zapisanych i jeszcze niezdecydowanych, MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO GRUPY! ZAPRASZAMY!

JUŻ 10 PAŹDZIERNIKA RUSZA KOLEJNA EDYCJA szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Ukończenie szkolenia jest jedyną możliwością uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Zmiany w ustawie o pomocy społecznej spowodowały brak możliwości uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w postaci studiów podyplomowych.

Warto pamiętać, że jednym z wymogów uzyskania uprawnień do kierowania jednostką organizacji pomocy społecznej jest ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Więcej szczegółów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/127

17 listopada 2015- kurs dla nauczycieli - pierwsze spotkanie
2015-11-04

Przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy - kwalifikacje uzyskane po ukończeniu kursu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Czas trwania: 30 godz.

Cena: 450 zł / osoba.

Termin: 17 listopada - 17 grudnia 2015

Zgłoszenia: do 15 listopada 2015
Realizujemy ramowy plan i program szkolenia zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z w/w Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania.

WARTO WIEDZIEĆ:

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty posiada osoba, która legitymuje się aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, uzyskanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przepis obowiązuje od 1 września 2010 roku.

Szczegółowe informacje: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/151

18 listopada 2015 - SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK
2015-11-03

Dostosowanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki do zmian wynikających z Rozporządzenia MEN dot. przeciwdziałania narkomanii.

Szkolenie dla dyrektorów w ramach zmian, jakich trzeba dokonać w programach wychowawczych i programach profilaktyki dostosowując je do Rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, które obowiązuje od 1 września 2015. W ciągu sześciu kolejnych miesięcy szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły już w życie.

Termin szkolenia: 18.11.2015 (środa)

Czas trwania: 10.00 - 14.00

Termin zgłoszenia: 15.11.2015

Koszt: 250 zł  (Cena obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe, obiad oraz materiały szkoleniowe)

Lokalizacja: Radom. Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilakty-czna szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii w świetle nowych przepisów prawa.

2. Konieczne zmiany w programach wychowawczych i profilakty-cznych.

3. Skuteczne informowanie społeczności szkolnej – na co warto zwrócić uwagę?

4. Obszary działań podejmowanych przez szkoły i placówki w zakresie profilaktyki uniwersalnej.

5. Organizacja form działalności wymienionych w rozporządzeniu – perspektywa dyrektora.

6. Uczniowie, rodzice, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, jako odbiorcy działań profilaktycznych.

ZAPRASZAMY!

Szczegóły w sekretariacie szkoły.

ZADZWOŃ: (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
PRZYJDŹ: Radom, ul. Limanowskiego 26/30
NAPISZ: info@edukacja.radom.pl
 

KOSMETYKA, MASAŻ, FRYZJERSTWO - BEZPŁATNE kierunki
2015-06-24

BEZPŁATNIE! - SPRAWDŹ KIERUNKI! ZADZWOŃ nawet, jeśli NIE MASZ MATURY.
Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej. REKRUTACJA TRWA! ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ! – we wrześniu ruszamy!

Czekają na Was:

* wykładowcy, praktycy z uprawnieniami egzaminatorów

* pracownie wyposażone w profesjonalny sprzęt, narzędzia i kosmetyki

* Dyplomy uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej

 

 

 

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Edukacja na wielu poziomach:

1. SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej. Kształcenie w formie zaocznej, nauka trwa 2 lata. KIERUNEK BEZPŁATNY

2. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
(więcej o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dowiesz się tutaj http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100)

Wyodrębnione kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A61)
K2 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A62)
Nawet jeśli naukę rozpoczęli Państwo w innej szkole, możecie drugą kwalifikację zrobić w CKD Edukacja.

Technik Usług Kosmetycznych - szczegółowych informacji szukaj w zakładce "Szkoła Policealna", albo kliknij http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/105

 

 

 

TECHNIK MASAŻYSTA

Edukacja na wielu poziomach:

1. SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka trwa 2 lata. KIERUNEK BEZPŁATNY
K.1. Świadczenie usług w zakresie masażu (Z1)

2. Kursy doszkalające - dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, doskonalić umiejętności praktyczne oraz poszerzyć swój warsztat o nowe techniki masażu.

Technik Masażysta - szczegółowych informacji szukaj w zakładce "Szkoła Policealna", albo kliknij http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29

Sprawdź szczegółową ofertę kursów: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/128

 

 

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (więcej o Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych dowiesz się tutaj http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/100). Wyodrębione kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
K2 - Projektowanie fryzur

Możesz wybrać poziom K1 i uzyskać tytuł zawodowy FRYZJER (nie jest wymagane wykształcenie średnie) lub ukończyć oba poziomy K1 i K2 i uzyskać tytuł TECHNIKA USŁUG FRYZJERSKICH (wymagane wyksztalcenie średnie).

REWELACYJNE WYNIKI EGZAMINÓW - INFORMACJA Z OSTATNIEJ CHWILI
2015-08-28

Z radością i ogromną satysfakcją informujemy o wynikach z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawoadach (sesja maj-czerwiec 2015): Asystentka stomatologiczna - 100%, Higienistka stomatologiczna 100%, Technik farmaceutyczny - 99%. Wszystkim zdającym GRATULUJEMY! i przede wszystkim BARDZO DZIĘKUJEMY wszystkim NAUCZYCIELOM zaangażowanym w cały proces przygotowania naszych Słuchaczy do egzaminów.

SZKOLENIE żłobkowe już w SIERPNIU
2015-06-17

Nowa edycja szkolenia "żłobkowego" - wykorzystaj wakacje, zdobądź nowe kwalifikacje, by od września podjąć nowe wyzwania zawodowe! ZGŁOŚ SIĘ JUŻ TERAZ! Zadzwoń lub zapisz się on-line.
ZAPRASZAMY na Szkolenie dla opiekunów dziecięcych w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekunów dziennych.
Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą:
• sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia,
• rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, albo już pracują, ale muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

Szczegóły na http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/62

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społeczne
2015-07-23

Z ogromną przyjemnością informujemy, że 9 lipca odbył się egzamin końcowy ze specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej.

WIELKIE GRATULACJE!!!! Dla wszystkich, którzy uzyskali dyplom.
Tym samym zakończyliśmy pierwszą edycję szkolenia z tego zakresu.


Już teraz zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla wszystkich, którzy chcieliby zostać uczestnikami drugiej edycji szkolenia ze specjalizacji w zakresie pomocy społecznej. Spotkanie odbędzie się 1 października 2015 roku o godzinie 17.30 w siedzibie CKD Edukacja,

Zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty - 09.09.2015
2015-08-28

Serdecznie zapraszamy na szkolenie poświęcone zmianom w Ustawie o Systemie Oświaty.

Termin spotkania: 9 września 2015

Godz. 10.00 – 14.00

Koszt: 240 zł (cena obejmuje przerwę kawową i obiad)

Lokalizacja: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150, Radom

W trakcie spotkania szczegółowo omówione zostaną wszystkie wprowadzone zmiany i konsekwencje, jakie z nich wynikają dla pracy szkoły.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje min. takie tematy jak:

 • Dostosowanie statutów do zmian w Ustawie o Systemie Oświaty
 • Nowe przepisy obejmujące zmiany warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Organy szkoły oraz ich kompetencje (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Szkoły)
 • Organizacja szkoły lub placówki – rekrutacja
 • Wprowadzenie możliwości stosowania opisowych ocen bieżących i klasyfikacyjnych także na wyższych poziomach edukacji
 • Awans zawodowy – przerwy w stażu
 • Uczeń z upośledzeniem umysłowym
 • Przekazywanie bezpłatnych podręczników
 • Brak opłat za dostęp do e-dzienników
 • Rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego – ewaluacja
 • O czym informuje się na początku roku szkolnego
  i wiele innych ważnych kwestii.

Prowadzący szkolenie:
Pedagog, trener i coach. Lider zmian MEN w zakresie podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Była wicedyrektor Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, później Ośrodka Rozwoju Edukacji. Wykładowca i szkoleniowiec, często współpracuje z organami prowadzącymi szkoły oraz z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz oświaty w zakresie organizacji placówek oświatowych. Autorka wielu publikacji z zakresu wychowania i zarządzania placówkami oświatowymi. Obecnie członek kolegium redakcyjnego czasopisma "Dyrektor Szkoły" wydawnictwa Wolters Kluwer.

Na Państwa zgłoszenia, mailowe lub telefoniczne, czekamy do 5 września 2015 roku.

ZAPRASZAMY

KURSY DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW - wycieczki, obozy, kolonie
2015-06-01

Nadszedł czas wycieczek, kolonii, obozów i innych zorganizowanych wyjazdów, warto więc pomyśleć o nabyciu nowych i rozszerzeniu obecnych kwalifikacji. ZAPRASZAMY na nowe kursy i szkolenia. Szczegóły można znaleźć tu:

Kurs na kierowników/opiekunów wycieczek szkolnych http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/140

Kurs na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/137

Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/138

Kurs na opiekunów przewozu dzieci i młodzieży http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/139

24.08.15 - KURS DOSKONALĄCY dla NAUCZYCIELI
2015-06-03


z zakresu METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Szczegóły oraz program kursu można znaleźć na: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/124,

   Data rozpoczęcia kursu: 24 sierpnia 2015 roku  

   Liczba godzin: 30 (zajęcia teoretyczne i praktyczne)

   Koszt kursu: 450,00 zł

Lokalizacja: siedziba CKD "Edukacja"

Opiekę merytoryczną nad kursem sprawują:

JOLANTA SZATAN - wieloletni nauczyciel metodyki nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, kierownik szkolenia praktycznego dla specjalności język angielski, opiekun praktyk studenckich realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, współpracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie (prowadzenie szkoleń i kursów doszkalających dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów egzaminu maturalnego i gimnazjalnego z języka angielskiego, przewodnicząca zespołu egzaminatorów, powołanego do sprawdzania egzaminu maturalnego), Ekspert z listy MEN w zakresie filologii angielskiej, autorka programów i materiałów nauczania z zakresu dydaktyki nauczania języka angielskiego.

ANNA LICHWIEROWICZ - wieloletni nauczyciel metodyki nauczania języka angielskiego w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Radomiu, opiekun praktyk studenckich realizowanych w radomskich szkołach podstawowych i średnich, promotor prac dyplomowych z zakresu dydaktyki języków obcych, autorka programów i materiałów nauczania dla dzieci i młodzieży, przewodnicząca zespołu egzaminatorów maturalnych. 

WAŻNE!

1. Ukończenie kursu doskonalącego może być pierwszym etapem do podjęcia kursu kwalifikacyjnego.

2. Jeśli nie posiadasz odpowiedniego certyfikatu językowego, możesz podjąć edukację na kursie doskonalącym i jednocześnie na kursie języka angielskiego przygotowującym do egzaminu First Cerificate in English (FCE).

3. Dla wszystkich, którzy zdecydują się, na co najmniej dwa kursy przygotujemy specjalne oferty cenowe.

4. Osoby kończące kurs otrzymają zaświadczenia na druku MEN.

  WAŻNE!

Pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych, uzyskują nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, którzy legitymują się świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego  oraz certyfikatem świadczącym o znajomości języka angielskiego na poziomie, co najmniej podstawowym.

Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” zaprasza na kurs przygotowujący do zdania egzaminu, na poziomie wskazanym w Załączniku do wspomnianego wyżej Rozporządzenia. Szczegóły można znaleźć na: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/126

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną z dniem 29 sierpnia 2014r. (Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli) do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. do dnia 31 sierpnia 2020 roku (§28a) istnieje możliwość, by naukę języka obcego w przedszkolach prowadzili nauczyciele nieposiadający kwalifikacji do nauczania języka obcego wymaganych przepisami studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego), a jedynie legitymujący się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu, co najmniej podstawowym.

Wskazana w Rozporządzeniu data 31 sierpnia 2020r daje nauczycielom czas na uzupełnienie brakujących kwalifikacji.

SZKOŁA MASAŻU
2015-05-12

Biorąc pod uwagę wciąż zmieniające się potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy zapraszamy na cykl szkoleń prowadzonych przez CKD „Edukacja” Sp. z o.o.  w ramach nowego programu "SZKOŁA MASAŻU".

Zapraszamy przede wszystkim praktyków zajmujących się zawodowo masażem, ale także fizjoterapeutów, kosmetyczki, techników kosmetologów, osoby pracujące w gabinetach odnowy biologicznej, tych, którzy są już związani z branżą medyczną lub sportową.

Szkolenia organizujemy dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę, doskonalić umiejętności praktyczne oraz poszerzyć swój warsztat o nowe techniki masażu.

W ramach programu „SZKOŁA MASAŻU”GWARANTUJEMY:

1. Wykorzystanie naszego 17-letniego doświadczenia w prowadzeniu działalności edukacyjnej.

2. Przekazywanie rzetelnej wiedzy.

3. Prowadzenie zajęć przez doświadczonych wykładowców, wieloletnich praktyków, których kwalifikacje potwierdzają odpowiednie dokumenty i zaświadczenia.

4. Położenie nacisku na część praktyczną szkoleń – mamy ogromne doświadczenie w nauczaniu „zawodów praktycznych”.

5. Profesjonalny sprzęt przeznaczony do masażu.

6. Terminy zajęć dopasowane do danej grupy – możliwość łączenia pracy zawodowej z nauką.

7. Otrzymanie imiennego certyfikatu ukończenia kursu.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie na oryginalnym druku MEN, potwierdzające uzyskanie umiejętności objętych programem danego kursu.

Program „SZKOŁA MASAŻU” to propozycja zarówno dla osób początkujących, którzy rozpoczynają swoją przygodę z masażem, jak również dla praktyków, którzy mają świadomość konieczności doskonalenia zawodowego.

W ramach programu „SZKOŁA MASAŻU” proponujemy udział w szeregu szkoleń poświęconych różnym technikom masażu. Wybraliśmy dla Państwa te, które naprawdę warto poznać.

Program „Szkoła masażu”- Propozycje kursów poświęconych poszczególnym technikom masażu: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/128

Jeśli są Państwo zaintereowani kształceniem w zawodzie "masażysta" ZAPRASZAMY do prowadzonej przez CKD Edukacja Szkoły Policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej na nowy BEZPŁATNY kierunek TECHNIK MASAŻYSTA.
Szczegóły:http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/29

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.

JEDEN DZIEŃ - POTRZEBNA WIEDZA - DWA ZAŚWIADCZENIA
2015-06-12

KIEROWNIK WYCIECZEK i KIEROWNIK WYPOCZYNKU

20 czerwca 2015r (sobota) o godz. 9:00 ZAPRASZAMY na jednodniowy intensywny kurs, dający uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku i kierownika wycieczki.

Wydawane dokumenty:

Uczestnicy otrzymują dwa zaświadczenie o ukończeniu Kursu kierownika wypoczynku i Kursu kierownika wycieczek

Koszt całościowy: 150 zł

Termin zgłoszenia: 17.06.2015r. (piątek)

Prowadzący:

KONRAD WITKOWSKI – wieloletni kierownik wypoczynku, ratownik wodny, instruktor narciarstwa, instruktor pływania, magister wychowania fizycznego, doświadczony szkoleniowiec

Lokalizacja: RADOM, ul. Limanowskiego 26/30

DLA DYREKTORÓW I RAD PEDAGOGICZNYCH
2013-10-03

organizujemy szkolenia prowadzone przez profesjonalistów, o następującej tematyce:

1. Wykorzystanie raportu z ewaluacji zewnętrznej do pracy z radą pedagogiczną nad rozwojem szkoły lub placówki oświatowej - dla rad pedagogicznych. Szczegóły, terminy zgłoszeń, program: http://ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/115

2. Nadzór pedagogiczny w praktyce dyrektora szkoły - dla dyrektorów i wicedyrektorów. Szczegóły, terminy zgłoszeń, program:http://ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/116

STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 - 0 zł wpisowego
2015-06-03

STUDIA TRZYSEMESTRALNE W CENIE DWÓCH SEMESTRÓW! ZAPISZ SIĘ do 30 czerwca, a dla Ciebie utrzymamy ceny z tego roku. Nie obejmie Cię zmiana ceny!

• Koszt studiów  - jeden kierunek: 2 400 zł
• Koszt studiów - drugi kierunek: 1 800 zł

Wybierz jeden z prawie 30 kierunków pedagogicznych!
Sprawdż naszą ofertę i właśnie teraz podejmij decyzję! 

W roku akedemickim 2015/2016 proponujemy, w ramach współpracy z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica, system kształcenia, który jest nie tylko nowoczesny i przyjazny dla studenta ale jednocześnie profesjonalny i przede wszystkim skuteczny.
1. Już nie czekamy na zawiązanie się kilkunastoosobowych grup.
2.  Gwarantujemy możliwość zrealizowania wymaganej liczby godzin dydaktycznych na wybranym kierunku i zdobycie odpowiedniej liczby punktów, co sprawi, że otrzymany przez Państwa dokument będzie honorowany także poza granicami Polski.
3. Nauka na proponowanych kierunkach pedagogicznych trwa trzy semestry, a na pozostałych tylko dwa semestry
4. Zapewniamy bazę lokalową, która umożliwi Państwu odbywanie zajęć w Radomiu.
5. Gwarantujemy doskonałą kadrę pedagogiczną, wykładowców będących profesjonalistami w swojej dziedzinie, otwartych na Państwa potrzeby, gotowych odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania.
6. Szeroki wybór kierunków, dogodne warunki płatności i nauczania dają Państwu możliwość studiowania równolegle na dwóch kierunkach.
7. Zajęcia odbywać się będą w piątki po południu i soboty. Dzięki temu zyskują Państwo wolną niedzielę.
8. Kwestie formalne: wypełnienie Kwestionariusza i złożenie go wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie CKD Edukacja

Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na każde Państwa pytanie. Czekamy na maile i telefony.

Szczegółowe informacje na stronie http://www.wlodkowic.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-.html

Nowe kierunki uruchamiane w Radomiu

1. Administracja - 2 semestry
2. Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych  i prawnie chronionych - 2 semestry
3. Biologia - 3 semestry
4. Etyka - 3 semestry
5. Zamówienia publiczne - 2 semestry
6. Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki) - 2 semestry
7. Zarządanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie - 3 semestry
8. Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej - 2 semestry
9. Zarządzanie w ochronie zdrowia - menedżer ochrony zdrowia - 2 semestry
10. Zarzadzanie zasobami ludzkimi w organizacji - 2 semestry

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
2015-04-20

Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi, pracownicy sekretariatów i administracji szkół, administratorzy bezpieczeństwa informacji w szkołach oraz pracownicy organów prowadzących te placówki. Przedstawiciele Samorządów Terytorialnych. ZAPRASZAMY na szkolenie:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w świetle obowiązujących przepisów prawnych po zmianach obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku

Termin szkolenia: CZERWIEC 2015

Koszt: 260 zł / osoba

Lokalizacja: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

PROGRAM SZKOLENIA: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/144

WAŻNE!
Ustawa o ochronie danych osobowych nakłada na Dyrektora szkoły, jako na Administratora tych danych obowiązek znajomości przepisów tej ustawy i ich stosowania.

18 maja 2015r - SIO2 - SPOTKANIE INFORMACYJN0-SZKOLENIOWE
2015-04-20

AKTUALNE PROBLEMY SIO 2. - JAK JE POKONAĆ? Praktyka funkcjonowania i obsługi "nowego" SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ

Prowadzący: Wieloletni dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, specjalista w zakresie prawa oświatowego. Ekspert i  konsultant merytoryczny w projektach MEN i ORE. Wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą. Autor publikacji. Recenzent publikacji IBE.

Uczestnicy: Dyrektorzy, Wicedyrektorzy, informatycy, sekretarki oraz inne osoby odpowiedzialne za wprowadzanie informacji do SIO. Pracownicy wydziału edukacji w Gminach i Urzędach Miast.

Termin szkolenia: 18 maja 2015 (poniedziałek)

Koszt: 250 zł / osoba

Lokalizacja: Radom, Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

PROGRAM SZKOLENIA: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/142

RATOWNIK MEDYCZNY - 20 punktów edukacyjnych - 16-17.05.2015r
2015-05-12

ZAPLANUJ z nami zdobycie kolejnych punktów edukacyjnych. Naszą propozycję kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

Temat: WYBRANE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI I POSĘPOWANIE RATOWNIKA

Termin: 16-17 maj 2015r.

Koszt: 200 zł (ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników)

Liczba punktów: 20

Lokalizacja: siedziba CKD Edukacja, Radom, ul. Limanowskiego 26/30

Zgłoszenie udziału w warsztacie prosimy przesłać na adres e-mail: INFO@EDUKACJA.RADOM.PL lub wykorzystując rejestrację on-line.
Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub osobiście w siedzibie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu.

OFERTA kursów doskonalących, seminariów i warsztatów związana z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji. Szczegóły w zakładce "oferta kształcenia" - "kursy i szkolenia": HTTP://WWW.CKD-EDUKACJA.PL/OFERTA-KSZTALCENIA/118

DARMOWE PODRĘCZNIKI - spotkanie z przedstawicielem MEN
2015-03-30

14.04.2015r - spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Dyrektorów, Wicedyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz Przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. Tematem przewodnim spotkania będą

DARMOWE PODRĘCZNIKI - Sposoby realizacji zapisów dotyczących wprowadzania bezpłatnych podręczników oraz uzyskiwania dotacji celowej.

PROWADZĄCY:

Janusz Krupa - Naczelnik Wydziału Podręczników  i Nowych Technologii w Edukacji, Departament Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Agnieszka Wawrzaszek – Łoś – główny specjalista w Departamencie Analiz i Prognoz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Monika Zatorska – współautorka podręcznika do edukacji zintegrowanej „Nasza szkoła”, doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, ekspert MEN ds. awansu zawodowego. Dyrektorka pierwszej w Polsce „szkoły gardnerowskiej” mieszczącej się w Konarach. Nasi wybitni eksperci nie boją się trudnych pytań. Warto przyjechać i zapytać.
WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ.

 

 

Wejście w życie dwóch aktów prawnych, Ustawy z dn. 30 maja 2014 roku zwanej „ustawą podręcznikową” (DZ.U. z 2014r., poz. 811) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 7 lipca 2014 roku (Dz. U. z 2014r., 902), spowodowało powstanie wielu pytań i wątpliwości związanych ze sposobem realizacji zapisów dotyczących wprowadzania bezpłatnych podręczników oraz uzyskiwania dotacji celowej  (sposobów jej właściwego wydatkowania i prawidłowego rozliczania).

Zapraszamy Państwa na spotkanie o charakterze informacyjno-szkoleniowym, podczas którego zostaną przekazane i wyjaśnione najważniejsze zmiany, za których realizację odpowiadają dyrektorzy szkół razem z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.

Spotkanie to będzie znakomitą okazją, by zweryfikować i uporządkować dotychczasową wiedzę, zdobyć najnowsze informacje, a także wyjaśnić wszelkie wątpliwości, zadając pytania prowadzącym szkolenie, przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W drugiej części spotkania będą Państwo mieli możliwość porozmawiania z jedną z autorek podręcznika do edukacji zintegrowanej „Nasza szkoła” (autorka części obejmującej język polski, przedmioty artystyczne i przyrodę).
„Podręcznik nie przewiduje pracy utartymi schematami. Autorki zachęcają do wykorzystania metod aktywizujących, takich jak, np. metoda projektu edukacyjnego oraz do pracy zespołowej, a także do organizacji przestrzeni w klasie w taki sposób, aby dzieci mogły współpracować, dyskutować, wymieniać spostrzeżenia, aby czuły się swobodnie.” (www.naszelementarz.men.gov.pl). Jak korzystać z możliwości, które daje podręcznik? Jak inspirująco i twórczo wykorzystywać zawarte w podręczniku pomysły, dostosowywać je do możliwości uczniów, rozszerzać je, pogłębiać lub wprowadzać własne? Warto posłuchać!
Prowadząca jest dyrektorką pierwszej w Polsce „szkoły gardnerowskiej” mieszczącej się w Konarach. Dowiedzą się Państwo jak w praktyce można stosować teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w indywidualizacji procesu nauczania.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania związane ze szczegółami spotkania.

Zgłoszenia udziałuw spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96.

Liczymy na Państwa obecność.                                                                            

Cykl spotkań z Radosławem Łuczakiem - inspektorem PIP
2015-01-13

25.03.2015. "Odpowiedzialność dyrektora szkoły/placówki oświatowej - ZAPRASZAMY na trzecie spotkanie z naszego cyklu

Tak, jak na dotychczasowych spotkaniach, także i to najbliższe dostarczy Państwu wiedzę niezbędną dla osób zarządzających placówkami oświatowymi. Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny.

Proponujemy spotkania prowadzone przez praktyka, który przekaże Państwu najważniejsze informacje z danego zakresu tematycznego, poruszy najistotniejsze zagadnienia, przedstawi niezbędne aspekty prawne, omówi przykłady z życia wzięte. Wiemy jak cenny jest Państwa czas, dlatego nie poświęcimy go na cytowanie przepisów, teoretyczne rozważania i podawanie encyklopedycznych definicji.

Po każdym ze spotkań otrzymają Państwo pakiet materiałów, które sprawdzą się w codziennej pracy.

Szczegółowe programy poszczególnych spotkań:
SPOTKANIE 1: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/132
SPOTKANIE 2: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/133
SPOTKANIE 3: http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/134

Wszystkie spotkania odbędą się w Radomiu. Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

Polecamy udział we wszystkich trzech spotkaniach.
Dla osób, które zdecydują się na takie rozwiązanie czeka dodatkowy rabat, w wysokości 7%.

Zapraszamy do udziału w proponowanym cyklu szkoleń.

SAMORZĄD TERYTORIALNY A OŚWIATA
2015-03-30

8.04.2015r - spotkanie dla DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ oraz PRZEDSTAWICIELI JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego). Zapraszamy Państwa na spotkanie z Radosławem Łuczakiem – inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy, z praktyką w inspekcji szkół.

TERMIN: środa, 8 kwietnia br,

CZAS TRWANIA: 10.00 - 14.00

KOSZT: 260 zł*

LOKALIZACJA: Radom, ul. Limanowskiego 150, Dworek Saski

* koszt obejmuje przerwy kawowe oraz obiad

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Uprawnieninia władcze organów prowadzących.
 • Uchwały samorządów w sprawie wynagradzania nauczycieli.
 • Powołanie i odwołanie dyrektora szkoły.
 • Wicedyrektor.
 • Fundusz zdrowotny.
 • Likwidacja jednostki oświatowej.
 • Fundusz nagród.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96

ZAPRASZAMY!

ZASADY FINANSOWANIA OŚWIATY - seminarium 14.03.2015
2015-02-24

Na to spotkanie warto przyjść nawet w sobotę! To TYLKO 3 godziny i AŻ tak dużo wiedzy, którą wykorzystywać można każdego dnia. Nasz ekspert odpowie na wszelkie pytania i niejasności dotyczące finansowania oświaty w gminach i powiatach. WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ I zdobywać wiedzę z pewnego źródła.

Zapraszamy Państwa,
Dyrektorów, Wicedyrektorów zarządzający szkołami i placówkami oświatowymi, Przedstawicieli Jednostek Samorządów Terytorialnych.

na jednodniowe seminarium, którego tematem przewodnim będą "Zasady finansowania oświaty".

Program spotkania uwzględnia tak ważne tematy, jak:

 • Analiza Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw oświaty na temat podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015.
 • Zasady naliczania części oświatowej subwencji ogólnej: subwencja wstępna, subwencja ostateczna.
 • Wpływ dyrektora szkoły/placówki na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Wpływ Jednostki Samorządu Terytorialnego na wysokość części oświatowej subwencji ogólnej.
 • Zasady wydatkowania środków związanych z realizacją zadań oświatowych.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych środków na edukację, dodatkowych źródeł finansowania szkoły.
 • Zasady finansowania szkolnictwa zawodowego.

Szkolenie poprowadzi wybitny ekspert, współtwórca zasad subwencjonowania działalności oświatowej, znawca zasady podziału subwencji oświatowej i możliwości wykorzystania rezerwy budżetowej.

Spotkania dostarczą Państwu wiedzę niezbędną dla osób zarządzających placówkami oświatowymi oraz odpowiadających w Jednostkach Samorządu Terytorialnego za obszar finansowania oświaty. Gwarantujemy najwyższy poziom merytoryczny.

Zgłoszenia udziału w spotkaniu można dokonać: wysyłając wiadomość na adres info@edukacja.radom.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonów (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na rachunek:

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.          
Bank PeKaO SA, numer rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097 z dopiskiem "zasady finansowania oświaty".

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu spotkania. W takim przypadku Organizator zobowiązuje się informację o nowym terminie lub odwołaniu szkolenia, przekazać drogą telefoniczną i/lub mailowo wszystkim osobom, które przesłały wypełniony formularz zgłoszeniowy i uiściły wskazaną kwotę.

Z przyjemnością odpowiemy na każde Państwa pytanie.

SZKOŁA POLICEALNA o uprawnieniach szkoły publicznej
2014-07-08

REKRUTACJA 2015 Zadzwoń, nawet, jeśli nie masz matury. Wybierz jeden z ponad 24 zawodów poszukiwanych na rynku pracy. http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/szkola-policealna

 

Potrzeby lokalnego rynku pracy zadecydowały o  uruchomieniu nowego kierunku kształcenia- technik elektroradiolog.

Jest to zdecydowanie jeden z „najmłodszych” zawodów w branży medycznej, dający szeroki wachlarz możliwości i elastyczności zatrudnienia.

 Gdzie może pracować technik elektroradiolog:

 • sale operacyjne kardiochirurgii, ortopedii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji, zakłady radioterapii
 • pracownie rentgenowskie, pracownie tomografii komputerowej, pracownie rezonansu magnetycznego
 • pracownie angiografii/ radiologii interwencyjnej
 • pracownie: elektrokardiografii, prób wysiłkowych, badań holterowskich, echokardiografii, spirometrii, densytometrii, audiometrii
 • pracownie hemodynamiki, elektroterapii serca i kontroli rozruszników
 • pracownie diagnostyki radiologicznej np. rentgenowskich, termografii komputerowej, mammografii, densytometrii kośćca, badań naczyniowych
 • pracownie elektrokardiografii, rezonansu magnetycznego, audiologii, ultrasonografii, elektroencefalografii, diagnostyki oddechowej
 • zakłady medycyny nuklearnej.

SPRAWDŹ POZOSTAŁE KIERUNKI!

10 punktów edukacyjnych dla RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH
2015-01-24

14.03.2015, godz. 9.00 - "Stany nagłe w neurologii i psychiatrii" - ZAPRASZAMY na jednodniowe seminarium połączone z pokazem czynności ratowniczych.

TEMAT: Stany nagłe w neurologii i psychiatrii, z uwzględnieniem min. takich zagadnień jak: udary mózgu, obrzęk mózgu, padaczka, zatrucia alkoholem i narkotykami, postępowanie z pacjentem agresywnym i po próbie samobójczej.

TERMIN: 14 marca 2015 roku

GODZINA: 09.00

KOSZT: 140,00 zł (ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników)
Naszą propozycję kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

ZAPLANUJ z nami zdobycie kolejnych punktów edukacyjnych.

* ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników

Zgłoszenie udziału w warsztacie prosimy przesłać na adres e-mail: INFO@EDUKACJA.RADOM.PL lub wykorzystując rejestrację on-line.
Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96, osobiście w siedzibie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu.

OFERTA kursów doskonalących, seminariów i warsztatów związana z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji. Szczegóły w zakładce "oferta kształcenia" - "kursy i szkolenia": HTTP://WWW.CKD-EDUKACJA.PL/OFERTA-KSZTALCENIA/118

RATOWNIK MEDYCZNY - 20 punktów edukacyjnych
2014-10-26

6-7.12.2014 dwudniowy warsztat doskonalący "Urazy u dorosłych - postępowanie ratownicze". ZAPRASZAMY!

Celem warsztatu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

TERMIN: 6-7.12.2014  (zajęcia rozpoczynają się każdego dnia o godz. 900 )

KOSZT: od 200 zł/osoba (ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników).

Zgłoszenie udziału w warsztacie prosimy przesłać na adres e-mail: info@edukacja.radom.pl  do dnia  2.12.2014r.
W treści e-maila prosimy wpisać: swoje imię i nazwisko, temat warsztatu.

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub osobiście w siedzibie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu.

Naszą propozycję kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

ZAPRASZAMY do zapoznania się z ofertą kursów doskonalących, seminariów i warsztatów związaną z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji. Szczegóły w zakładce "oferta kształcenia" - "kursy i szkolenia": http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/118

SZKOLENIE "ŻŁOBKOWE"
2014-08-27

Zapraszamy osoby, które chcą otrzymać uprawnienia do pracy z dziećmi do lat 3.
Naszą propozycję kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45 poz. 235).
ZAPRASZAMY na Szkolenie dla opiekunów dziecięcych w żłobku lub klubie dziecięcym oraz opiekunów dziennych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą:

 • sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia,
 • rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, albo już pracują, ale zgodnie z nową ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje.

KOSZT: od 1 200 zł /osoba (ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników).

Prosimy o przesłanie na adres e-mail: info@edukacja.radom.pl zgłoszenia udziału w szkoleniu. W treści e-maila prosimy wpisać: swoje imię i nazwisko oraz rodzaj szkolenia.
Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96
lub osobiście w siedzibie firmy, ul. Limanowskiego 26/30.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie firmy: Radom, ul. Limanowskiego 26/30.

Istnieje możliwość korzystania z noclegów.
Czekamy na kontakt z Państwa strony.

NIESPODZIANKA NA FB
2014-08-27

Polub nas na FB, zarejestruj się on-line i wygrywaj! PROMOCJA! SPRAWDŹ KONIECZNIE!

 

Regulamin promocji

„Niespodzianka na FB”

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą „Niespodzianka na FB” („Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp.  o.o.  z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 197239, posiadająca NIP 9482037063 oraz kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł, która jest organem prowadzącym Szkołę Policealną EDUKACJA w Radomiu („Organizator”).
3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.
5. Promocja trwa od dnia 26 sierpnia 2014r. do dnia 6 września 2014r. („Okres Promocji”).
6. Udział w Promocji jest dobrowolny.
7. Uczestnikami Promocji są użytkownicy serwisu  społecznościowego Facebook („Uczestnik”).
8. W Promocji może wziąć udział każdy użytkownik Facebooka, który spełni  łącznie następujące warunki: 1) dokona w Okresie Promocji zapisu do Szkoły Policealnej   EDUKACJA w trybie online, 2) wpisze podczas zapisu online obok nazwiska wskazanie „FB”, 3) terminowo uiści opłatę rekrutacyjną (wpisowe).
9. Uczestnik Promocji, który dokonana zapisu w sposób opisany w pkt 8 ppkt 1 i 2, otrzyma od Organizatora pocztą elektroniczną, na wskazany podczas zapisu adres e-mail, informację o wysokości i terminie uiszczenia wpisowego wraz z podaniem numeru rachunku bankowego Organizatora.
10.  Uczestnik Promocji, po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 8, uprawniony będzie do odbioru NIESPODZIANKI.
11.  NIESPODZIANKĘ stanowi podręcznik niezbędny do nauki na kierunku w Szkole Policealnej EDUKACJA, na który dokona zapisu dany Uczestnik, o wartości nieprzekraczającej 200 zł.
12. NIESPODZIANKĘ Uczestnik Promocji może odebrać  w siedzibie Organizatora do dnia 15 października 2014r.
13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany NIESPODZIANKI na inną lub na gotówkę.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.
15. Uczestnik podaje swoje dane i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dobrowolnie, ale jest to niezbędne do dokonania zapisu do Szkoły Policealnej EDUKACJA oraz do przekazania NIESPODZIANKI.
16. Uczestnik dokonując zapisu do Szkoły Policealnej EDUKACJA wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na udział w Promocji na warunkach opisanych w Regulaminie.
17. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Uczestnika w każdym czasie odwołana. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

18. Reklamacje Uczestników Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.
19. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji.  Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926  t.j.  z późn. zm). oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w powyższej ankiecie przez Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.  w związku z rekrutacją oraz nauką w Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA w Radomiu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż administratorem moich danych osobowych jest Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z  o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, dane podawane są dobrowolnie, przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a przekazane przeze mnie dane będą przetwarzane w celach zgodnych z treścią udzielonej powyżej zgody.

SUKCESY naszych słuchaczy - REWELACYJNE WYNIKI EGZAMINU
2014-08-31

99% absolwentów Szkoły Policealnej prowadzonej przez CKD Edukacja, przystępujących do egzaminów zawodowych, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna, higienistka stmatologiczna, technik farmaceutyczny i ratownik medyczny. GRATULUJEMY!

Dziękujemy nauczycielom za tak dobre i gruntowne przygotowanie naszych słuchaczy do pracy w wyuczonym zawodzie.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY - ZAPISY JUŻ TRWAJĄ
2014-07-08

SZANSA na zdobycie zawodu z przyszłością.

Ministerstwo Edukacji Narodowej na wniosek Ministra Zdrowia zamyka drogę do kształcenia na tym kierunku w szkole policealnej. Oznacza to, że edukacja farmaceutyczna będzie dłuższa o 3 lata.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł technika farmaceutycznego można uzyskać w 2 lata –  wystarczy mieć ukończona szkołę średnią. Kształcenie obejmuje zaledwie 4 semestry – i co ważne – można je pogodzić z pracą lub studiami.

Na nowych zasadach, edukacja farmaceutyczna będzie trwała aż 5 lat, a o przyjęciu na studia, będą decydowały wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości. Dwukrotnie dłuższy proces kształcenia będzie wiązał się  z większymi kosztami, na które nie każdy będzie mógł sobie pozwolić.

NIE CZEKAJ na ostatnią chwilę JUŻ TERAZ ZDECYDUJ SIĘ  na zdobycie perspektywicznego zawodu technika farmaceutycznego w dwa lata i bez matury.

Gdzie może pracować technik farmaceutyczny:

 • apteki i punkty apteczne,
 • sklepy farmaceutyczne, zielarskie, medyczne, kosmetyczne,
 • laboratoria farmaceutyczne, toksykologiczne, chemiczne, zielarskie, kosmetyczne,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne.

ZAPRASZAMY do Szkoły Policealnej "Edukacja"! Zapisz się juz dzisiaj!

CHOCHLIK TECHNICZNY PŁATA FIGLE
2014-09-04

Osoby, które w okresie 1.08 - 3.09 zarejestrowały się on-line, prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia wyboru kierunku. Za utrudnienia przepraszamy.

BEZPŁATNY KURS MASAŻU
2014-05-10

Zapraszamy: 1) kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły pracy, 2) mężczyzn i kobiety (niepracujący) w wieku 50+

RATOWNIK MEDYCZNY
2014-07-08

23-24.08.2014 dwudniowy warsztat doskonalący (20 punktów edukacyjnych) - ZAPRASZAMY!

Celem warsztatu jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego.

TEMAT WARSZTATU: Wybrane stany zagrożenia życia w kardiologii.

TERMIN: 23-24.08.2014

KOSZT: od 200 zł/osoba (ostateczna cena uzależniona jest od liczby uczestników).

Zgłoszenie udziału w warsztacie prosimy przesłać na adres e-mail: info@edukacja.radom.pl 
W treści e-maila prosimy wpisać: swoje imię i nazwisko, temat warsztatu.

Zgłoszeń można dokonywać również telefonicznie (48) 363 01 02, (48) 330 83 96 lub osobiście w siedzibie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30 w Radomiu.

Naszą propozycję kierujemy do Państwa w związku z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji, jaki nakłada na Państwa ustawa z dnia 8 września, 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775).

OFERTA kursów doskonalących, seminariów i warsztatów związana z obowiązkiem podwyższania kwalifikacji. Szczegóły w zakładce "oferta kształcenia" - "kursy i szkolenia":http://www.ckd-edukacja.pl/oferta-ksztalcenia/118

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
2013-01-05

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i są absolwentami gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej. Proponujemy Państwu możliwość dalszego kształcenia w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych "Edukacja" w Radomiu.

Niezbędne dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły /gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej/,
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia.

3 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.

 • Dla absolwentów gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
 • Czas trwania nauki: 6 semestrów.
 • Dokument potwierdzający zakończenie nauki:
  państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego.
 • Egzamin końcowy: matura

      Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.

 • Forma zajęć edukacyjnych:
  1)    Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
  lub
  2)    Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
 • Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
 • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń

2 LETNIE LICEUM DLA DOROSŁYCH z uprawnieniami szkoły publicznej.

 • Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (o dwuletnim lub trzyletnim cyklu kształcenia)
 • Czas trwania nauki: 4 semestry
 • Dokument potwierdzający zakończenie nauki: państwowe świadectwo ukończenia liceum, które umożliwia przystąpienie
  do egzaminu maturalnego.
 • Egzamin końcowy: matura
  Zdanie egzaminu z pozytywnym wynikiem umożliwia dalsze kształcenie na dowolnie wybranym kierunku studiów.
 • Forma zajęć edukacyjnych:
  1)    Zaoczna: zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie
  lub
  2)    Stacjonarna: cotygodniowe zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach popołudniowych
 • Słuchacze otrzymują legitymację  szkolną.
 • Rekrutacja: bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność składania zgłoszeń

Dodatkowe korzyści:

 • Sesje egzaminacyjne są wolne od dodatkowych opłat.
 • Wymagana jest tylko jednorazowa wpłata wpisowego (na początku kształcenia).

 • Nie zaskakujemy dodatkowymi ukrytymi kosztami

 • Gwarantujemy atrakcyjne zniżki dla absolwentów naszego liceum kontynuujących kształcenie na jednym z kierunków
  proponowanych w Szkole Policealnej "Edukacja".

I Ogólnopolska Konferencja Higieny Stomatologicznej już za nami
2014-04-09

Dziękujemywszystkim,  którzy nam zaufali i udzielili ogromnego wsparcia: Prezydentowi Miasta Radomia, Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty, Partnerom, Sponsorom, Mediom.

Dziękujemy prelegentom, za przygotowanie wykładów i szkoleń, za podzielenie się swoją wiedzą, zdobywaną przez wiele lat praktyki, za cenne informacje i wskazówki.

Miło nam było gościć wszystkich, którzy zdecydowali się na wzięcie udziału w konferencji, proponowanych szkoleniach i warsztatach. Dziękujemy za Państwa obecność i zaangażowanie.

Konferencja zgromadziła grono ponad 100 osób, higienistek i asystentek stomatologicznych, lekarzy dentystów, techników dentystycznych. Uczestnicy przyjechali do Radomia z całej Polski, ze Szczecina, Gdańska, Katowic, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Warszawy, okolic Radomia i wielu innych miejscowości.

Zaproponowana przez nas innowacyjna koncepcja spotkania łączącego część teoretyczną, wykładową z praktycznymi warsztatami okazała się sukcesem.

W warsztatach, na których można było poznać wybrane techniki wybielania i sposoby zakładania koferdamu wzięło udział 41 osób.

Podczas Konferencji mogli Państwo poznać zasady ergonomii obowiązujące w czasie pracy w gabinecie, praktyczne aspekty wizyty higienizacyjnej pacjenta, podstawowe zasady budowania wizerunku profesjonalisty/profesjonalistki, techniki stosowania koferdamu, sposoby bezpiecznego i skutecznego wybielania zębów.

Na Konferencji gościliśmy między innymi:

Panią Annę Kwiecień – Wiceprezydent Miasta Radomia

Pana Ryszarda Fałka – Wiceprezydent Miasta Radomia

Pana Karola Semika – Mazowiecki Kurator Oświaty

Panią Dorotę Sokołowską – Dyrektor Delegatury w Radomiu, Kuratorium Oświaty w Warszawie

Panią Elwirę Skoczek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Społecznej.

Konferencję honorowym patronatem objęli Prezydent Miasta Radomia oraz Mazowiecki Kurator Oświaty.

Partnerzy:

Instytut Blend-a-med Oral B

Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych.

Sponsorzy:

DÜRR DENTAL

KOL-DENTAL

VOCO

ARKONA

Dzięki nim otrzymali Państwo tak urozmaicone, praktyczne i cenne zarazem podarunki.

Partnerzy medialni:

Asysta Dentystyczna

Asystentka i Higienistka stomatologiczna

Serwis internetowy cozadzień.pl

Telewizja DAMI

Gazeta Wyborcza

Radio Plus

Radio Rekord

Tygodnik 7 dni

Wydawnictwu ALTERMEDIA dziękujemy za ufundowanie nagród w postaci płyt z multimedialnymi filmami instruktażowymi, które trafiły do rąk 10 uczestników Konferencji.

Wszystkim obecnym na Konferencji serdecznie dziękujemy!

KONFERENCJA nt. HIEGIENY STOMATOLOGICZNEJ
2014-02-04

Więcej o konferencji: http://ckd-edukacja.pl/konferencja

 

5 kwietnia 2014 roku zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję, Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii, która odbędzie się w Radomiu, w siedzibie organizatora - CKD EDUKACJA. Konferencja będzie miała charakter teoretyczno-praktyczny.
Partnerem Konferencji jest Instytut Blend-a-med Oral B.

Zmieniające się i coraz większe oczekiwania pacjentów stawiają przed współczesną stomatologią nowe i ambitne zadania. Bardzo ważne jest nie tylko wykonanie samej usługi medycznej, lecz także zastosowanie odpowiednich środków i innowacyjnych technik, które mają wpływ na jakość, bezpieczeństwo i komfort przeprowadzanych zabiegów. Ważny jest nie tylko nowoczesny sprzęt, ale także profesjonalny zespół, tworzony przez lekarzy, higienistki i asystentki, którzy potrafią objąć każdego pacjenta całościową opieką, od diagnostyki, poprzez leczenie i działania pozabiegowe, a kończąc na systematycznie prowadzonych działaniach profilaktycznych, zabiegach higienicznych i tych z zakresu stomatologii estetycznej. Dążąc do zapewnienia pacjentowi usług na jak najwyższym poziomie warto stosować w pracy techniki i metody zgodne z nowoczesnymi osiągnięciami współczesnej stomatologii.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką, zarówno higienistki stomatologiczne, jak i lekarzy, techników dentystycznych i asystentki stomatologiczne.

UWAGA! Lekarze dentyści, którzy wezmą udział w konferencji otrzymają zaświadczenia o przyznaniu 5 punktów edukacyjnych!

WYKŁADY

Podczas Konferencji będą Państwo mogli, między innymi, poznać

 • zasady ergonomii obowiązujące w czasie pracy w gabinecie,
 • techniki stosowania koferdamu,
 • praktyczne aspekty wizyty higienizacyjnej pacjenta,
 • podstawy prowadzenia bezpiecznej i higienicznej praktyki stomatologicznej – zasady i techniki postępowania oraz obowiązujące przepisy prawne,
 • sposoby budowania wizerunku profesjonalistki poprzez skuteczną rekomendację i zalecenia.

Zapraszamy także na bezpłatne szkolenie, prowadzone przez specjalistów Instytutu Blend-a-med Oral B. Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy i odbędzie się w grupach.
Szczegółowy plan Konferencji i tematy poszczególnych wykładów http://www.ckd-edukacja.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/konferencje

Ważnym motywem przewodnim będzie także coraz większa rola higienistek stomatologicznych i związane z tym nowe wyzwania. Zawód higienistki stomatologicznej jest zawodem z przyszłością, ale wymagającym ciągłego rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, poznawania nowoczesnych technik pracy.

Partnerem Konferencji jest także Stowarzyszenie Polskich Higienistek Stomatologicznych.

WARSZTATY

1. Koferdam bez tajemnic – techniki stosowania.

Szkolenie praktyczne, stanowi kontynuację wykładu teoretycznego. Obie część będą prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która udzieli praktycznych rad i wskazówek dotyczących technik stosowania koferdamu w codziennej praktyce. Program szkolenia przewiduje ćwiczenia na fontamach.

2. Nowoczesne i bezpieczne techniki wybielania
W częsci warsztatowej każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego przećwiczenia poszczególnych etapów pracy. Warsztaty zakończą się otrzymaniem przez wszystkich odpowiedniego zaświadczenia o odbyciu profesjonalnego szkolenia.
Uczestnictwo w warsztaty związane jest z osobnym zgłoszeniem i dodatkową opłatą.
Osoby zainteresowane warsztatami prosimy o wysłanie maila na adres konferencja@edukacja.radom.pl i wpisanie w temacie wiadomości hasła ”koferdam” lub "wybielanie".
Liczba miejsc jest ograniczona.

Wszystkie bloki, teoretyczne i warsztatowe, poprowadzą praktycy i profesjonaliści w swojej dziedzinie.

W celu dokonania zgłoszenia prosimy wysłać maila na adres konferencja@edukacja.radom.pl
Koszt
uczestnictwa w konferencji, w jej części wykładowej: 150 zł; dla osób uczących się (za okazaniem legitymacji): 120 zł
Koszt
uczestnictwa w konferencji, w części wykładowej i wybranym warsztacie (liczba miejsc ograniczona): 250 zł; dla osób uczących się (za okazaniem legitymacji): 200 zł
Ceny uwzględniają catering w przerwach kawowych oraz gorące danie lunchowe.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w Ogólnopolskiej Konferencji "Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii". Dodatkowo, osoby biorące udział w warsztatach uzyskują odpowiednie certyfikaty.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty na rachunek:

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA Sp. z o.o.

Bank PeKaO SA

numer rachunku: 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097

z dopiskiem "KONFERENCJA"

W przypadku zgłoszenia na dodatkowe warsztaty, prosimy o dopisanie "koferdam" lub "wybielanie".

REGULAMIN KONFERENCJI http://www.ckd-edukacja.pl/aktualnosci-i-wydarzenia/konferencje

Kontakt:

Centrum Kształcenia Dorosłych EDUKACJA

Ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom

Tel.:(48) 363 01 02, (48) 330 83 96, +48 725 725 950

e-mail: konferencja@edukacja.radom.pl

 

Program części wykładowej:

1. Jedyny w swoim rodzaju wykład o charakterze szkoleniowym. Ergonomia okiem praktyka. Zasady ergonomii obowiązujące w czasie pracy w gabinecie. Praca na cztery ręce - dr n. med. Tomasz Dzieniakowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej.

W latach 1977- 2002 był pracownikiem naukowym i adiunktem w Zakładzie Propedeutyki
i Diagnostyki Stomatologicznej Od 20 lat zajmuje się ergonomią w stomatologii. Jest współtwórcą pierwszego programu nauczania ergonomii stomatologicznej w Instytucie Stomatologii w Łodzi. Odbył staże naukowe oraz prowadził liczne szkolenia w zakresie ergonomii w Stanach Zjednoczonych (Maryland University) , Japoni (LAN Centem- Osaka), Meksyku (Universitat Intercontinental), Korei Południowej (Korean Orthodontic Research Institute), Tajlandii ( Thamasat University), Chinach oraz w licznych ośrodkach w Polsce.    Obecnie zajmuje się promowaniem zdrowia w stomatologii w ramach organizacji GEPEC ( Global Engineering, Promotion and Education Collaborative), której jest członkiem założycielem. GEPEC jest organizacją założoną w 2005 roku w Kanadzie, zrzeszającą specjalistów różnych dziedzin naukowych. GEPEC propaguje ergonomię, w której podmiotem jest człowiek (Human Centered Ergonomics). Od 25 lat prowadzi praktykę stomatologiczną.

2. Dlaczego warto pracować w koferdamie. Techniki zakładania koferdamu - mgr Katarzyna Ostrowska, dyplomowana higienistka stomatologiczna.     

Absolwentka Akademii Medycznej im Piastów Śląskich na kierunku Ratownictwo Medyczne 2006r, studia magisterskie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Zdrowie Publiczne 2008r. Dwuletnie studium dla Higienistek Stomatologicznych TEB Edukacja w Gorzowie Wlkp. Od trzech lat pracuje w Prywatnym Gabinecie Stomatologiczno-Periodontologicznym dr n. med. Anny Dojs.

3. Praktyczne aspekty wizyty higienizacyjnej pacjenta - Michał Kluczkowski, dyplomowany higienista stomatologiczny.

Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Ukończył studia z zakresu zdrowia publicznego
w zakresie higieny stomatologicznej. Obecnie zajmuje się profesjonalną profilaktyką i promocją zdrowia. Należy do rady naukowej czasopisma branżowego, pisze artykuły.

4. Bezpieczna i higieniczna praktyka stomatologiczna – zasady i techniki postępowania oraz obowiązujące przepisy prawne - Agnieszka Gromadzka, Product Consultant DURR DENTAL.

Główne zagadnienie, które poruszone będę podczas wykładu: profilaktyka zakażeń w gabinecie stomatologicznym, najnowsze wytyczne z zakresu dezynfekcji i sterylizacji, optymalizacja planu higieny w codziennej praktyce, przepisy i regulacje prawne.

5. Budowanie wizerunku profesjonalistki poprzez skuteczną rekomendację i zalecenia - Ewa Doros, coach/trener – wykład, który poprzedza warsztaty praktyczne prowadzone w grupach przez czterech trenerów: Ewę Doros, lek. dent. Beatę Golan, licencjonowaną higienistkę dentystyczną Paulinę Radomę, Michała Łopatina.

Wykład zwraca uwagę na ważną rolę rekomendacji oraz zaleceń w obszarze codziennej higieny kierowanych do pacjentów po zabiegach profilaktycznych. Pokazuje tym samym jak w prosty sposób zwiększyć zaufanie pacjenta do kompetencji higienistki. Wykorzystując ten nieodzowny element zabiegu można pozytywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa pacjenta i jednocześnie zmotywować go do regularnych wizyt w gabinecie higieny.

Ewa Doros. Certyfikowany coach i trener, jeden z koordynatorów Programu Partnerskiego Instytutu Blend-a-med Oral B. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Erickson International College. Jej wykształcenie, wieloletnie doświadczenie w pracy w środowisku stomatologicznym oraz zainteresowanie tematyką komunikacji interpersonalnej i motywacji do rozwoju pozwoliło stworzyć nowy model współpracy z pacjentem w gabinecie.  Pozwala on jednocześnie osiągać zdrowotne cele pacjenta oraz budować wizerunek higienistki, jako profesjonalistki. 

 

Warsztaty z wybielania (prawdziwy zabieg) przeprowadzą: Agata Kurkowska i Sylwia Kołodziejczyk, dyplomowane higienistki stomatologiczne, prowadzą własny gabinet higieny dentystycznej AS-DENT, w Poznaniu.

Warsztaty z technik zakładania koferdamu przeprowadzi: Katarzyna Ostrowska

KONFERENCJA nt. HIEGIENY STOMATOLOGICZNEJ
2014-03-19

PUNKTY EDUKACYJNE DLA LEKARZY DENTYSTÓW - Zgodnie z decyzją Okręgowej Izby Lekarskiej każdy lekarz dentysta uczestniczący w naszej konferencji ma możliwość uzyskania 5 punktów edukacyjnych, które zaliczone będą do puli punktów, gromadzonych w celu zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Wszyscy lekarze otrzymają odpowiedni certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w konferencji i liczbie zdobytych punktów.

ZAPRASZAMY!

PIERWSZA POMOC - NOWY TYP SZKOLEŃ.
2012-09-24

ZAPRASZAMY na profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Gwarantujemy doświadczoną kadrę i naukę z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu dydaktycznego.

Możesz nam zaufać, od lat w Szkole Policealnej prowadzimy kierunek, na którym szkolimy Ratowników medycznych.

 

Szkolenie obejmuje 6 godzinny blok, podzielony na część teoretyczną i praktyczną.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzimy w oparciu o podstawę prawną:

 • art. 209, 1 par. 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks oracy
 • par. 21 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołąch i placówkach
 • Komunikat MEN z 22.06.2012r

 

Szkolenie polecamy szczególnie dla:

 • firm i instytuacji
 • nauczycieli i uczniów szkół, uczelni, wychowawców przedszkoli
 • wszystkich, któzy chcą zadobyć podstawowe umiejętności ratujące  życie.

 

Koszt szkolenia uzależniony jest od liczebności poszczegółnych grup słuchachaczy:

 

1-6 osób w grupie - cena 100 zł/osoba

7-10 osób w grupie - cena 80 zł/osoba

11 - 15 osób w grupie - cena 60 zł/osoba

NOWY TYP SZKOLEŃ - JEDYNE W RADOMIU
2013-09-16

SZKOLENIA MICROSOFT ! Tylko u nas mogą Państwo zdobyć wiedzę i porzerzyć swoje umiejętności z zakresu m.in. konfigurowania, obsługi i administrowania sieci komputerowej.

Każde ze szkoleń składa się z 20 godzin przeznaczonych na część teoretyczną i przezde wszystkim praktyczne ćwiczenia. Zajęcia odbywać się będą w soboty i/lub niedziele. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz w zakłądce OFERTA KSZTAŁCENIA // KURSY I SZKOLENIA.

Gwarantujemy:

 • wysoko wykwalifikowaną kadrę profesjonalistów posiadających odpwiednie uprawnienia
 • zajęcia w salach wyposażonych w potrzebny sprzęt
 • małe grupy dające możliwość maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na szkolenie
 • dostęp do materiałów szkoleniowych
 • możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA, ważnego na całym świecie.

Opłaty:

Koszt 1 szkolenia: 1 200 zł

Dla uczestników więcej niż 1szkolenia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki.

Opłata egzaminacyjna: 225 zł

1. Szkolenie Microsoft: 98-349 Windows Operating System Fundamentals 

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-349 - Windows Operating System Fundamentals

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie konfiguracji systemu operacyjnego

Zakres szkolenia: 

·         Instalacja i aktualizacja do Windows 7/8, o Konfigurowanie systemu operacyjnego, 

·          Aplikacje wbudowane w system, narzędzia, mobilność, dostęp zdalny i pomoc zdalna,

·         Zarządzanie aplikacjami, usługami, folderami i bibliotekami,

·         Zarządzanie urządzeniami

·         Udostępnianie plików i drukarek 

·         Utrzymanie, aktualizacja i ochrona Windows 7 / 8

·         Kopie zapasowe i metody odzyskiwania

2. Szkolenie Microsoft: 98-366 - Networking Fundamentals

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-366 Networking Fundamentals 

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie infrastruktury sieciowej, sprzętu sieciowego oraz usług i protokołów.

Zakes szkolenia:

·         Wprowadzenie do sieci LAN  

·         Sieci i model OSI 

·         Sieci przewodowe i bezprzewodowe 

·         Omówienie protokołu IP 

·         Usługi sieciowe  o Usługi sieciowe  o Sieci rozległe

3. Szkolenie Microsoft: 98-367 - Security Fundamentals  

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-367 - Security Fundamentals

 Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie tematyki bezpieczeństwa systemu, sieci i oprogramowania.

Zakres szkolenia:

·         Infrastruktura i bezpieczeństwo sieci 

·         Warstwy zabezpieczeń 

·         Uwierzytelnianie, autoryzacja i konta 

·         Zasady zabezpieczeń  o Bezpieczeństwo sieci  o Ochrona serwerów i stacji klienckich

4. Szkolenie Microsoft: 98-365 Windows Server Administration Fundamentals  

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego MTA 98-365 - Windows Server Administration Fundamentals.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie instalacji i aktualizacji systemów serwerowych, pozwalających na instalację serwera, ról serwera, Active Directory, magazynów danych, zarządzanie wydajnością serwera oraz utrzymaniem serwera.

Zakres szkolenia:

·         Wprowadzenie do Windows Server 

·         Zarządzanie Windows Server 2008R2 

·         Zarządzanie magazynem 

·         Monitorowanie i rozwiązywanie problemów serwerowych

 

  !!!    Z   A   P   R   A   S   Z   A   M   Y   !!!

NOWE SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
2012-09-05

Zapraszamy do uczestnictwa w dwóch nowych projektach: LABORATORIUM EWALUACJI oraz LABORATORIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. Szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie w Ofercie kształcenia w zakładce "kursy, szkolenia".

Technik ELEKTRORADIOLOG - NOWY KIERUNEK!
2013-09-03
Ostatnie 4 miejsca na nowo otwartym kierunku. GWARANTUJEMY: zajęcia praktyczne i ćwiczenia będą odbywać się w godzinach popołudniowych, dogodnych dla słuchaczy oraz odbywanie prakty zawdodowych w Kielcach i Warszawie.
LABORATORIUM EWALUACJI
2013-09-21

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu

organizuje w  roku szkolnym 2013/2014

Projekt: LABORATORIUM EWALUACJI

Projekt odpowiada na potrzebę doskonalenia nauczycieli w dziedzinie ewaluacji wewnętrznej z uwzględnieniem priorytetów Mazowieckiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 oraz zmian w nadzorze pedagogicznym i nowych wymagań wobec szkoły.

 

Projekt LABORATORIUM EWALUACJI to cykl 5 jednodniowych spotkań o charakterze wykładowym i warsztatowym dla nauczycieli placówek oświatowych.

 

Celem projektu jest:

Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej  w szkołach poprzez zdobycie podstawowej wiedzy
i umiejętności dotyczących:

·        projektowania i przeprowadzania ewaluacji

·        metod zbierania danych i konstruowania narzędzi badawczych

·        metod analizy danych

·        konstruowania raportu z ewaluacji

·        pełnienia roli lidera szkolnego zespołu ewaluacyjnego

·        postrzegania i unikania stereotypowych pomyłek i niewłaściwego rozumienia ewaluacji.

W ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania ewaluacji wewnętrznej. Nauczyciele podczas zajęć warsztatowych będą praktycznie konstruować projekty ewaluacji na potrzeby swoich placówek, korzystając z merytorycznej opieki eksperta. Prace domowe (opracowywanie rzeczywistych projektów ewaluacyjnych przez poszczególne szkoły i placówki) przesyłane będą emailem do prowadzącego, sprawdzane i odsyłane do poprawy, jeżeli będzie taka potrzeba.

 

Opiekę merytoryczną nad realizacją  Projektu będzie sprawował  Cezary Kocon – ekspert  w zakresie ewaluacji i nadzoru pedagogicznego. Pełnił m. in. funkcje Kuratora Oświaty  w Łomży, wicedyrektora Departamentu Kształcenia Ogólnego i Nadzoru Pedagogicznego, dyrektora Biura Nadzoru Pedagogicznego w MEN, szefa studiów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest autorem publikacji na temat ewaluacji i nadzoru. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi, nadzoru pedagogicznego i ewaluacji.


Założenia organizacyjno-programowe projektu:

Proponujemy cykl pięciu sobotnich spotkań. Każde spotkanie będzie trwało 6 godzin. 

Ze względów merytorycznych uzasadnione  jest, aby z każdej  placówki, która wyraziła akces uczestniczenia w Projekcie brało udział  od 3 do 5 osób /członkowie  Zespołów Ewaluacyjnych/.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi:  700 zł od osoby.
 

Ukończenie Laboratorium zostanie poświadczone odpowiednim zaświadczeniem.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

 

Centrum Kształcenia Dorosłych „EDUKACJA” w Radomiu

ul. Limanowskiego 26/30

e-mail: info@edukacja.radom.pl

telefony : 48 363 01 02,   48 330 83 96,  785 888 002

                           

konkurs
2012-04-13

Sukcesy naszych uczniów

 

Uczniowie Szkoły Policealnej „Edukacja” wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Techniki Dentystycznej o nagrodę ROKO.

Uczniowie biorący udział w Konkursie otrzymali od organizatorów nagrodę specjalną w postaci bezpłatnego zaproszenia na dowolne szkolenie organizowane przez Centrum Szkoleniowe ROKO oraz podziękowania za wysoki poziom przesłanych prac oraz za zaangażowanie osób je wykonujących. Szkoła zaś dostała wyrazy uznania za wysoki poziom nauczania w zakresie sztuki protetycznej.

Wszyscy uczestnicy, a także Szkoła otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Konkursie.

 

Gratulujemy!

PROGRAM - I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HIGIENY STOMATOLOGICZNEJ
2014-02-26

 

Program Konferencji:

09:00 - 09:30          Rejestracja uczestników

09:30 - 09:45          Powitanie

09:45 - 10:30          Michał Kluczkowski, Praktyczne aspekty wizyty higienizacyjnej pacjenta.

10:30 - 11:30          Agnieszka Gromadzka, Bezpieczna i higieniczna praktyka stomatologiczna – zasady i techniki postępowania oraz obowiązujące przepisy prawne.

11:30 - 12:15          Katarzyna Ostrowska, Dlaczego warto pracować w koferdamie. Techniki zakładania koferdamu.

12:15 - 12:35          przerwa kawowa

12:35 - 14:35          dr Tomasz Dzieniakowski, Ergonomia okiem praktyka. Zasady ergonomii obowiązujące w czasie pracy w gabinecie. Praca na cztery ręce. Wykład połączony z pokazem.

14:40 - 15:30          przerwa - lunch

15:30 - 16:30          Ewa Doros, Budowanie wizerunku profesjonalistki poprzez skuteczną rekomendację i zalecenia.Część wykładowa.

16:30 - 17:45          Budowanie wizerunku profesjonalistki poprzez skuteczną rekomendację i zalecenia. Część szkoleniowa, prowadzona w grupach przez czterech trenerów: Ewę Doros, Beatę Golan, Paulinę Radomę, Michała Łopatina.

17:45 - 18:00          Zakończenie konferencji. Losowanie nagród.

18:00 - 18:15          przerwa kawowa

18:15 - 20:00          Warsztaty

WARSZTATY dla osób, które wcześniej zgłosiły chęć uczestnictwa w jednej z dwóch grup tematycznych:
1) Koferdam bez tajemnic. Sposoby zakładania koferdamu. Program warsztatu przewiduje ćwiczenia na fantomach. Prowadząca: Katarzyna Ostrowska.
2) Sposoby bezpiecznego i skutecznego wybielania zębów – wykład połączony z pokazem przeprowadzenia zabiegu wybielania. Prowadzące: AgataKurkowska i Sylwia Kołodziejczyk.

20:00                      POŻEGNANIE

 

ZAPRASZAMY 5 kwietnia 2014 !

Wyślij maila na adres konferencja@edukacja.radom.pl i zarejestruj się już dzisiaj.

REGULAMIN - I OGÓLNOPOLSKA KONFERNCJA HIGIENY STOMATOLOGICZNEJ
2014-03-03

Regulamin I Ogólnopolskiej Konferencji Higieny Stomatologicznej

Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii

Radom, 5 kwietnia 2014r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    I Ogólnopolska Konferencja Higieny StomatologicznejNowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii, zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu „Konferencją”, odbywa się w dniu 5 kwietnia 2014 r. w Radomiu, przy ul. Limanowskiego 26/30, budynek Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki.

2.   Organizatorem Konferencji jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30.

3.   Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi integralną część formularza zgłoszeniowego i jest dostępny na stronie internetowej Konferencji  www.ckd-edukacja.pl.

4.    Uczestnikami Konferencji („Uczestnik”/”Uczestnicy”) są osoby stanowiące personel gabinetów stomatologicznych średniego szczebla (higienistki stomatologiczne, asystentki stomatologiczne), technicy dentystyczni, lekarze stomatolodzy, a także inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji.

5.    W programie Konferencji znajdują się wykłady oraz warsztaty prowadzone w ramach bloków tematycznych:

- zasady ergonomii obowiązujące w czasie pracy w gabinecie stomatologicznym - wykład

- techniki stosowania koferdamu  - wykład i warsztaty (dodatkowo płatne)

- sposoby bezpiecznego i skutecznego wybielania zębów - warsztaty (dodatkowo płatne)

- praktyczne aspekty wizyty higienizacyjnej pacjenta - wykład

- higiena pracy w gabinecie stomatologicznym oraz zakażenia krzyżowe - wykład

- sposoby budowania wizerunku profesjonalisty poprzez skuteczną rekomendację i zalecenia - wykład i warsztaty (w ramach opłaty podstawowej)

6. Szczegółowy program Konferencji publikowany jest na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl.

7. Organizator zapewnia Uczestnikom w dniu Konferencji poczęstunki w czasie przerw kawowych oraz lunch.

8. Serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.ckd-edukacja.pl,

adres e-mail do kontaktów: konferencja@edukacja.radom.pl

9. Po zakończeniu Konferencji Uczestnicy wypełnią ankiety dotyczące organizacji i zawartości merytorycznej Konferencji.

§ 2. Zasady zgłaszania uczestnictwa i odwołania uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji www.ckd-edukacja.pl  (otrzymanie zgłoszenia Organizator potwierdza poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej) oraz uiszczenie opłaty za uczestnictwo na rachunek bankowy Organizatora, w wysokości i terminie podanych przez Organizatora na stronie internetowej Konferencji.

2.Organizator, na życzenie Uczestnika, wystawi fakturę VAT lub rachunek potwierdzające dokonaną wpłatę.

3. Każdy Uczestnik otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji.

4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

5. Termin dokonywania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem serwisu internetowego www.ckd-edukacja.plupływa w dniu wskazanym przez Organizatora na stronie internetowej www.ckd-edukacja.pl.

6.Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji winna być dokonana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres konferencja@edukacja.radom.pl

7. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji przysługuje mu zwrot opłaty za uczestnictwo na następujących warunkach:

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji do dnia 25 marca 2014r. Organizator, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę opłaty za uczestnictwo,

- gdy Organizator otrzyma oświadczenie o rezygnacji  po dniu 25 marca 2014r. Organizator ma prawo zatrzymać całą kwotę opłaty.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wykładowców i osób prowadzących warsztaty z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji nie będzie wiązała się z zatrzymaniem przez Organizatora opłaty, według zasad opisanych w pkt 8 powyżej. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją.

§ 3. Ceny i warunki płatności

1. Ceny oraz warunki płatności za uczestnictwo w Konferencji zamieszczone są na stronie internetowej Konferencji . www.ckd-edukacja.pl.

2.   Brak uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Konferencji w terminie podanym na stronie internetowej Konferencji, powoduje nie dopuszczenie Uczestnika do udziału w Konferencji.

§ 4.  Reklamacje

1. Reklamacje Uczestników Konferencji powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji oraz treść reklamacji.

2.   Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od otrzymania danej reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na podany w reklamacji adres Uczestnika.

§ 5.  Postanowienia końcowe

1.   W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników tytułem opłaty za uczestnictwo w Konferencji na wskazane przez nich rachunki bankowe.

2.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konferencji. Dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, zawód/studia) będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Organizator Konferencji nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników osobom trzecim.

5. Uczestnik, w formularzu zgłoszeniowym może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazywania przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

6.   Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

7.   Wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Konferencji Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celu kontaktu z Uczestnikiem i umożliwienia mu uczestnictwa w Konferencji.

8.  W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

WARSZTATY DR TOMASZA DZIENIAKOWSKIEGO
2014-05-21

„Rola asysty i higienistki w praktyce stomatologicznej. Warsztaty praktyczne w warunkach symulacji klinicznej.

Serdecznie zapraszamy na WARSZTATY, które poprowadzi dr TOMASZ DZIENIAKOWSKI.

Szkolenie odbędzie się 7 czerwca 2014 roku w Łodzi i będzie miało charakter praktyczny.

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty i zapewniamy:

 • Zajęcia w jednej z sal Uniwersytetu Medycznego, wyposażonej w unity dentystyczne i fantomy.
 • Warsztaty czysto praktyczne, które pozwolą Państwu na przeprowadzanie ćwiczeń i zdobywanie nowych umiejętności pod okiem wybitnego specjalisty i praktyka.
 • Nieliczną grupę, gwarantującą komfort i możliwość maksymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na szkolenie.
 • Najwyższy poziom merytoryczny.
 • Sprawdzony sposób przekazywania wiedzy.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.

Koszt jednodniowych warsztatów:  380,00 zł

Na zgłoszenia czekamy do 1 czerwca 2014.

 • e-mail: info@edukacja.radom.pl, w temacie prosimy o wpisanie hasła "warsztaty 7.06.2014"
 • tel.: (48) 363 01 02, (48) 330 83 96, +48 725 725 950

Płatność:

 • gotówką w sekretariacie CKD Edukacja, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom
 • przelewem na konto nr 69 1020 4317 0000 5102 0103 0097, Bank PeKaO SA

Zapraszamy i czekamy na Państwa.

Nowe szkolenia w CKD Edukacja.
2011-07-19

Ogłaszamy nabór na nowe szkolenia umożliwiające zdobycie niezbędnych kwalifikacji do pracy:
 • w żłobkach,
 • w klubach dziecięcych,
 • jako opiekun dzienny dziecka w wieku do 3 lat - zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do 3 lat (tzw. "ustawą żłobkową").
   

OFERTA SZKOLENIOWA DLA KANDYDATÓW NA:

Opiekuna dziecięcego w żłobku lub w klubie dziecięcym

1. 280 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie i nieposiadających dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

2. 80 godzinne szkolenie

 Przeznaczone dla osób bez 6 - miesięcznego doświadczenia w pracy z dziećmi poprzedzającego okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna a posiadających co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

3. 40 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób zamierzających świadczyć pracę w charakterze wolontariusza w żłobku lub klubie dziecięcym.

Po ukończeniu określonej formy szkoleniowej można pracować jako:

 • opiekun w żłobku,
 • opiekun w klubie dziecięcym,
 • opiekun dzienny,
 • opiekun w środowisku domowym.

  Posiadamy decyzję Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr 4/2011 zatwierdzającą programy szkoleń zgodnie z art.16 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
   

OFERTA SZKOLENIOWA DLA KANDYDATÓW NA:

Opiekuna dziennego

 Opiekun dzienny - osoba, która może sprawować opiekę na dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia.

1. 160 godzinne szkolenie

Przeznaczone dla osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji oraz nie pracowały z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

 2. 40 godzinne szkolenie uzupełniające

Przeznaczone dla osób posiadających kwalifikacje:

 • pielęgniarki
 • położnej
 • opiekunki dziecięcej
 • nauczyciela
 • nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

Po ukończeniu szkoleń można podjąć prace jako:

 • opiekun dzienny
 • opiekun w środowisku domowym
 
Zarejestruj się online, złóż aplikację już dziś! Kliknij aby dowiedzieć się więcej...

W celu rejestracji prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Imię:
Nazwisko:
E-mail:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Adres:
Numer telefonu:
Pracuję / studiuję:
Zawód:
Wybieram:

Dane do wystawienia faktury VAT:

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT za szkolenie, proszę wypełnić poniższą część zgłoszenia.

Nazwa firmy:
Adres firmy:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Numer NIP:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu w celu kontaktu ze mną i umożliwienia mi uczestnictwa w Konferencji. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz, że zostałem poinformowany o prawie złożenia sprzeciwu, w szczególności odnośnie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, a także prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawiania (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.). (POLE WYMAGANE)
Akceptuję warunki Regulaminu I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii. Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu na podany wyżej adres e-mail materiałów informacyjnych, handlowych oraz newslettera w zakresie prowadzonej przez Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja“ Sp. z o.o. działalności gospodarczej (Ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2013 poz. 1422 t.j.).

Administratorem danych osobowych Uczestników I Konferencji Higieny Stomatologicznej Nowoczesne metody pracy wyzwaniem współczesnej stomatologii jest Centrum Kształcenia Dorosłych „Edukacja” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Limanowskiego 26/30, 26-600 Radom (KRS 0000197239, Regon 670184047, NIP 9482037063).

Wszystkie dane osobowe podawane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowymi są przechowywane z zachowaniem wszelkich środków ostrożności celem ich ochrony przed dostępem osób trzecich. Przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje się odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.